Boost your digital maturity -eBook

Järjestöt ja säätiöt

Etsitkö kokenutta kumppania digimatkallesi?

Jo pitkään kuumana käynyt keskustelu digiloikista koskettaa myös järjestö- ja säätiösektoria. Toiminnan digitalisoiminen voi tehostaa huomattavasti järjestöjen tuottavuutta ja tavoittavuutta. Sähköisten ratkaisujen avulla voidaan virtaviivaistaa prosesseja, parantaa jäsenpalveluita, kehittää tiedonhallintaa, vauhdittaa varainhankintaa, optimoida resurssien allokointia sekä tehostaa viestintää ja palveluiden saavutettavuutta.

Kaipaatpa tukea jo suunnitteilla olevien digihankkeiden läpi viemiseen, arkea helpottavien ratkaisujen kehittämiseen tai tiimillesi aivan uusien aluevaltausten tekemiseen, asiantuntijamme ovat käytettävissäsi ja valmiina auttamaan sinua onnistumaan.

better monday scaled e1663074829974
61% järjestöistä näkee digitaalisuuden hyödyntämisen olevan tärkein keino tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen.

Osanan Tulevaisuuden näkymät järjestöissä -selvitys, 2021

sofokus printti 146 5

Parempia palveluita jäsenille, tehokkuutta toimintaan

Yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä sähköisten ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä keinoista toiminnan kehittämiselle, uudistumiselle ja menestymiselle. Moni järjestö- ja säätiösektorin toimija miettiikin parhaillaan kuumeisesti, kuinka pysytellä jatkossakin tehokkaana, relevanttina ja aitoa arvoa jäsenille tuottavana. Digityökaluista on haettu tukea jo monella toiminnan osa-alueella, kuten viestinnässä, kokoustamisessa, tapahtumien järjestämisessä ja hallitustyöskentelyssä. Iso osa digitaalisuuden potentiaalista odottaa kuitenkin vielä hyödyntämistään.

Kun haluat ottaa seuraavan vaikuttavan askeleen kehityspolulla, pohdi, onko sähköisiä ratkaisuja valjastettu käyttöön esimerkiksi näissä prosesseissa:

 • Manuaalisten työtehtävien automatisointi
 • Tietojen hallinta ja tiedonsiirto eri järjestelmien välillä
 • Sähköiset jäsenpalvelut
 • Jäsenille ja sidosryhmille suunnattujen materiaalien jakelu ja niiden käyttöoikeuksien hallinta
 • Jäsenhankinta
 • Datan hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
 • Palveluiden saavutettavuus ja eri käyttäjäryhmien huomiointi
 • Strategiatyö

Digiloikka sisältää myös pohdittavaa ja pulmia

 1. Resurssit ja rahoitus: Vaikka digitalisointi johtaa usein kustannussäästöihin, alkuvaihe vaatii investointeja. Kustannuksia kertyy laitteista, ohjelmistoista, koulutuksesta ja asiantuntijoiden palkkaamisesta. Järjestöt ja säätiöt toimivat usein rajallisin resurssein ja tiukalla budjetilla, joten eniten arvoa tuovien digihankkeiden valikointi kannattaa tehdä huolella.
 2. Koulutus ja tekniset taidot: Henkilöstö saattaa tarvita koulutusta voidakseen käyttää tehokkaasti uusia digiratkaisuja. Teknisen osaamisen taso organisaatiossa voi vaihdella suuresti, ja lisätukea saatetaan tarvita, jotta kaikki pääsevät turvallisin mielin vauhtiin.
 3. Yksityisyys ja turvallisuus: Digitaalisen muutoksen myötä vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta kasvaa. Järjestöjen on varmistettava, että ne noudattavat kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä ja parhaita käytäntöjä arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi.
 4. Kulttuurin muutos: Digitalisoituminen ei ole pelkästään teknologista vaan myös kulttuurista. Saatetaan tarvita määrätietoista muutosjohtamista, jotta henkilökuntaa voidaan auttaa sopeutumaan uusiin toimintatapoihin.
Yritysten kehittämispalvelut
231018 sofokus netti 180

Näin järjestöjen ja säätiöiden digihankkeet tavallisesti etenevät

Edellä lueteltujen haasteiden selättäminen aloitetaan usein digitaalisen kypsyyden arvioinnilla, eli organisaatiosi nykyisten digitaalisten valmiuksien, kyvykkyyksien ja kehityskohteiden kartoituksella. Digitaalisen kypsyyden arvioinnin jälkeen järjestöjen ja säätiöiden digiprojektit etenevät usein seuraavasti:

 1. Priorisointi: Kypsyysarvion perusteella tunnistetaan ja priorisoidaan alueet, joilla digitaalisuus voisi tuoda suurimmat hyödyt. Tämä voi olla mitä tahansa tiedonhallinnasta verkkosivujen kehittämiseen.
 2. Strategia: Laaditaan selkeä digitaalinen strategia, jossa esitetään digitaalisen muutoksen tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet, teknologiat ja resurssit.
 3. Rahoituksen varmistaminen: Kun strategia on selkeä, varmistetaan, että muutokseen löytyy tarvittava rahoitus. Tämä voi tarkoittaa olemassa olevien resurssien allokointia, lisärahoituksen hakemista tai muiden rahoituslähteiden, kuten avustusten tai kumppanuuksien, etsimistä.
 4. Toteutus: Toteutusvaiheeseen kuuluu digitaalisten työkalujen käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen niiden käyttöön. Muutosjohtamisen strategiat voivat olla tarpeen sujuvan siirtymisen varmistamiseksi ja henkilöstön sitouttamiseksi.
 5. Seuranta ja arviointi: Muutoksen onnistumisen mittaamiseksi laaditaan selkeät mittarit. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset jatkokehitystarpeet.

Jokaisen digimatka on kuitenkin ainutlaatuinen, ja siihen vaikuttavat niin missio ja toimintamallit kuin resurssit ja palveltavat yhteisöt. Tärkeintä on, että kun matka on saatu aloitettua, uskalletaan pitää vauhtia yllä ja etsiä jatkuvasti lisää parannettavaa. Tässä me sofokuslaiset voimme auttaa.

“Sofokuksen tiimi on tehnyt todella hyvää työtä. He ovat alansa huippuammattilaisia: aikataulut pitävät, tulosta syntyy, ja työskentely yhdessä on myös hauskaa.”
Testimonial
Tarja Virolainen Viestintäjohtaja A-klinikkasäätiö
“Auditointiprojekti onnistui hyvin. Täytti tavoitteet, ja lopputulos oli myös sisäisesti hyödyllinen. Tästä saatiin aidosti arvoa meidän tiimille! ”
Testimonial
Jukka Niskanen Tietohallintopäällikkö Suomen Hippos ry
“Äärimmäisen ammattitaitoista työtä ja kommunikaatiota. Tulee sellainen olo, että Sofokusta kiinnostaa aidosti tehdä laadukasta jälkeä, eikä vain haluta asiakkaan rahoja pihalle.”
Testimonial
Erno Lehtonen IT-projektipäällikkö Kirkkopalvelut Ry
img 4085 1

Kääritäänkö hihat?

Soita, jätä viesti tai varaa juttutuokio suoraan kalenteristani, niin keskustellaan tarkemmin digikehittämisen tarpeistasi!

Matias Hokkanen
Myynti & Asiakkuudet
0405005262
matias.hokkanen@sofokus.com