Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Tekninen vaatimusmäärittely

Tekninen vaatimusmäärittely kuvaa verkkopalvelun tärkeimmät tavoitteet ja vaatimukset. Se kertoo, miten valmiin verkkopalvelun tulisi toimia ja miten nämä toiminnallisuudet saadaan toteutettua.

Vaatimusmäärittely pureutuu asioihin tarkemmalla tasolla kuin verkkopalvelun konsepti. Se voi ottaa kantaa esim. suorituskyvyn varmistamiseen, tietoturvatasoon ja integraatioihin. Toiminnallisuudet kuvataan usein käyttötapausten kautta.

Valmis vaatimusmäärittely on dokumentti, jonka perusteella voidaan toteuttaa (ohjelmoida) valmis verkkopalvelu.

Miksi tekninen vaatimusmäärittely on tärkeä?

Vaatimusmäärittely mielletään joskus turhaksi kustannukseksi, koska sen lopputulos on dokumentti valmiin verkkopalvelun sijasta. Käytännössä jonkinlainen vaatimusmäärittely on yleensä pakollinen osa vähänkään monimutkaisempaa projektia ja se tehdään kuitenkin lopulta toteutusprojektin osana.

Ongelma on tällöin siinä, että budjetti ja aikataulu on jo yleensä jäädytetty, vaikka lopputulos ei olisi täysin selvillä. Ilman minkäänlaista kirjallista vaatimusmäärittelyä on suuri riski, että tilaajalla ja toimittajalla on eriävä käsitys halutusta lopputuotteesta.

Vaatimusmäärittely tarjoaa myös hyvän ja kevyen tavan kilpailuttaa toimittajia toteutukselle.

Vaatimusmäärittelyjen hinta liikkuu yleensä muutamissa tuhansissa, kun toteutus on helposti kymmeniä tuhansia. Vaatimusmäärittelyn voi siis ymmärtää investointiturvana. Kuten sanonta kuuluu: “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

On täysin normaalia, että määrittelyt elävät ketterästi toteutusprojektin aikana, mutta oikein tehtynä vaatimusmäärittely asettaa projektille raamit, jotta aikataulu, kustannukset ja lopputulos eivät poikkeaisi oleellisesti alun perin arvioidusta.

Tekninen vaatimusmäärittely käytännössä

Pohjimmiltaan vaatimusmäärittelytyö on vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, jossa analysoimme ja kirjaamme ylös raamit verkkopalvelun toteutukselle.

Teknisen vaatimusmäärittelyn aikana kartoitamme tarpeen työpajoissa tai haastattelemalla kohdeorganisaatiosta relevantteja henkilöitä. Hyvän vaatimusmäärittelyn tuottaminen edellyttää hyvää kommunikaatiotasuhdetta.

Asiakkaan puolelta ei tarvita esivalmisteluita, riittää kun tarvittavat henkilöt ovat käytettävissä muutamissa työpajoissa tai haastatteluissa, me huolehdimme lopusta.

On myös tavallista, että vaatimusmäärittelyn aikana lopullisen palvelun vaatimukset kirkastuvat entisestään. Ensi alkuun kirkkaalta tuntuneet tavoitteet voivat osoittautua paljonkin tarkennuksia ja lisäpohtimista edellyttäviksi.

Tekninen vaatimusmäärittelyn osa-alueita

Määrittelytyön alkuvaiheessa kartoitetaan toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Kerätyn tiedon perusteella toiminnalliset vaatimukset kuvataan kokonaisuuden selkeyttämiseksi. Toiminnasta muodostetaan esimerkiksi käyttötapauskuvauksia. Kuvausten avulla varmistamme, että tekniset valinnat eivät rajoita järjestelmäsi kehitykstä – nyt tai tulevaisuudessa. Työpajojen aikana selvitetään mm:

  • käsitteet ja informaatioriippuvuudet
  • käyttäjäryhmät ja roolit
  • käytettävyyteen liittyvät vaatimukset
  • jo käytössä olevat järjestelmät ja integraatiovaatimukset
  • tekniset ja toiminnalliset rajoitukset

Teknisen vaatimusmäärittelyn tuloksena saat kirjallisen dokumentin, joka sisältää kartoituksen keskeisimmät tuotokset.