Verkkopalvelun konseptointi

Verkkopalvelun konseptointi on lähtölaukaus menestyksekkäälle toteutukselle

Me uskomme verkkopalvelun konseptoinnin olevan jopa tärkein yksittäinen osa-alue verkkopalvelutuotannossa. Nimittäin loistavasti konseptoitu verkkopalvelu menestyy usein vähintään kohtuullisesti, vaikka toteutus olisi keskinkertainen. Sen sijaan hutaisten konseptoitu, mutta loistavasti toteutettu verkkopalvelu floppaa helposti.

Malliesimerkki on verkkokauppa. Toteutustapoja on satoja erilaista ja toiminnallisuuksien ahtaminen palveluun ei välttämättä ole se paras lähtökohta. Yksinkertaisuus on kaunista ja tehokasta, mutta samalla myös vaikeinta saavuttaa. Jos haluaisit perustaa uuden vaatteisiin keskittyvän verkkokaupan, niin miten ajattelit erottautua Zalandosta? Paras ratkaisu tähän ei takuulla ole toimintojen määrän maksimoiminen.

Verkkopalvelun konseptointi keskittyy oleelliseen

Loistava verkkopalvelun konsepti on kirkas ja keskittyy oleelliseen. Usein uusia verkkopalveluita suunnitellaan toiminnot edellä ennen kuin oleellisin on kirkastettu.

Seuraavassa on lueteltu muutamia verkkopalvelun konseptointiin liittyviä ydinasioita:

  • Kenelle verkkopalvelu on suunnattu? Miltein kaikilla verkkopalveluilla on tunnistettavissa pääasiallisia kohderyhmiä.
  • Mitkä asiat ovat kohderyhmälle tärkeimpiä? Käyttäjät eivät halua valtavasti toimintoja, vaan tärkeimmät toiminnot loistavasti toteutettuna (vrt. Applen tuotteet).
  • Oletko kysynyt asiakkailtasi, mitä he arvostavat ja haluaisivat verkkopalvelultasi? Tämä auttaa ymmärtämään todellisen tarpeesi ja poistamaan epäolennaiset asiat listaltasi.
  • Miten mittaat onnistumisen? Kun palvelu on valmis, on hyvä ymmärtää mittarit, joilla mitataan palvelun tehokkuutta.

Hyvä verkkopalvelukonsepti on siis eri asia kuin toimintolista. Se on laajempi ja kokonaisvaltaisempi ajatus siitä miten tavoitteesi toteutuvat valmiin palvelun muodossa.

Hyvä verkkopalvelukonsepti on vaiheistettu kehityspolkuihin

Nykypäivän ohjelmistokehitys vaalii ketteriä menetelmiä ja kokonaisuuksien pilkkomista pienempiin kokonaisuuksiin. Usein alkuvaiheessa on hyvä siirtää suurin osa toiveista idealaariin kasvamaan ja keskittyä välttämättömiin toimintoihin. Myöhemmissä vaiheissa toiminnollisuuksia lisätään vaiheittain, jolloin verkkopalvelu kasvaa hallitusti ja tarpeellisin osin. Etuna tämänkaltaisessa lähestymisessä on nopea julkaisusykli, uusiutuminen, epäolennaisten osa-alueiden karsiutuminen ja suoranaiset kustannussäästöt.

Yhtenä vaihtoehtona on myös ottaa loppukäyttäjä osaksi kehitystä ja konseptointia. Esimerkiksi “beta.palvelu.fi” -verkkopalvelun julkaisu ja rajatun käyttäjämäärän mukaantuominen antaa arvokkaita vinkkejä palvelun jatkokehityksestä. Jopa yksi kierros arvokasta asiakaspalautetta avittaa varmasti virallisen julkaisun onnistumisprosenttiasi.

Hyvä verkkopalvelukonsepti ei ota kantaa tekniseen toteutukseen

Uuden verkkopalvelun pohdinta aloitetaan usein miettimällä sopivaa alustateknologiaa. Alustan valinta edellä tehty projekti voi johtaa pahimmillaan siihen, että se joudutaan vaihtamaan parin vuoden sisällä.

Parempi tapa on kiteyttää verkkopalvelukonsepti ensin ja tehdä vaatimusmäärittely riittävän pitkälle. Tällöin sopivan teknologian valinta on usein ilmeistä.

Mitä valmis verkkopalvelun konseptisuunnitelma pitää sisällään?

Tärkeintä on kirkastettu ajatus, joka on riittävän yksinkertainen, jotta kaikki sidosryhmät ymmärtävät sen samalla tavalla. Jotta konsepti olisi miellettävissä yhdenmukaisesti pitää se dokumentoida. Valmis konsepti onkin dokumentti ja tarvittaessa vuorovaikutteinen prototyyppi, joka ottaa kantaa oleelliseen. Valmis verkkopalvelun konsepti siis kirkastaa ja konkretisoi perusajatuksen, vaiheistaa kehityksen, kuvailee miten eri kohderyhmät tulevat palvelluksi ja antaa lähtökohdan tekniselle vaatimusmäärittelylle ja teknologiavalinnoille.

Verkkopalvelun konseptointi on lähes aina osana projektejamme

Olemme toteuttaneet lukuisia konseptointeja erilaisiin verkkopalveluihin. Laajimmillaan kyse on ollut kokonaisen uuden liiketoimintakonseptin luomisesta ja pienimmillään yrityksen verkkosivustokonseptin kiteyttämisessä toimivampaan muotoon.

The SHIFT business-festivaalin uusi tuleminen

The SHIFT on kaksi päiväinen business-festivaali, joka pyrkii uudella raikkaalla otteellaan yhdistämään teknologioiden tuoreimmat tuulet johtaviin perinteisiin aloihin. The SHIFT tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden tutustua tämän päivän kuumimpiin start-up nimiin, teknologiatoimittajiin sekä eri alojen uranuurtajiin, jotka haluavat hyödyntää teknologioita liiketoimintansa kehittämisessä.

Sofokus on ollut osa The SHIFTin yhteisöä alusta asti ja osana yhteistyötä toteutimme SHIFTin verkkosivu-uudistuksen. Lue lisää uudistustuksesta.

Verkkopalvelun konseptointi - Case-esimerkki The SHIFT business festival

Ota yhteyttä viestillä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.