Business Design

Business designin avulla kehitetään ja testataan uusia business malleja

Mitä Business design on

Business design muuttaa arvolupauksen oikeaksi liiketoiminnaksi. Business Design soveltaa eri designin metodeja ja prosesseja uusien liiketoimintamallien innovoimiseen ja kehittämiseen.

Business design täydentää analyyttisen ja rationaalisen ajattelun empatialla ja pehmeillä arvoilla; business design ottaa huomioon asiakkaat ja loppukäyttäjät. Business Design tuo asiakasymmärryksen mukaan strategiseen päätöksentekoon ja identifioi uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vastaavat sekä asiakkaiden tarpeisiin, että yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Miten me teemme

Me teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäjien kanssa tunnistaaksemme pullonkauloja kehittämisen prosesseissa sekä kirkastaaksemme sumean ja moniulotteisen liiketoiminnan haasteen selkeäksi kaikkien ymmärrettäväksi toimenpiteiden listaksi.

Liiketoiminnan kehittämisen valmiudet, jotka vielä hetki sitten mahdollistivat kilpailukyvyn eivät enää riitä edes markkinaosuuden säilyttämiseen.

Mitä me teemme

Me autamme luomaan selkeyttä, muuntamaan monimutkaisen liiketoiminta haasteen kaikkien ymmärrettäväksi sekä luomaan aikataulun ja selkeät toimenpiteet. Me autamme yrityksen johtoa ja yrityksiä kehittymään ja nopeuttamaan uuden liiketoiminnan kehittämisen prosesseja sekä luomaan uutta liiketoimintaa.

Me selkeytämme ja rikastamme yrityksen strategiaa tuomalla asiakasymmärrys ja empatia mukaan strategiseen päätöksentekoon ja samalla luomme edellytykset ja suunnitelman sähköisen liiketoiminnan maksimointiin ja jalkauttamiseen.

  • Nykytilan analyysi ja haasteiden kiteytys
  • Asiakasymmärrys
  • Yrityksen vision ja mission kiteytys
  • Liiketoimintamallien prototypointi
  • Digitaalinen strategia ja roadmap
  • Mittareiden määritys
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.