ELY-keskuksen liiketoiminnan konsultointipalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus. 

Sofokuksen toimitusjohtaja Teemu Malinen on valittu toimimaan puitekonsulttina ELY-keskuksen pk-yritysten tuottavuuden, talouden ja teknologian edistämisen kehittämispalvelussa. Kehittämispalvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, teknologian ja talouden osalta.

Tavoitteena on, että yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky paranee, kun yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosessit kehittyvät ja yritys pystyy paremmin hyödyntämään uutta teknologiaa. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

  • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
  • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja ja johtamista ottaen huomioon energian sekä materiaalin käytön hallinnan ja tehostamisen
  • selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
  • kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

Yrityksen maksuosuus per konsulttityöpäivä on 300€ / pv (+alv 24%).

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Voit tutustua Yritysten kehittämispalveluihin ja käynnistää hakuprosessin osoitteessa http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/

TEM-puitetoimittaja@2x

Uudet pk-yritysten kehittämispalvelut esittäytyvät!

Tervetuloa tutustumaan yritysten kehittämispalveluihin. ELY-keskusten uudet palvelut tarjoavat Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Tilaisuudessa esittelemme nämä palvelut ja keskustelemme sitä miten voimme käyttää näitä palveluja varsinaissuomalaisten yritysten hyväksi.

 

Aika:            Perjantai 10.10.2014 kello 8:30 – 12:00

Paikka:        Virastotalon auditorio, Itsenäisyyden aukio 2, Turku

 

OHJELMA:

8:30               Aamukahvit

9:00               Tervetuloa – Tätä kaikkea tarjoamme yrityksille! Esa Lindqvist, yksikönpäällikkö

9:25               Kehittämispalveluiden kokonaisuuden esittely – Martti Rantala, kehittämispäällikkö

10:00             Innovaatioiden kaupallistaminen – Tapio Järvensivu, innovaatioasiamies

10:20             Palveluun valittujen konsulttien puheenvuoroja:

Proxecon Oy, Mika Kallioniemi

Sofokus Oy, Teemu Malinen

Moosedog Oy, Janne Aaltonen

Kaupan koulutus ja konsultointi Markku Mertanen Oy, Ulla Ylä-Närvä-Mertanen

11:20             Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset – Anna-Liisa Heikkinen, neuvotteleva virkamies

11:40             Yhteinen toimintamalli – Timo Metsä-Tokila, yrityspalvelupäällikkö

11:50             Yhteenveto – Esa Lindqvist, yksikönpäällikkö

 

Ilmoittautumiset 7.10.2014 mennessä Mirja Vaarnalle: mirja.vaarna@ely-keskus.fi

Lisätietoja päivän sisällöstä ja kehittämispalveluista: Timo Metsä-Tokila (timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi) tai Martti Rantala (martti.rantala@ely-keskus.fi)

Tervetuloa!