Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Auditointi ja analysointi

Auditointi ja analysointi -palvelut auttavat sinua ymmärtämään yrityksesi verkkopalvelun tai alustan nykytilanteen. Vanhemmat toteutukset ja verkkopalvelut, kuten verkkokauppa tai palvelualusta ovat vaarassa jäädä nopeasti ajastaan jälkeen.

Sen sijaan, että joudun jonakin päivänä huomaamaan, että palveluun on tehty tietoturvamurto tai, että asiakaskunta on kadonnut, on parempi tehdä ajoittain tarkastuksia verkkopalveluiden tilaan ja päivittää sen pohjalta digitaalisia toimintasuunnitelmia.

Digitaalinen kasvu alkaa oikean suunnan valinnasta

Digitaalista kasvua voidaan optimoida joko itsenäisesti tai yhdessä kumppanin kanssa. Kokonaisuuden huolelliseen suunnitteluun kannattaa panostaa ja yhtenä keinona on luoda kattava digitaalinen roadmap. Tällä varmistetaan toteutuksen ohjautuminen haluttuun suuntaan. Roadmapin luominen auttaa myös budjetin hahmottamisessa, vaikka digitaalisissa hankkeissa toteutusten kustannukset saattavat aina hieman elää.

Analyysien avulla on mahdollista saavuttaa riittävä ymmärrys nykytilasta, jotta verkkopalvelun datavetoinen kehittäminen on mahdollista.

Syitä toteuttaa auditointi ja analysointi

Mitään tiettyjä kriteereitä oikeaan hetkeen nykytilan analysointia varten ei ole, mutta proaktiivinen toimintatapa on aina reaktiivista parempi. Ennakoimalla voidaan saavuttaa kilpailuetua ja välttää teknisten ongelmien aiheuttamia riskejä ja haasteita.

Digitaalisen kasvun kehitystä voidaan nopeuttaa varhaisessa vaiheessa toteutetuilla analyyseillä, jotkat auttavat tunnistamaan kehitystarpeet ja mahdollistavat jopa uusia mahdollisuuksia.

Auditoinnit auttavat myös pysymään linjassa suunnitelmien ja liiketoimintatavoitteiden kanssa.

Yleisiä syitä analyyseille:

  • Myynnin tai asiakastyytyväisyyden lasku
  • Liiketoiminnan digitalisointi
  • Verkkopalvelun nykytilan varmistus

Auditointien sisältö

  1. Suunnitelman auditoinnin tavoitteille
  2. Kokeneen kehittäjän tai asiantuntijan suorittama auditointi
  3. Raportti löydöksistä – Käymme läpi jokaisen auditoinnista löytyneen kohdan ja esittelemme parannuskohdat.
  4. Tarkka toteutussuunnitelma prioriteettijärjestyksessä – Suunnitelma, joka auttaa sinua priorisoimaan kriittisimmät kehityskohdat ja kohdat, josta saat suurimmat hyödyt.
  5. ELY-keskuksen liiketoiminnan konsultointipalvelut