Isännöintiliitto – Sofokus

Nykytila-analyysi, konseptointi ja tekninen määrittely sujuvoittavat sivustohanketta

Isännöintiliitto on isännöitsijöiden sekä isännöintipalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen etujärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen monipuolisesti koulutusta, neuvontaa ja isännöintialaa kehittäviä palveluita. Autoimme Isännöintiliittoa käynnistämään laajan sivustouudistusprojektin kartoittamalla digitaalisten ympäristöjen nyky- ja tavoitetilaa, suorittamalla uutta sivustoa varten teknisen määrittelyn sekä konseptoimalla sisältörakenteita. Huolellisen pohjatyön ansiosta uudistushanke voidaan toteuttaa tehokkaasti ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevasti. 

sofokus printti 146 5

Liikkeelle nykytilan ymmärryksellä ja tavoitteiden kirkastamisella

Koska Isännöintiliittoon kuuluu yli 500 jäsenyritystä ja 21 yhdistystä, myös järjestön verkkosivujen on palveltava lukuisia eri käyttäjäryhmiä eriävine tarpeineen. Isännöintiliitto onkin käynnistänyt verkkopalveluidensa parantamiseksi laajan sivustouudistushankkeen, jonka alkuun kaivattiin tukea sisältörakenteiden suunnitteluun ja teknologiavalintojen tekemiseen. Lisäksi uudistuksessa halutaan keskittyä käytettävyyden ja analytiikan seurattavuuden parantamiseen.

Nämä lähtökohdat mielessä analysoimme Isännöintiliiton verkkopalveluiden nykytilan ja asetimme tavoitteet uudistettavalle sivustolle yhdessä Isännöintiliiton tiimin kanssa. Tämän jälkeen tunnistimme eri käyttäjäryhmät ja kartoitimme kunkin tarpeet, laadimme ryhmistä havainnollistavat käyttäjätarinat sisältöjen suunnittelun helpottamiseksi sekä luonnostelimme alustavat rautalankamallit tulevan sivuston sisältörakenteista ja -elementeistä. 

quote
“On inspiroivaa huomata ero ensimmäisen ja viimeisen työpajan välillä: alun sekavat ajatukset jalostuivat kuin itsestään konkreettisiksi toimenpiteiksi.”
Ira Tenhunen
Kehityspäällikkö, Isännöintiliitto

Tekninen vaatimusmäärittely konkretisoi konseptin

Kun sivuston käyttäjäryhmien tarpeet ja sisältörakenteet oli määritelty, voitiin edetä pohtimaan, miten valmiin sivuston tulisi tarkalleen toimia ja kuinka eri toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Vaatimusmäärittelyssä otettiin kantaa muun muassa suorituskyvyn varmistamiseen, integraatioihin ja tietosuojan huomioimiseen. Lisäksi teknisen vaatimusmäärittelyn tuloksena todettiin, että Isännöintiliiton tarpeita palvelisi yhden laajan sivuston sijasta paremmin useampaan palvelusivustoon jaettu multisite-malli. Useaan sivustoon pilkottua multisite-kokonaisuutta voidaan hallita kätevästi yhdestä paikasta, ja yksittäisiä palveluita on helpompi kehittää eteenpäin omilla sivuillaan.  

sofokus printti 302 2
muokattu nettiversio 9782 4

Analytiikan mittaussuunnitelma ohjaa jatkokehitystä

Myös analytiikan seuranta on keskeinen osa sivuston kehittämistä. Ensinnäkin data tarjoaa arvokasta tietoa vierailijoiden käyttäytymisestä sekä siitä, mitkä osat sivustosta toimivat tarkoituksenmukaisesti, mitkä kaipaavat vielä hiomista. Myös markkinointitoimenpiteiden purevuutta ja käyttäjäkokemuksen laatua voidaan seurata ja kehittää systemaattisemmin. Lisäksi datan pohjalta on helpompi tehdä perusteltuja ja objektiivisia päätöksiä siitä, kuinka sivustoa ja sen käyttäjäpolkuja kannattaa kehittää jatkossa.

Jotta Isännöintiliiton tiimi voisi jatkaa sivustonsa ja sen sisältöjen kehittämistä myös julkaisun jälkeen, laadimme analytiikan seurannalle selkeän, sivustouudistukselle asetettuihin tavoitteisiin perustuvan mittaussuunnitelman. Mittaussuunnitelmalla varmistetaan, että tavoitteiden kannalta seurataan oikeanlaista dataa sopivilla mittareilla, minkä lisäksi jatkokehitystoimenpiteitä on helpompi suunnitella ja priorisoida.

Järjestösektorin toimija, etsitkö digikumppania?

Kaipaatpa tukea jo suunnitteilla olevien digihankkeiden läpi viemiseen, arkea helpottavien ratkaisujen kehittämiseen tai tiimillesi aivan uusien aluevaltausten tekemiseen, asiantuntijamme ovat käytettävissäsi ja valmiina auttamaan sinua onnistumaan.

better monday scaled e1663074829974
mika korhonen krbbdpm8aho unsplash

Tu­lok­se­na hy­vät läh­tö­koh­dat te­hok­kaal­le to­teu­tuk­sel­le, yl­lä­pi­dol­le ja pa­ran­te­lul­le

Huolellisen määrittelytyön ansiosta uudistettava sivusto tulee palvelemaan sekä eri käyttäjäryhmiä että Isännöintiliiton teknisiä tarpeita. Tarkalla teknisellä vaatimusmäärittelyllä varmistettiin myös, että multisite-sivusto sisältöineen on hallittavissa ja jatkokehitettävissä koko sen elinkaaren ajan. Lisäksi kehitysprojektin suunnittelu ja budjetointi on määrittelyiden pohjalta huomattavasti helpompaa ja tarkempaa.

quote
“Suunnitteluprojekti sujui saumattomasti, ja lopputulos vastasi odotuksia. Sofokuksella on ihailtava kyky katsella maailmaa asiakkaan linssien läpi, mutta kuitenkin niin, että työpajoista tulee myös uutta kulmaa.”
Ira Tenhunen
Kehityspäällikkö, Isännöintiliitto

Mitä tehtiin

Isännöintiliitto

Isännöintiliitto toimii isännöitsijöiden sekä isännöintipalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen valtakunnallisena etujärjestönä. Järjestöön kuuluu yli 500 jäsenyritystä ja 21 yhdistystä, joiden kautta liitossa on mukana noin 4/5 Suomen isännöinnistä. Isännöintiliiton toiminta keskittyy isännöintialan kehityksen ja jäsenyritysten toiminnan tukemiseen, mikä puolestaan vaikuttaa välillisesti kaikkien kerros- ja rivitaloissa asuvien 2,7 miljoonan suomalaisen elämään. 

pasi virtakari n828jyreeew unsplash 1