Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Nykytilan ja tavoitetilan määrittely

Nykytilan ja tavoitetilan määrittely ovat tärkeä osa mitä tahansa kehitysprojektia. Meillä on usein ajatuksia ja toiveita siitä, millaisessa pisteessä olemme tai mitä on tapahtunut, kun konsultointi- tai kehitysprojekti päättyy mutta harvoin olemme todella pysähtyneet miettimään yrityksemme nykytilaa ja sitä, kuinka siihen on päädytty.

Jotta ymmärrämme, millaisia askelia meidän tulisi ottaa saavuttaaksemme tavoitetilan meillä tulisi olla selkeä kuva siitä, missä olemme nyt.

Nykytilan määrittely

Nykytilan määrittelyn tarkoituksena ei ole kaivaa esille aiemmin tehtyjä virheitä tai syytellä vaan luoda yrityksen ulkopuolisen henkilön avulla mahdollisimman objektiivinen käsitys siitä, missä todellisuudessa mennään. Onnistunut kehitysprojekti vaatii avoimuutta ja toisinaan voi tehdä kipeää katsoa totuutta silmiin.

Todellisen muutoksen tekeminen aiheuttaa useimmiten hieman kipua ja perusteellisesti tehty nykytilan määrittely auttaa meitä ohjaamaan muutosta oikeaan suuntaan oikeanlaisin keinoin.

Keinoja nykytilan ja tavoitetilan määrittelyyn

Työkaluja nykytilan ja tavoitetilan määrittämiseen löytyy useita erilaisia. Joissakin tilanteissa yksinkertainen haastattelu riittää mutta toisinaan jäsennellymmän kanvaasin tai mallin käyttö on paikallaan. Me pyrimme valitsemaan työkalut aina tapauskohtaisesti, alla muutama esimerkki käyttämistämme työkaluista.

Liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli

Etenkin silloin kun olemme kehittämässä digitaalista palvelua, lähtötilanteen ja yrityksen digitaalisen kypsyyden selvittäminen on ensisijaisen tärkeää. Digitaalista liiketoimintaa kehittämiseen ja rakentamiseen liittyy varsinaisen digitaalisen palvelun rakentamisen lisäksi paljon kulttuuriin, toimintatapoihin ja kyvykkyyksiin liittyviä asioita, joiden nykytilan ja kehittymispotentiaalin ymmärtäminen projektin alkuvaiheessa on ensisijaisen tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta.  

Sofokuksen kehittämä yrityksen digitaalinen kypsyysmalli auttaa määrittelemään, kuinka kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti organisaatio hyödyntää sähköisiä keinoja ydintoiminnassaan. Malli auttaa hahmottamaan oman lähtötilanteen ja maalaamaan tavoitetilanteen. Voit tutustua malliin lataamalla sen ilmaiseksi täältä.

Business Model Canvas

Suorastaan klassikon aseman saavuttanut Business Model Canvas on myös meillä aktiivisessa käytössä. Sillä ja sen muunnoksilla pystytään useimmiten muodostamaan hyvä käsitys yrityksen liiketoimintaympäristöstä ja nykytilasta. Kanvaasia voidaan hyödyntää myös tahtotilan määrittelyyn sekä uusien liiketoimintamallien suunnitteluun.

Business Model Canvas sopii käytettäväksi sekä olemassa olevan liiketoiminnan mallintamiseen sekä uusien yritysten liiketoiminnan ideointiin.

GAP, VRIO, STEER, TAM SOM SAM & PURPOSE

Mitä monimutkaisemmasta liiketoiminnasta tai kehityshankkeesta on kyse sitä todennäköisemmin nykytilan ja tahtotilan määrittämiseen vaaditaan yhdistelmä erilaisia työkaluja ja malleja, sillä harvoin yksittäinen työkalu pureutuu riittävän syvälle jokaiseen liiketoiminnan osa-alueeseen.

Yksi hyväksi toteamamme yhdistelmä on esimerkiksi: GAP, VRIO, STEER, TAM SOM SAM ja Purpose. Akronyymien taakse piiloutuu rivi hyviä työkaluja, joiden avulla saamme kirkastettua kuvaa yrityksestä monelta eri näkökannalta.

Konsultointi sofokuksella

Konsultointi toteutetaan asiakkaan ja konsultin yhteistyönä. Palvelu sisältää toimenpiteitä, joilla parannetaan työn sujuvuutta ja tuotantoa, kehitetään tuotanto-, johtamis- ja palveluprosesseja, selvitetään digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa sekä hiotaan yrityksen strategista suunnittelua ja seurantaa.

Jokainen konsultointiprojekti sekä siten myös niille määritellyt tavoitteet ovat yksilöllisiä ja räätälöityjä. Tavoite konkretisoituu asiakkaan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Ota yhteyttä meihin ja kerromme sinulle lisää miten Sofokuksen tarjoama konsultointi voi luoda yrityksellesi puolustettavaa kilpailuetua.