Innovaatioseteli

Kaikki tarvitsemasi tieto Innovaatiosetelistä

Business Finlandin 6000 euron arvoisella innovaatiosetelillä kehität uusia tuotteita ja palveluita, tutkit ideoiden potentiaalia sekä hankit yritykseesi tietoa ja osaamista.

Mikä on innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on 6000 euron arvoinen palveluseteli, jonka suomalainen pk-yritys voi hakea uuden palvelun tai tuotteen kehittämiseen. 

Palveluseteli on tarkoitettu pk-yhtiöille, joilla on uusi, kansainvälisestikin potentiaalinen palvelu- tai tuoteinnovaatio. Palvelusetelin avulla voit hankkia yrityksellesi asiantuntijapalveluita, jotka tuovat tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Kuten nimi vihjaa, seteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan, eli toimenpiteisiin, joilla yhtiösi kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä hankkii tarvittavaa tietoa ja osaamista asiantuntijapalveluna. Palveluntarjoajia voi hyödyntää yhtä tai useampaa kerralla, ja sellaisiksi kelpaavat yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot.

Konversio-optimointi
sofokus printti 146 2

Mi­hin tarkoituksiin innovaatioseteli sopii?

 • Erilaiset kokeilut (esim. käyttäjävetoinen testaus digitalisoidulla konseptilla)
 • Tuotekehitys ja liiketoimintamuotoilu (esim. uuteen ohjelmistoon nojautuvan liiketoiminnan muotoilu)
 • Palvelumuotoilu ja -kehitys (esim. uuden palvelun innovointi olemassa olevien rinnalla tai tilalle) 
 • Tuote- tai palvelustrategian kehittäminen (esim. digitaalista liiketoimintaa hyödyntävä uusi tapa palvella asiakkaita)
 • Mittaus-, testaus- ja selvityspalvelut (esim. markkinavetoista testaamista kevyen prototyypin avulla)
 • Soveltuvuustutkimukset, asiantuntijalausunnot ja suojattavuus-asiat (esim. IPR ja patentoitavuusasioiden selvittäminen)
 • Tutkimustulosten arviointi ja hyödyntäminen (esim. tutkimushypoteesien muovaus digitaaliseksi tuotteeksi ja kevyt koeponnistaminen markkinassa) 

Huomaathan, että seteliä ei voi hyödyntää aiemmin lanseeraamaasi tuotteeseen tai palveluun. Markkinan muiden toimijoiden samankaltaiset palvelut tai tuotteet eivät kuitenkaan ole este setelin saamiselle.

Sofokus Palvelut

Voit hankkia innovaatiosetelillä myös lukuisia Sofokuksen palveluita

Autamme mielellämme esimerkiksi liiketoiminta- ja palvelumuotoilussa sekä digitaalisten tuotteiden kehityksessä ja testauksessa.

Miten innovaatioseteli toimii?

Palveluseteli on 6000 € arvoinen, ja avustuksen määrä on 100% setelillä ostettujen palveluiden arvonlisäverottomasta summasta. Toisin sanoen voit hankkia 6000 euron arvosta (ALV 0%) ulkopuolisia asiantuntijapalveluita, ja Business Finland palauttaa jälkikäteen vastaavan summan yrityksellesi.

Setelin käyttö etenee seuraavasti:

 1. Yritykselläsi on idea innovaatiosta.
 2. Yrityksesi valitsee sopivan ulkopuolisen asiantuntijan auttamaan innovaation edistämisessä.
 3. Yritys hakee Business Finlandin sähköisestä asiointipalvelusta innovaatioseteliä. 
 4. Business Finland hyväksyy hakemuksen, ja voit aloittaa innovaatioprojektin.
 5. Kun innovaatioprojekti on valmis, yrityksesi raportoi käytön Business Finlandin asiointipalveluun.
 6. Business Finland hyväksyy loppuraportin ja maksaa yrityksesi tilille maksimissaan 6000 euron avustuksen.

Innovaatioseteli myönnetään niin sanottuna de minimis -tukena, joka tarkoittaa, että yrityksesi voi saada maksimissaan 200.000 euroa meneillään olevan sekä kahden edeltävän verovuoden aikana.

251018 sofokus printti 228
Django

Milloin seteliä voi hakea?

Innovaatioseteli on Business Finlandin pitkäaikainen tuote, joka on ainakin toistaiseksi haettavissa ympäri vuoden pl. kesä- ja joulutauon ajan.

Syynä taukoihin on se, että rahoitustahon tavoitteena on käsitellä hakemukset mahdollisimman nopeasti, ja kesäisin henkilökuntaa on vähemmän johtuen lomasesongista. Setelin haettavuus on helppo selvittää Business Finlandin sivujen kautta tai kirjautumalla BF:n sähköiseen asiointipalveluun.

Vaa­ti­muk­set se­te­lin hyö­dyn­tä­mi­sel­le

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Käytännössä Business Finland on määritellyt seuraavat kriteerit, joiden tulee täyttyä, jotta setelin saaminen olisi mahdollista:

 • Yrityksesi on yhtiömuotoinen pk-yritys (ei toiminimi, suuri yritys, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys). Tarkista yhtiömuoto YTJ-palvelusta.
 • Olet ollut päätoiminen yrittäjä rahoitusta hakevassa yrityksessä vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista – tai rahoitusta hakevassa yrityksessäsi on vähintään yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista
 • Yrityksesi Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksesi on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolle on jo tehty suunnitelmia kansainvälistymiseen (ei olemassa olevan tuotteen jatkokehittäminen)

Mikäli olet epävarma kriteerien täyttymisestä, kannattaa tiedustella apua suoraan Business Finlandilta.

sofokuksen konsulttipalvelut
quote
“Yhteistyö on ollut aktiivista, asiallista, ystävällistä ja miellyttävää. Voin vain kiittää! Hommat jatkuu!”
Toni Ahola, Operatiivinen johtaja, Dolea

In­no­vaatiosetelin hyö­dyn­tä­mi­nen di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä

Innovaatioseteli soveltuu yleensä erinomaisesti digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi perinteisen liiketoiminnan digitalisointi tai kokonaan uusi digitaalinen innovaatio ovat tyypillisiä kohteita palvelusetelin hyödyntämiselle. Digitaalisen liiketoiminnan hyvä soveltuvuus tähän käyttöön johtuu siitä, että se on yksi tehokkaimmista ja joustavimmista keinoista tehdä innovaatiosta skaalautuva. 

Toinen syy on se, että useilla toimialoilla on vielä ns. ”modernisointivelkaa” (vrt. esimerkiksi rakennusala). Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisillä toimialoilla on paljon mahdollisuuksia kehittää uutta digitaalisuutta voimakkaasti hyödyntäen. Tyypillistä digitalisoitumiselle on se, että kun jotkin toimijat alkavat tosissaan modernisoida toimialaa, tämä ikään kuin pakottaa muutkin mukaan ja vetää puoleensa kokonaan uusia yrityksiä. Esimerkiksi Wolt ja muutamat muut isot kansainväliset alan yhtiöt ovat melko lyhyessä ajassa pystyneet muuttamaan digitaalisuutta ja alustataloutta hyödyntävillä konsepteillaan koko ruuan kotiinkuljetuksen. 

Kolmanneksi mikäli uudella innovaatiolla on digitaalinen sydän, liiketoiminnan kansainvälistyminen tyypillisesti helpottuu ja nopeutuu merkittävästi. Esimerkiksi verkkokauppa ei tunne samalla tavalla rajoja kuin kivijalkamyynti. Huomaa kuitenkin, että verkkokaupan avaus ei itsessään välttämättä ylitä innovointikynnystä, koska niitä alkaa olemaan jo liki kaikilla toimialoissa. Panosta siis tarpeeksi innovaatiosi liiketoimintamuotoiluun ja palvelumuotoiluun, jotta riittävä uutuusarvo saavutetaan.

Digitaalinen liiketoiminta / Digital business

Olet­ko star­tup?

Si­joi­tam­me di­gi­taa­li­sen sy­dä­men yri­tyk­siin ja au­tam­me ra­hoi­tus­po­lun muo­dos­ta­mi­ses­sa.

Ylläpitopalvelut

Yri­tyk­sel­le­ni ei myön­net­ty se­te­liä, mi­kä neu­vok­si?

Ei hätää, sekä ELY-keskus että Business Finland tarjoavat useita erilaisia tuki-instrumentteja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Esimerkiksi yrityksen kehittämispalvelut on laajempi tukikokonaisuus, joka mahdollistaa maksimissaan 15 henkilötyöpäivän verran asiantuntijapalvelutukea. 

KEHPA-palvelutuotteessa on omavastuu, mutta kokonaistuen suuruus on selvästi isompi kuin innovaatiosetelin osalta.

Ota yhteyttä, niin etsitään innovointitarpeeseesi sopivin ratkaisu

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Yhteystiedot Otto Sunnari