Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Tuotejohtajuus – sitä tapahtuu aina kun luomme jotain uutta

Sofokus Ventures on yksi Coventuresin alkuperäisistä sijoittajista. Kutsuimme asiantuntijahaastatteluun Marko Oksasen, joka on Coventuresin toimitusjohtaja ja toinen perustajista. Markolla on yli vuosikymmenen verran kokemusta digitaalisten tuotteiden ja yritysten rakentamisesta konsulttina, tuotepäällikkönä ja toimitusjohtajana, sekä Suomesta että ulkomailta.

Mitä tuotejohtajuus on?

Tuotejohtaminen, toisin kuin usein ajatellaan, ei mielestäni ole niinkään jokin yksittäinen rooli vaan ennemminkin organisaation funktio. Siitä saattaa olla vastuussa yksittäinen henkilö, esimerkiksi tuotejohtaja, mutta monissa yrityksissä vastuu tuotejohtajuudesta jakautuu useammalle eri henkilölle, sillä kyseessä on varsin laaja kokonaisuus ja päätökset voivat vaikuttaa koko yrityksen tulevaisuuteen tai elinkelpoisuuteen.. 

Tuotejohtajuuden funktioon vaikuttaa paljolti se, millaisesta liiketoiminnasta on kyse ja, millaista tuotetta ollaan luomassa. Kun ylläpidetään vanhaa tai kun on kyse markkinasta, jossa ei juurikaan tapahdu muutoksia, oikeaa tuotejohtajuutta ei niinkään tarvita. Tällaisissa tapauksissa niin sanotut tuotepäälliköt toimivat lähinnä teknisinä projektipäällikköinä varmistamassa, että tuotanto pysyy käynnissä. Tuotejohtajan rooli on usein liiketoimintapäälliköllä. 

Sen sijaan uutta tuoteliiketoimintaa rakennettaessa todellisen tuotejohtajuuden merkitys korostuu. Silloin Tuotejohtajuuden tehtävänä on rakentaa ja kokeilla uusia liiketoimintamalleja, varmistaa liiketoiminnan kannattavuus ja se, että tuote on rakennettu strategian kannalta kestävälle teknologiselle pohjalle. Tässä blogipostauksessa keskitymme siihen, millaisesta tuotejohtajuudesta on kyse, kun olemme rakentamassa uutta liiketoimintaa.

Tuotejohtajuuden tason vaikutukset liiketoimintaan

Vaikka tuotejohtajuuden muoto vaihtelee, on se aina jossain muodossa olemassa, kun rakennetaan uutta tuoteliiketoimintaa. Kyse ei siis niinkään ole siitä tapahtuuko yrityksessä tuotejohtamista vaan siitä, millaisella tasolla tuotejohtajuus on ja, luoko se yritykselle todellista arvoa.

Kun organisaation tuotejohtajuus on huonolla tasolla, on vaarana, että tuotekehityksessä tehdään vääriä asioita. Päätökset eivät vie tuotetta, eikä liiketoimintaa oikeaan suuntaan ja pahimmillaan tuotteen kehittämiseen panostettujen investointien arvo kääntyy negatiiviseksi.

Kun organisaation tuotejohtajuus on keskivertotasolla, perustuu tekeminen ainakin osittain arvailuun. Osa tehdyistä arvauksista osuu oikeaan, mutta iso osa ei, ja siksi liiketoiminnan kehitys etenee usein isossa kuvassa suunnilleen oikeaan suuntaan mutta huomattavasti toivottua hitaammin. Saattaa olla, että tuotteen tai ominaisuuden yksinkertaisin versio, jonka avulla voidaan kerätä asiakkailta palautetta tuotekehitystä varten, on suhteettoman laaja siihen nähden, mitä olisi ollut tarpeen liiketoiminnan näkökulmasta. Näissä tilanteissa lopulliseen tuotteeseen päätyy turhia ominaisuuksia, joita asiakkaat eivät halua käyttää ja jokainen turha ominaisuus maksaa ja syö muiden ominaisuuksien arvoa. Tällä tavoin rakentuvaa tuotetta kutsutaan joskus  nimellä “bloatware”.

Keskinkertaisella tuotejohtajuudella on täysin mahdollista tehdä toimiva tuote, pitää nykyiset asiakkaat tyytyväisenä sekä ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa mutta sellaista menestystä, johon hyvällä tuotejohtamisella olisi voitu päästä, harvoin saavutetaan. Usein tällä pärjätään niin kauan, kun markkinatilanne ei muutu. Tässä strategiassa on usein kuitenkin aukko, jonka kautta ketterämpi kilpailija voi viedä asiakkaasi.

Kun organisaation tuotejohtajuus on hyvällä tasolla, kehitystyötä tehdään aina ainoastaan sen verran kuin todella on tarpeen ja liiketoiminnan ohjaamana. Tuotekehitys on tehokas ideoiden validoija ja kun löydetään hyvä idea, se osataan skaalata niin, että siitä saadaan irti maksimaalinen liiketoiminnallinen hyöty. 

Hyvä tuotejohtajuus ei näy ainoastaan tuotekehityksessä, vaan sieltä tulevat ideat ovat innovaatioita ja parempaa asiakasymmärrystä, jotka vaikuttavat organisaation kaikkiin funktioihin kuten myyntiin, operaatioihin, markkinointiin, strategiaan jne. Hyvällä tuotejohtajuudella varmistetaan, että liiketoiminnalla on selkeä visio ja viesti, joka toimii ja on hyvin sisäistetty sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Näin kyetään luomaan moninkertaisesti enemmän arvoa sekä varmistamaan, että turhia investointeja tehdä. Olen usein todistanut, että panostukset tuotejohtajuuteen ovat puolittaneet tuotekehitysbudjetin ja nelinkertaistaneet tulokset.

Mistä hyvän tuotejohtajuuden tunnistaa?

Hyvää tuotejohtajuutta on varmasti monenlaista mutta oman kokemukseni mukaan seuraavat kymmenen asiaa toistuvat kaikissa onnistuneissa tuotekehityshankkeissa, joissa luodaan uutta liiketoimintaa:

  1. Innostava visio ja yrityksen tarkoitus.
  2. Tuotteella on selkeä epäreilu kilpailuetu ja siitä osataan viestiä.
  3. Tuotteelle on rakennettu selkeä tuotestrategia, joka on linjassa markkinoillemenostrategian kanssa.
  4. Tuotestrategia on tarinallistettu ja kaikki organisaatiossa osaavat tämän tarinan. Samaa tarinaa kerrotaan sisäisesti, asiakkaille ja mahdollisille sijoittajille.  
  5. Tuotestrategia ymmärretään myös laajemmin organisaatiossa ja yhteys koko organisaation strategiaan on selkeä.
  6. Tuotejohtajuuden rooli, sen vastuut ja prosessit ovat selkeät ja ymmärretty.
  7. Joka viikko opitaan uusia asioita suoraan asiakkailta tai käyttäjiltä. 
  8. Kokeiluja, asiakaslähtöisyyttä ja dataohjautuvuutta tukemaan ollaan rakennettu toimiva teknologia ja infrastruktuuri.
  9. Tuotejohtajana on henkilö, jolla on merkittävästi kokemusta tuotejohtajuudesta, tuotepäällikkönä olemisesta ja uuden liiketoiminnan rakentamisesta. 
  10. Tuoteomistajat ovat päteviä ammatti-tuotepäälliköitä, jotka toimivat roolissaan kokopäiväisesti ilman muita tehtäviä.

Voiko tuotejohtajuutta ostaa?

Oma kokemukseni on, että oma tuotejohtaja on aina parempi kuin väliaikainen ratkaisu. Toisinaan tilanne on kuitenkin se, että talon oman porukan kyvykkyydet eivät riitä. Silloin ulkopuolinen konsultti voi auttaa selvittämään ja selkeyttämään tuotejohtajuuden nykytilaa ja tarjota tiimille tukea ja tarvittaessa ohjata heitä oikeaan suuntaan. Meille Coventuresilla, tämä on melko tyypillinen tilanne ja olemme auttaneet monia eri yrityksiä rekrytoimaan itselleen oman kokeneen tuotejohtajan, vahvistaneet väliaikaisesti organisaation tuotejohtajuutta tai sparrailleet olemassa olevaa tiimiä.

Joskus syystä tai toisesta oman tuotepäällikön tai tuotejohtajan rekrytointi ei ole vaihtoehto. Silloin tuotepäällikön voi hankkia ulkopuolelta, ikään kuin ostopalveluna. Tällaisessa tapauksessa ulkopuolinen tuotepäällikkö hyppää mukaan, osaksi tuotekehitystiimiä ja varmistaa, että tuotekehitys toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla uuden liiketoiminnan rakentamisen strategiaa. Yrityksen ulkopuolisen tuotejohtajan täytyy myös pystyä omaksumaan selkeä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta, toiveista ja ajatuksista, toimittajan teknologiasta sekä prosesseista. 

Jos tuotekehitystä tehdään ostopalveluna, niin on tärkeää että tuotejohtajuus ei ole tuotteen teknologiatoimittajan vastuulla. Valitettavasti osa toimittajista tarjoaa edelleen tällaista palvelua, vaikka se taistelee kaikkia ketterien tuotekehitysmenetelmien periaatteita vastaan. Hyvän toimittajan tunnistaa siitä, etteivät he suostu aloittamaan projektia ilman selkeästi johdettua tuotekehityssuunnitelmaa ja riittävän kyvykästä tuoteomistajaa, oli tuotepäällikkö sitten suoraan asiakkaan palkkalistoilla tai ostopalvelu.

Tuotejohtajuuden tilannekatsaus (webinaaritallenne)

Johdatko yli 3 miljoonan liiketoimintaa tuotefirmassa ja olisit kiinnostunut kuulemaan lisää tuotejohtajuudesta? Järjestimme elokuun 19. päivä webinaarin, jossa kävimme syvällisesti läpi, millaiset vaikutukset tuotejohtajuuden tasolla liiketoimintaan on ja, millainen strategia tukee tehokasta tuotejohtamista. Katso webinaaritallenne

Lue lisää aiheesta