Liiketoimintalähtöisten verkkopalvelujen kehityksen moottori on tehokas web-analytiikka. On tärkeää ymmärtää, mitä mitataan, miten ja miksi. Vain näin voidaan verkkopalvelun kehitys viedä seuraavalle tasolle ja kehityspäätökset eivät perustu enää pelkkään aavistukseen.

Tavoitemittareiden asettaminen ja datan kerääminen on helppoa, mutta sen tulkitseminen vaatii asiantuntijan mukanaoloa. Oikein tehtynä web-analytiikasta muodostuu liiketoimintalähtöisen kehityksen edellytys. Siksi kehitimme palvelut ja ratkaisut, jotta sinä saat kaiken irti sähköisestä liiketoiminnastasi.

Web-analytiikan perusteella tehtyjen muutosten perusteella lopputuloksena voi olla esimerkiksi:

 • Sisältömarkkinoinnin tehostuminen
 • Yhteydenottojen lisääntyminen
 • Myynnin kasvaminen
 • Asiakaskokemuksen parantuminen
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Web-analytiikka -palvelut

Sofokuksen palvelut perustuvat tehostettuihin Googlen tarjoamiin ratkaisuihin. Meidän kauttamme saat käyttöösi mittarit, tavoitteet, raportit ja tiedot, joiden avulla tuet sähköisen liiketoiminnan päätöksentekoasi.

Käyttöönottopalvelu:

 • Suorituskykymittareiden määrittely liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta (KPI-määrittely)
 • Analytiikkapalveluiden käyttöönotto (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console)
 • Mittauspisteiden asentaminen
 • Raportoinnin ja palveluiden konfigurointi, automatisointi ja optimointi
 • Käyttöönottokoulutus
 • Optiona Google Data Studio -käyttöönotto ja konsultointi

Räätälöidyt analytiikkapalvelut:

 • Suorituskykymittareiden määrittely (KPI, Key Performance Indicator)
 • Google Tag Manager –käyttöönotto ja konsultointi
 • Google Analytics 360 –käyttöönotto ja konsultointi
 • Web-analytiikan ja -myynnin raportointi
 • Analytiikkakoulutukset (esim. Google Analytics -perusteet)
 • Analytiikka-työpajat (esim. KPI-työpaja)
 • Google Data Studio -käyttöönotto ja konsultointi