ELY-keskuksen liiketoiminnan konsultointipalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus.

Sofokuksen toimitusjohtaja Teemu Malinen toimii puitekonsulttina ELY-keskuksen pk-yritysten tuottavuuden, talouden ja teknologian edistämisen kehittämispalvelussa.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, teknologian ja talouden osalta.

Tavoite

Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky paranee, kun yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosessit kehittyvät ja yritys pystyy paremmin hyödyntämään uutta teknologiaa.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
  • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja ja johtamista ottaen huomioon energian sekä materiaalin käytön hallinnan ja tehostamisen
  • selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
  • kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

Hinta

Hinta/asiakastyöskentelypäivä 1200 euroa (+alv). Yrityksen maksuosuus 25% eli 300 € (+alv)/ päivä.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä ELY-keskukseen.

TEM-puitetoimittaja_banneri@2x