Innovaatioseteli

Kaikki tarvitsemasi tieto Innovaatiosetelistä

Business Finlandin 6000 € arvoisella Innovaatiosetelillä kehität uusia tuotteita ja palveluita, tutkit ideoiden potentiaalia sekä hankit yritykseesi tietoa ja osaamista.

Mikä Innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on 6000 euron arvoinen palveluseteli, jonka suomalainen pk-yritys voi hakea uuden palvelun tai tuotteen kehittämiseen. 

Palveluseteli on tarkoitettu yhtiöille, joilla on uusi, kansainvälisesti potentiaalinen palvelu- tai tuoteinnovaatio. Palvelusetelin avulla voit hankkia yrityksellesi asiantuntijapalveluita, joilla kerrytät tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Kuten nimi kertoo, seteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan, eli toimenpiteisiin, joilla yhtiösi kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä hankkii tarvittavaa tietoa ja osaamista asiantuntijapalveluna. Voit hankkia setelillä asiantuntijapalveluita yhdeltä tai useammalta palveluntarjoajalta kerralla, ja sellaisiksi katsotaan yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot.

251018 sofokus printti 236 4
sofokus printti 146 2

Mi­hin tarkoituksiin Innovaatioseteli sopii?

 • Erilaiset kokeilut (esim. käyttäjävetoinen testaus digitalisoidulla konseptilla)
 • Tuotekehitys ja liiketoimintamuotoilu (esim. uuteen ohjelmistoon nojautuvan liiketoiminnan muotoilu)
 • Palvelumuotoilu ja -kehitys (esim. uuden palvelun innovointi olemassa olevien rinnalla tai tilalle) 
 • Tuote- tai palvelustrategian kehittäminen (esim. digitaalista liiketoimintaa hyödyntävä uusi tapa palvella asiakkaita)
 • Mittaus-, testaus- ja selvityspalvelut (esim. markkinavetoista testaamista kevyen prototyypin avulla)
 • Soveltuvuustutkimukset, asiantuntijalausunnot ja suojattavuus-asiat (esim. IPR ja patentoitavuusasioiden selvittäminen)
 • Tutkimustulosten arviointi ja hyödyntäminen (esim. tutkimushypoteesien muovaus digitaaliseksi tuotteeksi ja kevyt koeponnistaminen markkinassa) 

Huomaathan, että seteliä ei voi hyödyntää aiemmin lanseeraamaasi tuotteeseen tai palveluun. Markkinan muiden toimijoiden samankaltaiset palvelut tai tuotteet eivät kuitenkaan ole este setelin saamiselle.

github copilot

Voit käyttää Innovaatiosetelin myös Sofokuksen palveluihin

Autamme mielellämme esimerkiksi liiketoiminta- ja palvelumuotoilussa sekä digitaalisten tuotteiden kehityksessä ja testauksessa.

Miten Innovaatioseteli toimii?

Palveluseteli on 6000 € arvoinen, ja avustuksen määrä on 100% setelillä ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta summasta. Toisin sanoen voit hankkia 6000 euron arvosta (ALV 0%) ulkopuolisia asiantuntijapalveluita, ja Business Finland palauttaa jälkikäteen vastaavan summan yrityksellesi.

Setelin käyttö etenee seuraavasti:

 1. Yritykselläsi on idea innovaatiosta.
 2. Yrityksesi valitsee sopivan ulkopuolisen asiantuntijan auttamaan innovaation edistämisessä.
 3. Yritys hakee Business Finlandin sähköisestä asiointipalvelusta Innovaatioseteliä. 
 4. Business Finland hyväksyy hakemuksen, ja voit aloittaa innovaatioprojektin.
 5. Kun innovaatioprojekti on valmis, yrityksesi raportoi käytön Business Finlandin asiointipalveluun.
 6. Business Finland hyväksyy loppuraportin ja maksaa yrityksesi tilille maksimissaan 6000 euron avustuksen.

Innovaatioseteli myönnetään niin sanottuna de minimis -tukena, joka tarkoittaa, että yrityksesi voi saada maksimissaan 200.000 euroa meneillään olevan sekä kahden edeltävän verovuoden aikana.

Vaa­ti­muk­set se­te­lin hyö­dyn­tä­mi­sel­le

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Käytännössä Business Finland on määritellyt seuraavat kriteerit, joiden tulee täyttyä, jotta setelin saaminen olisi mahdollista:

 • Yrityksesi on yhtiömuotoinen pk-yritys (ei toiminimi, suuri yritys, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys). Tarkista yhtiömuoto YTJ-palvelusta.
 • Olet ollut päätoiminen yrittäjä rahoitusta hakevassa yrityksessä vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista – tai rahoitusta hakevassa yrityksessäsi on vähintään yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista
 • Yrityksesi Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksesi on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolle on jo tehty suunnitelmia kansainvälistymiseen (ei olemassa olevan tuotteen jatkokehittäminen)

Mikäli olet epävarma kriteerien täyttymisestä, kannattaa tiedustella apua suoraan Business Finlandilta.

231018 sofokus netti 180
231018 sofokus netti 260

Milloin seteliä voi hakea?

Innovaatiosetelin haku on auki vuoden ympäri kesä- ja joulutaukoja lukuunottamatta. Syynä taukoihin on se, että rahoitustahon tavoitteena on käsitellä hakemukset mahdollisimman nopeasti, ja kesäisin henkilökuntaa on vähemmän johtuen lomasesongista. Setelin haettavuus on helppo selvittää Business Finlandin sivujen kautta tai kirjautumalla BF:n sähköiseen asiointipalveluun

innovaatioseteli

Oletko startup?

Si­joi­tam­me di­gi­taa­li­sen sy­dä­men yri­tyk­siin ja au­tam­me ra­hoi­tus­po­lun muo­dos­ta­mi­ses­sa.

In­no­vaatioseteli sopii myös di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

Innovaatioseteli soveltuu yleensä erinomaisesti digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi perinteisen liiketoiminnan digitalisointi tai kokonaan uusi digitaalinen innovaatio ovat tyypillisiä kohteita palvelusetelin hyödyntämiselle. Digi-innovaatioiden kehittämiseen on luotevaa hakea Innovaatioseteliä myös siksi, että ne ovat usein tehokkaasti skaalattavissa kansainvälisesti ja siten Business Finlandin kriteerit täyttäviä.

Innovaatioseteli sopii digiliiketoiminnan kehittämiseen myös siksi, että useilla toimialoilla on vielä ns. ”modernisointivelkaa” (vrt. esimerkiksi rakennusala). Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisillä toimialoilla on paljon mahdollisuuksia kehittää uutta digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Toimialojen digitalisoitumiselle on yleistä, että kun muutamat yksittäiset toimijat alkavat tosissaan modernisoida liiketoimintaansa, tämä ikään kuin pakottaa muutkin mukaan ja houkuttelee markkinaan kokonaan uusia yrityksiä. Esimerkiksi Wolt ja muutamat muut isot kansainväliset alan yhtiöt ovat melko lyhyessä ajassa pystyneet muuttamaan digitaalisuutta ja alustataloutta hyödyntävillä konsepteillaan koko ruuan kotiinkuljetuksen. 

Jos uudella innovaatiolla on digitaalinen sydän, liiketoiminnan kansainvälistyminen tyypillisesti helpottuu ja nopeutuu merkittävästi. Esimerkiksi verkkokauppa ei tunne samalla tavalla rajoja kuin kivijalkamyynti. Huomaa kuitenkin, että verkkokaupan avaus ei itsessään välttämättä ylitä innovointikynnystä, koska niitä on jo liki kaikilla toimialoilla. Panosta siis tarpeeksi innovaatiosi liiketoimintamuotoiluun ja palvelumuotoiluun, jotta sillä olisi riittävästi uutuusarvoa.

quote
“Meidät laitettiin ajattelemaan liiketoimintaamme aivan uudesta näkökulmasta.”
Jani Rajala
IT-vastaava, Jetta-Talo Oy

Yri­tyk­sel­le­ni ei myön­net­ty se­te­liä, mi­kä neu­vok­si?

Ei hätää, sekä ELY-keskus että Business Finland tarjoavat useita erilaisia tuki-instrumentteja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Esimerkiksi yrityksen kehittämispalvelut on laajempi tukikokonaisuus, joka mahdollistaa maksimissaan 15 henkilötyöpäivän verran asiantuntijapalvelutukea. 

KEHPA-palvelutuotteessa on omavastuu, mutta kokonaistuen suuruus on selvästi isompi kuin innovaatiosetelin osalta.

Ylläpitopalvelut

Tarvitsetko apua Innovaatiosetelin hakemiseen tai pohditko ideallesi sopivinta rahoitusmuotoa? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.