digtaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi (tai digimarkkinointi) tarkoittaa kaikkea digitaalisissa medioissa suoritettavaa markkinointia. Digitaalinen markkinointi pitää sisällään kaikki verkossa tapahtuvan markkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, mobiilimarkkinoinnin, hakusanamainonnan, sosiaalisen median markkinoinnin ja vastaavat markkinointimuodot. Digimarkkinointi on erottamaton osa päivittäistä markkinointia, jos tavoitteenasi on saada mitattavia tuloksia liiketoiminnassasi.

Oikein tehtynä digitaalinen markkinointi hakkaa perinteisen mainonnan 6–0

Digitaaliseen markkinointiin kuuluu (kasvava) joukko erilaisia metodeja ja työkaluja, joilla voit hakea tuloksia omaan liiketoimintaasi. Aivan kuten perinteisessä markkinoinnissa sopivien tapojen tunnistaminen on edellytys sille, että digimarkkinointi alkaisi tuottamaan tuloksia. Asiantunteva markkinointikumppani ei esimerkiksi luukuta väkisin hakusanamainontapalveluita kylmäsoitolla.

Perinteisen markkinoinnin lentolehtisen jaat tyypillisesti vain kerran asiakkaan postiluukusta sisään. Digitaalisessa muodossa tehdyn markkinoinnin jatkuva parantaminen on normaalia. Esimerkiksi A/B-testaus ja konversio-optimointi ovat keinoja, joilla digimainonnan teho paranee pikku hiljaa ajan kuluessa kokeilujen myötä. Kärsivällisyys ja jatkuva parantaminen ovat oleellinen osa digimarkkinointia hyödyntävän työkalupakkia.

Tiedätkö miten digitaalisesti näkyvä yrityksesi on?

Digitaalisen näkyvyyden auditoinnin tuloksena hahmotat verkkosivustosi löydettävyyden nykytilan ja saat suosituksemme sen parantamiseksi.

Digitaalisen näkyvyyden auditointi

Sisältömarkkinointi ja muita digimarkkinoinnin keinoja

Digitaalisissa kanavissa markkinointi tunnetaan yleisesti esimerkiksi verkkosivustoilla suosituiksi tulleista kirjoituskokoelmista eli blogeista. Blogimarkkinointi on sisältömarkkinointia, joka taas on osa houkuttelumarkkinointia. Verkkosivuston voi todeta nykyisin olevan lähes pakollinen osa jokaisen yrityksen tai muun organisaation digitaalista strategiaa. Se on staattisen käyntikortin sijasta jatkuvasti kehittyvä digitaalisen jalanjäljen kasvattaja ja uusien asiakkaiden väsymätön sisäänheittäjä.

Sisältömarkkinointi onkin tehokas tapa tavoitella ajatusjohtajuutta omalla liiketoiminta-alueella, mutta se vaatii istumalihaksien lisäksi ymmärrystä miten digitaalisen markkinoinnin muut keinot kytketään tukemaan kokonaisuutta tehokkaasti.

Erilaiset digitaalisen markkinoinnin palvelut

Digitaalisen markkinoinnin päämääränä tulisi olla mitattavan liiketoiminnallisen arvon luominen. Suosittelemmekin keskittymään aina ensiksi liiketoimintaan ja asiakkaisiin sekä määrittelemään tavoitteet. Vaikka kokeilu on iso osa digitaalista kehittämistä, on kokeiluja vaikea ohjata tehokkaasti, mikäli tavoitteita ei ole määritelty. Lähtö- ja tavoitetilanne määrittelevät osaltaan keinoja, joita kannattaa hyödyntää tulosten tavoittelusta.

Vastaavasti toimialan yleinen kilpailutilanne ja kilpailijoiden digitaalinen maturiteetti vaikuttavat merkittävästi siihen kuinka paljon tuloksiin pitää investoida. Mitä kypsymättömämpi markkina, sitä nopeammin ja edullisemmin tuloksia on yleensä saatavissa. Poissa ovat kuitenkin 2000-luvun alun kulta-ajan, jolloin suurin osa segmenteistä oli vailla kunnollista kilpailua. Esimerkiksi maksettu mainonta (hakusanamainonta) on nykyisin kovin kilpailtua ja matalalla roikkuvat omenat poimittu ajat sitten.

Tutustu Sofokuksen digitaalisen markkinoinnin palveluihin:

Digitaalinen markkinointi ei ole taikasauva

Digimarkkinoinnin onnistumiseen vaaditaan asiantuntemusta, kokeilumieltä, aikaa ja investointeja. Karista heti alussa perinteinen ”kerralla kunnolla ja valmiiksi” -markkinointiajattelu harteiltasi.

Digitaalisen markkinoijan tulee olla kärsivällinen, kokeiluhaluinen, rohkea ja pitkäjänteinen. Edellä mainittu lista saattaakin selittää sen, miksi digimarkkinoinnin tehokkuus ei ole kaikille vielä auennut.

Tekemisen keskiössä on uskallus viedä olettamuksia verkkoon kaikkien näkyville ja mitata niiden tehokkuus. Jos olettama ei toimi, sitä muutetaan. Toimimatonta mainosta ei pidä ajatella epäonnistumisena, vaan arvokkaana oppina. Tämän vuoksi tuloksien synnyttäminen digimarkkinoinnin avulla kestää yleensä kuukausista vuosiin, mutta toisaalta (kustannus)tehokkuus kasvaa jatkuvasti oppimisen seurauksena.

Toisaalta mitä pitkäjänteisemmin ja paremmin digimarkkinnointia harrastaa, sitä helpommin sitä on hyödyntää ja kynnykset tuloksille madaltuvat mm. parantuneen digitaalisen jalanjälken kautta.

Digitaalinen jalanjälki kertoo miten brändisi näkyy

Eräs keskeisimmistä termeistä on digitaalinen jalanjälki, joka kertoo siitä, miten organisaatio tai henkilö näkyy digitaalisissa viestimissä. Esimerkiksi sisältömarkkinoinnin punaisena lankana on kasvattaa digitaalista jalanjälkeä kirjoittamalla blogikirjoituksia. Mitä isompi jalanjälki on, sitä todennäköisemmin potentiaalinen asiakas löytää tarjoamasi sisällön pariin.

Digitaalisen jalanjäljen vaikutusta näkyvyyteen voi verrata korkoa-korolle efektiin, jossa kasvanut pääoma synnyttää vauhtipyörämäisen ilmiön, jossa pitemmällä tähtäimellä päästään huomattavasti parempiin tuloksiin kuin ensi alkuun uskallettiin edes kuvitella. Panostus digitaaliseen jalanjälkeen on siis investointi, jonka voi luvata tuovan takaisin korkojen kera siihen investoidun vaivan ja eurot.

Hakukoneoptimointi eli SEO on tehokas työkalu

Hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan tuottamasi sisältö paremmille sijoituksille hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. Hakukoneiden orgaanisilla tuloksilla tarkoitetaan niitä hakutuloksia, joita esimerkiksi Google näyttää heti maksettujen mainosten jälkeen. Yleisesti ottaen voi todeta, että mitä korkeammalle sijoitut toiminnallesi tärkeillä avainsanoilla orgaanisissa hakutuloksissa, sitä enemmän luonnollisia hakuja sivuillesi päätyy.

Vastaavasti mikäli sisältösi eivät näy hakukoneiden ensimmäisellä sivulla, laskee todennäköisyys saada niiden kautta liikennettä verkkosivustollesi. Hakukoneoptimointi onkin nykypäivänä jokaisen tuloksista kiinnostuneen sisällöntuottajan perusymmärrystä. Jos et vielä tiedä mistä on kyse, aloita vaikka katsomalla Lauriinan webinaari ”Sisällöntuottaja: kirjoita ihmiselle, älä hakukoneelle”.

Muita tehokkaita tapoja digimarkkinoida

Sähköpostimarkkinoinnilla pyritään tavoittamaan asiakaskohderyhmääsi kuuluvat henkilöt oikealla tavalla ja mieluiten juuri oikealla hetkellä. Markkinoinnin automaatiolla voidaan edelleen jalostaa digitaalisen markkinoinnin toimivuutta mm. oikea-aikaisella parhaiten tarkoitukseen sopivien kanavien käytöllä.

Lopuksi

Tiivistetysti digimarkkinoinnin voidaan sanoa olevan pohjimmiltaan digijalanjäljen kasvattamista ja sen näkyvyyden parantamista. Digimarkkinoinnissa tärkeintä on puhutella asiakkaita relevantilla tavalla ja juuri siinä vaiheessa, jossa he ostoprosessiaan ovat. Digitaalinen markkinointi luo parhaimmillaan alati kiihtyvän vauhtipyörän, jonka avulla yhä uusia asiakkaita kiinnostuu sisällöistäsi ja saa niistä hyötyä itselleen.