Business Design

Business design muuntaa monimutkaisen business haasteen kaikkien ymmärrettäväksi, luo aikataulun ja selkeät toimenpiteet.

Miksi Business design

Nykyaikaisen liiketoiminnan kehittämisen avainrooleissa on traditionaalisten tekijöiden lisäksi innovaatio, testaaminen ja nopeus. Pärjätäkseen yritysten tulee antaa enemmän painoarvoa ja roolia luoville kilpailukykyä lisääville tekijöille traditionaalisten operationaalisten kilpailutekijöiden lisäksi. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset pystyvät luomaan, omaksumaan ja nopeammin toteuttamaan uusia ideoita.

Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Jatkuvaan muutokseen vastaaminen vaatii yrityksiltä ketteryyttä ja toisenlaisia toimintamalleja kuin aikaisemmin. Eräs yritysten yleisimmistä haasteista onkin löytää keinoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat nopeamman reagoinnin markkinoiden muuttumiseen ja siten mahdollistaa markkinaosuuden säilyttämisen ja kasvattamisen. Business Designin avulla moni näistä haasteista voidaan ratkaista.

Business design täydentää analyyttisen ja rationaalisen ajattelun empatialla ja pehmeillä arvoilla; business design ottaa huomioon asiakkaat ja loppukäyttäjät. Business Design tuo asiakasymmärryksen mukaan strategiseen päätöksentekoon ja identifioi uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vastaavat sekä asiakkaiden tarpeisiin, että yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Miten me teemme

Me teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäjien kanssa tunnistaaksemme pullonkauloja kehittämisen prosesseissa sekä kirkastaaksemme sumean ja moniulotteisen liiketoiminnan haasteen selkeäksi kaikkien ymmärrettäväksi toimenpiteiden listaksi.

Liiketoiminnan kehittämisen valmiudet, jotka vielä hetki sitten mahdollistivat kilpailukyvyn eivät enää riitä edes markkinaosuuden säilyttämiseen.

Mitä me teemme

Me autamme luomaan selkeyttä ja ratkaisemaan monimutkaisia liiketoiminnan haasteita. Me autamme yrityksen johtoa ja yrityksiä kehittymään ja nopeuttamaan uuden liiketoiminnan kehittämisen prosesseja sekä luomaan uutta liiketoimintaa.

Me selkeytämme ja rikastamme yrityksen strategiaa tuomalla asiakasymmärrys ja empatia mukaan strategiseen päätöksentekoon ja samalla luomme edellytykset ja suunnitelman sähköisen liiketoiminnan maksimointiin ja jalkauttamiseen.

  • Nykytilan analyysi ja haasteiden kiteytys
  • Asiakasymmärrys
  • Yrityksen vision ja mission kiteytys
  • Liiketoimintamallien testaaminen
  • Aikaisen vaiheen prototypointi
  • Digitaalinen strategia ja roadmap
  • Mittareiden määritys
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.