Tekninen vaatimusmäärittely Sofokuksella

Tekninen vaatimusmäärittely

251018 sofokus printti 236 2

Tekninen vaatimusmäärittely antaa vakaan pohjan kehitysprojektille

Tekninen vaatimusmäärittely kuvaa verkkopalvelun tärkeimmät tavoitteet ja vaatimukset. Se kertoo, miten valmiin verkkopalvelun tulisi toimia ja miten nämä toiminnallisuudet saadaan toteutettua. Vaatimusmäärittely pureutuu asioihin tarkemmalla tasolla kuin verkkopalvelun konsepti ja voi ottaa kantaa esim. suorituskyvyn varmistamiseen, tietoturvatasoon ja integraatioihin. Toiminnallisuudet kuvataan usein käyttötapausten kautta. Valmis vaatimusmäärittely on dokumentti, jonka perusteella voidaan toteuttaa (ohjelmoida) valmis verkkopalvelu.

Miksi tekninen vaatimusmäärittely on tärkeä?

Vaatimusmäärittely mielletään joskus turhaksi kustannukseksi, koska sen lopputulos on dokumentti valmiin verkkopalvelun sijasta. Käytännössä jonkinlainen vaatimusmäärittely on kuitenkin lähes pakollinen osa vähänkään monimutkaisempaa projektia, ja se tehdään toteutusprojektin osana.

Vaatimusmäärittelyllä vältytään myös riskiltä, että tilaajalla ja toimittajalla on eriävä käsitys halutusta lopputuotteesta. Lisäksi vaatimusmäärittely tarjoaa kevyehkön tavan kilpailuttaa toimittajia toteutukselle.

Vaatimusmäärittelyjen hinta liikkuu yleensä muutamissa tuhansissa euroissa, kun taas toteutus on helposti kymmeniä tuhansia. Vaatimusmäärittelyä voisi siis pitää investointiturvana. Kuten sanonta kuuluu: “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

On normaalia, että määrittelyt elävät ketterästi toteutusprojektin aikana. Oikein tehtynä vaatimusmäärittely kuitenkin asettaa projektille raamit, jotta aikataulu, kustannukset ja lopputulos eivät poikkeaisi oleellisesti alun perin arvioidusta.

231018 sofokus netti 215 1
quote
“Sofokus erottautui kyvyllä kuunnella ja tarjota ratkaisua, jota työstettiin yhdessä meille sopivaksi. Projekti pidettiin toiveemme mukaisesti ketteränä, iteratiivisena ja aktiivista kommunikointia korostavana. ”
Klaus Vesama
Head of Digital Innovations, Rakli
sofokus printti 294 1

Näin määrittelytyö tapahtuu käytännössä

Pohjimmiltaan vaatimusmäärittely on asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka aikana analysoimme ja kirjaamme ylös raamit verkkopalvelun toteutukselle.

Määrittelytyön aikana teknisiä tarpeita kartoitetaan myös yhteisissä työpajoissa tai haastattelemalla kehitysprojektin kannalta relevantteja henkilöitä. Hyvän vaatimusmäärittelyn tuottaminen edellyttääkin hyvää kommunikaatiotasuhdetta.

Asiakkaan puolelta ei tarvita minkäänlaisia esivalmisteluita. Riittää, kun tarvittavat henkilöt ovat käytettävissä muutamissa työpajoissa tai haastatteluissa, me huolehdimme lopusta.

On myös tavallista, että vaatimusmäärittelyn aikana lopullisen palvelun vaatimukset kirkastuvat entisestään. Ensi alkuun kirkkaalta tuntuneet tavoitteet voivat osoittautua paljonkin tarkennuksia ja lisäpohtimista edellyttäviksi.

Tekninen vaatimusmäärittelyn osa-alueita

Määrittelytyön alkuvaiheessa kartoitetaan toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Kerätyn tiedon perusteella toiminnalliset vaatimukset kuvataan kokonaisuuden selkeyttämiseksi. Toiminnasta muodostetaan esimerkiksi käyttötapauskuvauksia. Kuvausten avulla varmistamme, etteivät tekniset valinnat rajoita järjestelmäsi kehitystä nyt tai tulevaisuudessa. Työpajojen aikana selvitetään mm:

  • käsitteet ja informaatioriippuvuudet
  • käyttäjäryhmät ja roolit
  • käytettävyyteen liittyvät vaatimukset
  • jo käytössä olevat järjestelmät ja integraatiovaatimukset
  • tekniset ja toiminnalliset rajoitukset

Teknisen vaatimusmäärittelyn tuloksena saat kirjallisen dokumentin, joka sisältää kartoituksen keskeisimmät tuotokset.

sofokus printti 146 5

Valmiina käynnistämään kehitysprojektisi fiksusti?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistasi tarkemmin!

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.