Asiakkaat

Muotoilemme ja rakennamme digitaalisia palveluita asiakkaan koosta ja toimialasta riippumatta. Yhteistä asiakkaillamme on halu rakentaa jotakin uutta digitaalisuuden avulla.

Kansallisgalleria

Di­gi­taa­li­nen lip­pu­kaup­pa su­ju­voit­taa mu­seo­ko­ke­mus­ta

Valtakunnallinen kuvataiteen museo Kansallisgalleria ylläpitää kansallista taidemuseokokoelmaa ja kolmea tunnetuinta museota: Ateneumia, Nykytaiteen museo Kiasmaa ja Sinebrychoffin taidemuseota. Kehitimme näille museoille uuden digitaalisen lippukaupan neljän palvelutoimittajan muodostaman konsortion voimin.

kansallisgalleria 6
vaaka 2048x1025 1

Joulupukin Kammari

Jär­jes­tel­män mo­der­ni­soin­ti su­ju­voit­taa ku­vaus­pal­ve­lua

Joulupukin Kammarilla vierailijat voivat ikuistaa Joulupukin tapaamisen tonttujen ottamiin valokuviin ja videoihin sekä lunastaa ne matkamuistoksi paikan päällä tai verkkokaupasta. Sujuvoitimme vierailijoiden kokemusta ja tonttujen työtä uusimalla kuvauspalvelun teknisen taustajärjestelmän sekä tehostamalla siihen liittyviä prosesseja.

Alisa Pankki

Uu­si ko­ti­mai­nen pank­ki pa­nos­taa help­poi­hin di­gi­pal­ve­lui­hin

Autoimme Alisa Pankin tiimiä koko ajan kehittyvän verkkopankin käyttäjäpolkujen ja käyttöliittymän muotoilussa sekä mobiilisovelluksen suunnittelussa.

alisa pankki
pasi virtakari n828jyreeew unsplash

Rakli

Iden­ti­tee­tin­hal­lin­ta vir­ta­vii­vais­ti jä­sen­pal­ve­lui­ta

Rakli on Suomen kattavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö. Autoimme Raklia toteuttamaan uudistetun, jäsenille suunnatun ekstranetin sekä virtaviivaistimaan sen käyttöoikeuksien kontrollointia identiteetin- ja pääsynhallinnalla.

A-klinikkasäätiö

Mit­ta­va pal­ve­lu-uu­dis­tus tu­kee apua tar­vit­se­via en­tis­tä te­hok­kaam­min

A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta keskittyy kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. Autoimme A-klinikkasäätiötä sekä sen hankkeita mittavan verkkopalvelu-uudistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

A-klinikkasäätiö / Sofokuksen asiakastarinat
Stora Enso Metsä

Stora Enso Metsä

Verkkosivusto metsänomistajien tukena

Toteutimme Stora Enso Metsälle verkkosivustouudistuksen, jonka tavoitteena oli teknisesti toimiva, helposti ylläpidettävä ja käyttäjäystävällinen tukikohta kaikkien metsän omistamiseen ja puukauppaan liittyvien asioiden hoitamiseen.  

Waltti Solutions

Walt­ti-eko­sys­tee­mi val­ta­kun­nal­li­sen jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­sun yti­mes­sä

Vuosia jatkuneen yhteistyömme aikana olemme auttaneet Waltti Solutionsia mm. kehitysprosessien suunnittelussa sekä ekosysteemin kokonaisarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun toteuttamisessa. Waltin verkkokauppa toimii rajapintana kaikille ekosysteemin myyntikanaville, joten ne pelaavat saumattomasti yhteen ja ovat helposti skaalattavissa.

Waltti
Bassadone

Bassadone

Verk­ko­si­vus­to Hyun­dain di­gi­taa­li­se­na näy­teik­ku­na­na

Bassadone Automotive Nordic Oy on autojen, varaosien ja lisävarusteiden maahantuontiin erikoistunut yritysryhmä. Toteutimme Bassadonen alla toimivalle Hyundaille verkkosivustouudistuksen, jonka tavoitteena oli teknisesti suorituskykyinen, helppokäyttöinen ja visuaalisesti vaikuttava näyteikkuna maailmalle. 

Urakkamaailma

Muo­toi­luo­saa­mi­sel­la mu­ka­na mo­ni­toi­mit­ta­ja­mal­lil­la to­teu­tet­ta­vas­sa pal­ve­lu-uu­dis­tuk­ses­sa

Markkinan johtava remonttiurakoitsijoiden kilpailutusalusta Urakkamaailma uudisti palvelunsa siten, että projekteista sopiminen Urakkamaailma-palvelun kautta olisi urakointiyrityksille mahdollisimman motivoivaa ja kannattavaa. Sofokus osallistui monitoimittajamallilla toteutettavaan uudistukseen palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun osalta.

Urakkamaailma
quote
“Yllätyimme, miten lyhyessä ajassa palvelu saatiin julki – laadusta tippaakaan tinkimättä.”
Tytti Läntinen
IT Service and Development Manager, Nordic Green Energy

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.