Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on tehokas keino saattaa asiakkaat liiketoiminnan ja palvelun kehittämisen keskiöön.

PALVELUMUOTOILU JA SEN HYÖDYT

Palvelumuotoilu on radikaalisti asiakaslähtöistä yhdessä tekemistä. Prosessiin osallistetaan asiakkaiden puolelta projektin onnistumisen kannalta tarpeelliset henkilöt, palvelun loppukäyttäjiä sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Palvelumuotoilu auttaa organisaatioita kehittämään ja toteuttamaan uusia palveluita tehokkaammin ja nopeammin. IBMn tekemän tutkimuksen mukaan palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun (Design thinking) hyödyt liiketoiminnan kehittämiseen ovat merkittäviä.


Opintokamu®-peli Case esimerkki

Turun yliopisto ylläpitää Opintokamu®-ohjelmaa, joka tarjoaa työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen toisen asteen kouluille.  Palvelun kokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana opintotuntien aikana pelattava Opintokamu®-peli.

Turun Yliopisto, Opintokamu® pilotoi pelin ensimmäistä versiota vuonna 2016 kokeiluoppilaitoksissa.

Peli herätti kiinnostusta, mutta sen ensimmäinen versio ei toiminut opettajan työkaluna innostamaan opiskelijoita keskustelemaan hyvinvoinnista eikä toiminut pelinä.

Ratkaistava ongelma:

Minkälainen toisen asteen oppilaitoksille ja opiskelijoille suunnatun pelin ja pelikokemuksen tulisi olla?
Voiko ensimmäistä versiota käyttää kehittämisen pohjana vai pitääkö peli suunnitella kokonaan uudelleen?

Haaste ja lähestymistapa:

Miten tehdä pelaamisesta helpompaa opettajille ja kiinnostavampaa opiskelijoille?

a) Nykytilan kartoitus

Opettajien ja opiskelijoiden haastattelut ja pelaamisen havainnointi sekä lukioissa, että ammattikouluissa.
Miksi opettajien on vaikea ottaa peli käyttöön?
Millaisissa olosuhteissa peliä pelattiin oppilaitoksissa?
Miksi opiskelijat kokivat pelaamisen tylsäksi?

b) Suunnittelu ja testaus

Järjestimme kaksi Google design sprinttiä, joihin kumpaakin osallistui asiantuntijoita, opiskelijoita ja opettajia. Hypoteesinä oli, että opettajat eivät uskaltaneet pelata, koska pelin fasilitointi oli heille liian hankalaa. Sprinttien lopussa testasimme pelin haluttavuutta ja pelikokemusta prototyyppien avulla.

c) Pelin määritys

Projektin lopputulema oli oikeilla asiakkailla validoidun pelikokemuksen määritys ohjelmistosuunnittelulle. Peli, jossa joukkueen kaikki pelaajat voivat käyttävät omia puhelimiaan.

Sofokuksen palvelumuotoilun prosessin aikana me pystyimme lyhyessä ajassa testaamaan ja määrittämään pelin kriittiset tekijät. Virpi Pöyhönen, Opintokamu

Opintokamu®-pelin uusi versio

Palvelumuotoiluprosessin aikana Turun Yliopisto päätti kehittää kokonaan uuden pelin. Sofokuksen määrityksen mukainen peli tuotettiin valmiiksi ohjelmisto-kehittäjien, järjestelmä arkkitehtien sekä UX suunnittelijoiden kanssa.

Opintokamu®-pelin ohjelmistokehitys toteutettiin noin 30% normaalia nopeammin.

Opintokamu®-pelin uusi versio toimii tällä hetkellä opettajien työkaluna osana Opintokamu®-ohjelmaa. Peliä jalkautetaan parhaillaan toisen asteen kouluihin ja sekä opettajien, että oppilaiden vastaanotto on innostunutta.

Palvelumuotoilu sisältää seuraavia vaiheita:

  • Asiakasymmärrys, havainnointi ja kyselyt
  • Ratkaistavan haasteen / Palvelun määritys
  • Osallistava palveluiden nopea prototypointi
  • Design Sprint fasilitointi ( Google Design Sprint )

Blogi

Huono yrityskulttuuri tuottaa surkeaa palvelua ja estää yrityksen kasvun

Ihmiset pyrkivät jatkuvasti kehittämään itseään. Mutta entäpä yritykset? Yrityksetkin ovat vain joukko erilaisia ihmisiä, jotka ovat ajan saatossa luoneet itselleen ja tiimilleen joukon huonoja tapoja. Eikö siis yrityksenkin tulisi jatkuvasti pyrkiä muuttamaan ja poistamaan toimintatapoja, jotka ovat haitaksi työilmapiirille ja liiketoiminnalle?

Lue blogi