liiketoimintamuotoilu

Liiketoimintamuotoilu

Liiketoimintamuotoilu tähtää kestäviin asiakassuhteisiin

Liiketoimintamuotoilu on tapa varmistaa, että asiakkaan vaatimukset on ymmärretty ja täytetty mahdollisimman hyvin. Se yhdistää konsulttien, analyytikkojen ja strategistien työkaluja sekä muotoiluajattelua ja menetelmiä kuten palvelumuotoilua. Liiketoimintamuotoilussa keskitytään asiakkaan ääneen, mikä tarjoaa erinomaisen tavan parantaa yrityksen kilpailukykyä ja siitä on hyötyä etenkin tilanteissa, joissa markkinassa, kilpailukentässä ja kysynnässä tapahtuvat muutokset pakottavat mukautumaan.

Liiketoimintamuotoiluun kannattaa investoida myös tilanteissa, joissa yritys haluaa hyödyntää asiakasymmärrystään strategisemmalla tasolla tai kokee, että se ei tällä hetkellä pysty hyödyntämään resurssejaan optimaalisella tavalla.

Liiketoimintamuotoilu
Liiketoimintamuotoilu

Tiesitkö, että voit saada PK-yrityksellesi muotoilupalveluita ELY:n tukemana?

Liiketoimintamuotoilu

Sopii kaikenlaisille yrityksille

Asiakaskeskeisyys sopii kaikenlaisille yrityksille. Liiketoimintamuotoilua voi soveltaa yhtä hyvin niin fyysisiä kuin digitaalisia palveluita tarjoavan yrityksen toimintaan. Vallalla olevien olettamusten haastaminen synnyttää usein kokonaan uusia ratkaisuja ja palvelumalleja.

Muotoilun keinot sopivat erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat tarjota parempia ja modernimpia palveluita omille käyttäjilleen. Asiakaslähtöisyys parantaa kilpailukykyä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Asiakkaiden muotoilupalveluillemme antama NPS on 83.

Vaikka olemme kokeneita konsultteja, emme halua lokeroida liikaa omaa työtämme konsulttitermeillä. Sen sijaan pyrimme löytämään kunkin asiakkaan ongelmaan tai haasteeseen juuri siihen soveltuvan tavan löytää ratkaisuja. 

Tähän palveluun on myös mahdollista saada tukea esimerkiksi  ELY-keskuksen tarjoamista liiketoiminnan konsultointipalveluista tai innovaatiosetelistä.

quote
“Konsultointi oli matka uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämiseen ja suunnitteluun.”
Toni Salonen
Toimitusjohtaja, Venetelakka Ramstedt Oy

Nykytilan ja tavoitetilan määrittely

Meillä on usein ajatuksia ja toiveita siitä, millaisessa pisteessä olemme tai mitä on tapahtunut, kun konsultointi- tai kehitysprojekti päättyy, mutta harvoin olemme todella pysähtyneet miettimään yrityksemme nykytilaa ja sitä, kuinka siihen on päädytty.

Asiakasymmärryksen kasvattaminen

Asiakasymmärrys on aina lähtökohtana asiakaslähtöisten palveluiden sekä tuotteiden suunnittelulle ja rakentamiselle. Kun ymmärrämme asiakkaamme toimintaa, voimme rakentaa palveluita, jotka luovat arvoa ja joiden pariin asiakkaamme haluavat palata.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarkoittaa nimensä mukaisesti palvelujen suunnittelua, kehittämistä ja innovointia muotoilun keinoin. Sen tavoitteena on palvelukokemuksen muotoilu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita.

e-commerce

Kaipaako liiketoimintasi tehostamista? Ota yhteyttä!

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.