Finhai Sealdeal

Case | Finhai Sealdeal®

Sealdeal®-palvelu kuluttajien välisen kaupan tueksi 

Finhain Sealdeal® mahdollistaa turvallisen kuluttajien välisen kaupankäynnin

Sofokus suunnitteli ja toteutti Finhai Oy:lle verkkovertaiskaupan vahvistamiseen tarkoitetun Sealdeal®-palvelun. Sealdeal® mahdollistaa kaupankäynnin vahvasti tunnistautuneiden kumppaneiden kesken markkinapaikkariippumattomasti.  

Toimiva vertaisverkkokauppa edellyttää huolellista muotoilua ja tavallista edistyneempiä järjestelmiä

Finhai tutustui Sofokuksen palveluihin alun perin ELY-keskuksen tukeman digitaalisen liiketoiminnan konsultaation kautta. Konsultaation tavoitteena oli selvittää, miten tuotteistaa idea vertaiskaupan vahvistamispalvelusta ja mitä sen toteuttaminen käytännössä vaatisi. Yhdessä määriteltiin, mitä Sealdeal® on ja mitä se ei ole. Tuloksena syntyi muutamia tuotteistamisvaihtoehtoja, joista toteutukseen valikoitui toteuttaa palvelu GapHookin avulla. 

 ”GapHook tuntuu oikealta ratkaisulta meille, se on mielestäni laadukas ja helppo käyttää. GapHook on taipunut hyvin meidän tavoitteisiimme, eikä meidän ole tarvinnut tehdä kompromisseja palvelun toiminnan tai brändille sopivan ulkonäön suhteen. Matkan varrella ilmoilla on ollut monimutkaisiakin ideoita, ja siitä huolimatta GapHook on palvellut toiveita erinomaisesti. Uskoisin, että GapHook madaltaa digitalisoitumisen kynnystä kaikenkokoisille yrityksille, koska sen avulla vaikuttaa saavan räätälöidyn palvelun järkevään hintaan”, kertoo Finhain perustaja ja tekninen johtaja Jiri Väinölä

Sofokuksen Tomi Pyrhönen nostaa esiin vertaisverkkokaupan ja perinteisen verkkokaupan erot, jotka vaikuttivat olennaisesti GapHookin valintaan. “Vertaiskaupassa jokainen käyttäjä voi olla sekä myyjä että ostaja. Jotta tämä onnistuu, tarvittavien työkalujen, toimintalogiikan ja tiedonhallinnan on tuettava toimintaa monipuolisesti ja hieman eri tavalla kuin perinteisessä verkkokaupassa. GapHookin avulla pystyimme yhdistämään eri käyttäjätyypit, muodostamaan halutun bisneslogiikan ja käyttökokemuksen sekä liittämään tarvittavat lisäarvotoiminnot osaksi kokonaispalvelua.”  

Sealdeal®
Finhai Sealdeal

Finhai arvostaa yhteistyössä erityisesti rakentavaa kumppanuutta

Sofokuksen asiantuntijat ovat haastaneet tekemään asioita järkevämmin ja edullisemmin. Kyseessä on ollut Finhain Väinölän sanojen mukaan paljon syvällisempi lähestyminen kuin ns. pelkät lisäkädet toteuttamassa pyydettyjä ominaisuuksia:  

”Meillä on ollut hyvä ja välitön keskusteluyhteys Sofokuksen kanssa. Meille on pitkin matkaa kerrottu avoimesti ja selkokielisesti mitä on tulossa. Samalla oma osaaminen on kasvanut. Jossain muualla tällaisen sovelluksen rakentaminen olisi varmasti ollut vaikeampaa, mutta sofokuslaisten kanssa projekti eteni mallikkaasti, ja vaiheistus oli järkevä. Idean elämisestä ja oleellisten sisältöjen lisäämisistä huolimatta pysyttiin kiitettävästi budjetissa. Tarvittavien budjettimuutosten kommunikointi on ollut avointa.”  

quote
“Jossain muualla tällaisen sovelluksen rakentaminen olisi varmasti ollut vaikeampaa, mutta sofokuslaisten kanssa projekti eteni mallikkaasti.”
Jiri Väinölä
Perustaja & CTO, Finhai

Mitä projektin aikana tehtiin

Projektin aikana käytetyt menetelmät, teknologiat ja työkalut

  • GapHook: Toiminnallisuudet yhteennitova alusta  
  • Nets E-Ident: Käyttäjän vahvan todentamisen palvelu  
  • Stripe: Palvelun käyttöajan ostamisen palvelu  
  • Cloud Firestore: Googlen pilvipohjainen tietokanta  
  • Jet Admin: Palvelun omistajan työkalu hallinnoimaan palvelun edellyttämää ja tallentamaa dataa  
  • SendGrid: Viestinnän palveluntarjoaja  
Finhai Sealdeal
sealdeal kokeile

Sealdeal® -palvelu

Sealdeal® on Finhai Oy:n tuottama vertaiskaupan apuvälineeksi tarkoitettu palvelu, jonka avulla palvelun käyttäjä voi tehdä tunnistautuneiden käyttäjien kanssa vertaiskauppaa luotettavasti.