Sofokus Life

Me Sofokuksella uskomme, että sana ”työhyvinvointi” on vanhentunut käsite. Hyvinvointihan on kokonaisvaltaista – se ei rajoitu pelkästään työpaikalle ja työhyvinvointiin, vaan koostuu henkilön kyvyistä ja resursseista (omista ja ympäristön tarjoamista) jäsentää omaa arkeaan. Jotta Sofokuksen henkilöstö voisi entistä paremmin ja olisi entistä onnellisempi, päätimme luoda oman hyvinvointikonseptin tukemaan henkilöstömme jaksamista joka päiväisessä arjessa.

Sofokus Life on yrityksemme sisäinen työkalu, jonka tarkoituksena on kasvattaa henkilöstömme tietoutta hyvinvoinnin peruspilareista. Konsepti tarjoaa vinkkejä terveellisen ja hyvinvoivan arjen rakentamiseen ja käsittelee muun muassa unen, ravinnon ja liikunnan tärkeyttä. Tarjolla on tietoiskuja, workshopeja, luentoja ja yhteisiä aktiviteetteja, joiden avulla jokainen voi itse parantaa omaa jaksamistaan ja hyvinvointiaan – niin työpaikalla kuin myös sen ulkopuolella.