Asiakkaat SteraLux kumppaniportaali

SteraLux kumppaniportaali LED-valaistuksen suunnitteluun 

Stera Technologies on kansainvälisesti toimiva teknologiayritys, jonka yksi palveluista keskittyy SteraLux-LED-valaisinjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Yrityksellä oli jatkuvasti työn alla useita valaistusprojekteja, eikä niistä jokaiseen olisi välttämättä tarvittu SteraLuxin asiantuntijaa aivan alkumetreiltä asti. Pohdinnassa oli projektien nopeaa edistämistä tukeva työkalu, joka auttaisi kumppaneita – eli sähköasentajia – keräämään ja dokumentoimaan tarvittavat tiedot valaistuksen suunnittelutyötä varten kätevästi itse. Lähtökohta uudelle kumppaniportaalille olikin monimuotoisten projektien hallinnointi ja resursointi.  

Uusi kumppaniportaali tehostaa resurssien käyttöä ja vapauttaa aikaa

Yhteistyössä Sofokuksen kanssa syntyi GapHookilla kehitetty portaali, jonka avulla kumppanit pystyvät tekemään kevyitä valaistussuunnitelmia, joita SteraLuxin asiantuntijat tarkentavat tarjoamalla niihin sopivia valaisinratkaisuja.  

”Portaali toimii SteraLuxin myynnin työkaluna. Tässä vaiheessa sitä on hyödyntänyt osa kumppaneistamme, ja palaute on ollut hyvää. Se on helppokäyttöinen ja looginen”, kertoo asiakaspäällikkö Toni Kulikoff Steralta.  

SteraLux-kumppaniportaali helpottaa monivaiheisten projektien hallinnointi- ja resursointiongelmia.
SteraLux

SteraLux vakuuttui Sofokuksen asiakaslähtöisyydestä ja kiinnostuksesta tuottaa lisäarvoa

”Sofokuksen asiantuntijat haastoivat meitä pohtimaan aktiivisesti, mitkä ovat tavoitteemme portaalille ja miten sen tulisi toimia käytännön tasolla, jotta se tulisi todellisuudessa käyttöön meille hyödyllisellä tavalla. Kaikesta välittyi, että meidän bisneksestämme, tavoitteistamme ja toimivasta lopputuloksesta ollaan oikeasti kiinnostuneita.” 

Yhteyttä on pidetty asiakkaan sanoin ”meille sopivan harvoin”, ja työtä on ollut helppo seurata siihen tarkoitetun alustan avulla: 

”Läpinäkyvyys on ollut erityisen hyvää. Sovittua budjettia, laskutusta ja työn etenemistä on pystynyt seuraamaan reaaliajassa, eikä yllätyksiä ole tullut. Olemme olleet koko ajan kartalla, ja erillistä yhteydenpitoa esim. sähköpostin välityksellä ei ole juurikaan tarvittu. Kiitos siitä!” 

Tavoitteena on saada portaali mahdollisimman laajalti kumppanien käyttöön. Jatkokehitysideoita on syntynyt projektin myötä, ja tulevaisuudessa portaaliin on tarkoitus tehdä CRM-integraatio sujuvoittamaan tilausprosessia. 

”Jatkamme mielellämme yhteistyötä Sofokuksen kanssa. Projektin johtaminen on ollut todella luotettavaa ja tasalaatuista, työpajoista kokonaiskuvaan. Edetään selkeissä vaiheissa loogisesti, ja tapaamisten agendat pitävät”, summaa Kulikoff. 

quote
“Kaikesta välittyi, että bisneksestämme, tavoitteistamme ja toimivasta lopputuloksesta ollaan oikeasti kiinnostuneita.”
Toni Kulikoff, toimitusjohtaja, Stera Technologies Oy
Toni Kulikoff
Asiakaspäällikkö, Stera Technologies

Mitä tehtiin

  • Valaistustarpeen kartoitustyökalu kumppaneille ja myynnille
  • Loppuasiakkaan aikataulu- ja suunnitelmatoiveiden kirjaus sekä tarjouspyyntöjen lähetyslogiikka 

Projektissa käytettyjä menetelmiä, teknologioita ja työkaluja

steralux-kumppaniportaali-referenssikuva-vaaka
steralux-kumppaniportaali-referenssikuva-vaaka

Stera Technologies yrityksenä

Stera Technologies Oy on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistukseen erikoistunut globaalisti toimiva konserni, jonka yksi palveluista keskittyy SteraLux-LED-valaisinjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Stera Technologies työllistää yli 850 ammattilaista ympäri Suomen, ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2020 yli 80 miljoonaa euroa.