Liikkeenjohdon konsultointi

Liikkeenjohdon konsultointi

Mitä on liikkeenjohdon konsultointi?

Liikkeenjohdon konsultointi tähtää organisaatiosi menestymiseen digitaalisoituvassa maailmassa.

Liikkeenjohdon konsultoinnin päämääränä on auttaa yritystäsi menestymään. Konsultti auttaa johtoa pysähtymään, tunnistamaan ja oivaltamaan asioita. Konsultin tehtävänä on varmistaa, että kaikkien ääni johdossa saadaan kuuluviin. Fasilitoidun sparrauksen lopputuloksena syntyy usein tuoreita näkökulmia ja olemassa olevat ideat jalostuvat eteenpäin.

Työn tyypillisiä tavoitteita ovat kokonaan uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoimintastrategian päivittäminen, suotuisan taloudellisen kehityksen varmistaminen tai henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Mitattavia tuloksia

Asiakkaillemme toteutetut liikkeenjohdon konsultointipalvelut sisältävät usein seuraavan kaltaisia elementtejä:

 • Digitaalinen transformaatio
 • Johdon ja sidosryhmien osallistaminen
 • Asiakaskeskeisen muotoiluajattelun
 • Modernit etä- & hybridityövälineet
 • Digitaalisen kypsyyden arvioimisen
 • Mitattavat liiketoiminnalliset tulokset
 • Tiedolla johtamisen parantaminen
 • Kokeilevan strategiakulttuurin luominen
 • Kilpailuedun parantuminen
Liikkeenjohdon konsultti

Pidempi yhteistyö alkaa usein konsultoinnilla

Liikkeenjohdon konsultointi on luonteva lähtöpiste yhteistyön aloittamiselle. Harva yritys haluaa aloittaa yhteistyötä mittavalla teknologiakehityshankkeella. Toimittajan näkökulmasta on myös syytä ymmärtää kunnolla yrityksen toiminta ennen teknologiakehityshankkeen käynnistämistä. Tyypillinen luoksemme hakeutuva organisaatio on tunnistanut tarvitsevansa apua muutostilanteessa (kuten toiminnan digitalisoituminen) tai strategisessa hankkeessa (kuten sähköisyyden viemisessä syvemmälle ydintoimintaan).

Liikkeenjohdon konsultointi toteutetaan nykyisin usein hybridinä (osin lähityönä ja osin etänä). Vaikka mikään ei voita kunnon keskustelua ihmisten kanssa, modernit etätyövälineet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia ja helpottaneet kiireisten asiakkaiden mahdollisuuksia viedä läpi tehokkaita työpajoja. Esimerkiksi brainstorming virtuaalisia post-it lappuja hyödyntäen useista eri toimipisteistä etänä on nykyisin menestyksekkäästi läpivietävissä, mutta se edellyttää rutinoituneen konsultin fasilitoimaan.

quote
“Voin vain kiittää! Hommat jatkuu!”
Toni Jalonen
COO, Dolea Straw

Liikkeenjohdon konsultointia vai liiketoimintamuotoilua?

Itse asiassa modernisti toteutettu liikkeenjohdon konsultointi on liiketoiminnan muotoilua. Perustamme ajatuksen siihen, että tulevaisuuteen nojautuva organisaatio panostaa mm. digitaalisen maturiteettitasonsa nostamiseen ja asiakas- tai ekosysteemikeskeisyyteen.

Asiakasvetoinen ajattelussa nojaudutaan siihen, että käyttäjien ja markkinan tarpeet muuttuvat yhä nopeammin erilaisten trendien (kuten digitalisaatio) myötävaikutuksella. Perinteiset viisivuotissuunnitelmat ovat muuttuneet strategiatyön osalta esimerkiksi enemmän adaptiivisemman liiketoiminnan tavoitteluun. On pystyttävä mukautumaan yhä nopeammin markkinatarpeiden mukana.

Johda tiedolla, mutta rohkeasti kokeillen

Tiedolla johtaminen saattaa kuulostaa hankalalta, mutta pohjimmiltaan kyse on hyvin käytännönläheisistä asioista kuten olemassa olevien informaation lähteiden tunnistamisesta ja uusien identifioimisesta. On hyvin tyypillistä, että yrityksellä on valmiiksi useita erilaisia tietojärjestelmiä tai muita tiedon lähteitä, mutta niiden hyödyntäminen ja eteenpäin jalostaminen päätöksenteolle on puutteellista. Esimerkiksi ekosysteemiajattelu voi olla tehokas harjoitus tietolähteiden tunnistamisessa ja kehittämisessä.

Kokeiluhalun voimistaminen on yksi keskeinen tapa kehittää organisaatiosta strategisesti joustavampi ja tuoreuttaa ihmisten ajattelua. Kokeilukulttuuri edellyttää organisaatiolta psykologista turvallisuutta. Ts. ihmisten tulee kokea voivansa uskaltaa tehdä kokeiluja siten, että virheistä ei sakoteta. Kun kokeilunhalua saadaan voimistettua, se luo jatkuvan kehittämisen mentaliteetin, jossa arvostetaan pieniä konkreettisia voittoja, koska pitemmällä aikävälillä ne konvertoituvat paremmaksi kilpailukyvyksi.

Hyvän konsultoinnin tunnismerkkejä

Pyydämme palautetta kaikilta konsultointiasiakkailtamme ja opimme sitä kautta tapoja, joilla voimme parantaa palveluitamme. Olemme oppineet, että asiakkaat arvostavat erityisesti seuraavia asioita hyvin toteutetuissa konsultointipalvelussa:

 • Ei jargonia. Puhutaan selkeällä suomenkielellä ja vältetään konsulttijargonia.
 • Inhimillisyys. Huomioidaan ja osallistetaan kaikki mukana olijat.
 • Arki muuttuu. Muutoksesta tulee kaikille läpinäkyvä ja se ohjaa toimintaa jatkossa.
 • Rakennetaan vahvuuksille. Kilpailuetu kiteytyy ja konkretisoituu.
 • Arvoa digitaalisuudesta. Ohjelmistot ja järjestelmät tuottavat enemmän mitattavaa liiketoiminta-arvoa.
ELY-tuetut konsultointipalvelut

PK-yritys: hae tukea konsultointiin.

Liikkeenjohdon konsultointi auttaa haastamaan totuttuja tapoja

Autamme yrityksiä tarkastelemaan omaa liiketoimintaansa kriittisesti sekä löytämään ratkaisuja yritystoiminnan haasteisiin ja kehitystarpeisiin. Olemme käytännönläheisiä ja uskomme yhdessä tekemisen voimaan. Haastamme ajattelemaan sekä kyseenalaistamaan totuttuja tapoja ja malleja.

Valmiiden vastausten sijasta etsimme aktiivisesti ratkaisuja yhdessä asiakkaan johdon ja sen omien asiantuntijoiden kanssa. Hyödynnämme paljon työpajatyöskentelyä konsultointiprojekteissamme.  Asiakkaitamme ovat kasvunnälkäiset yritykset koosta ja toimialasta riippumatta.

Tarjoamme liikkeenjohdon konsulttipalveluita

Vaikka hyödynnämme kokemuksen kautta vakiintuneita metodeja ja työkaluja, sovitamme liikkeenjohdon konsultointipalvelutuotannon aina vahvasti asiakasorganisaation tarpeisiin. Vaikka haasteet ovat usein alakohtaisia, ratkaisut ovat aina yrityskohtaisia. Yksi tavoitteistamme on parantaa asiakasorganisaation kilpailuetua ja se edellyttää muutakin kuin vakioratkaisujen hyödyntämistä.

Koska konsultointipalvelut räätälöidään vahvasti asiakastarpeisiin, palveluiden painopiste vaihtelee paljon. Seuraavassa on luetelty muutamia suosittuja palveluita ja tapoja, joilla olemme auttaneet asiakkaitamme:

Yrityksen konsultointipalveluihin on myös mahdollista saada tukea esimerkiksi  ELY-keskuksen tarjoamista liiketoiminnan konsultointipalveluista tai innovaatiosetelistä.

Sofokus konsulttipalvelut

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä ja saat halutessasi tarjouksen liiketoimintasi kehittämisestä.