Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Aninkainen Kiinteistönvälitys

Aninkainen Kiinteistönvälitys ja Sofokus toteuttivat yhdessä verkkopalvelu-uudistuksen, jonka päätteeksi Aninkainen oli noussut digimaturiteetin mittarilla kaksi tasoa ylemmäs.

Aninkainen haastettiin levelöitymään

Lähtökohta oli yksinkertainen ja monesti jo aiemminkin toteutettu: uusia verkkopalvelu. Aninkainen päätti kuitenkin tehdä jotain uutta tämän uudistuksen kanssa ja etsi asiantuntijan mukaan onnistumisen varmistamiseksi. Asiantuntijaksi valikoitui Sofokus, joka lähtikin haastamaan tavoitteen yksinkertaisuutta.

Mitä jos tällä kertaa ei uudisteta vain sivuston ulkoasua vaan lähdetään nostamaan yrityksen digitaalista kypsyyttä? Toisin sanoen maksimoitaisiinko käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen tässä samalla?

Konsulttia silmään ja kehitystä kehiin

Yhteistyö aloitettiin konsultoinnilla, jossa Sofokus lähti Aninkaisen tiimin kanssa pohtimaan, mitä digitaalisia ratkaisuja yrityksellä on käytössä ja miten niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan tukemisessa paremmin. Mietittiin myös, millainen merkitys verkkopalvelulla ylipäänsä voi olla liiketoiminnalle, sekä sitä, miten organisaation muita osia (työntekijät, johto, myyntityö, asiakkaat) voisi ottaa paremmin mukaan liiketoiminnan kehitykseen.

Konsultoinnissa nousi esiin myös kiinteistönvälitysalan Akilleen kantapää – asiakkaan polkua tai arvoketjua ei mallinneta vaan ne jäävät usein tyhjiöön, jossa lisäksi usein ovat myös palvelut sekä niiden hinnoittelu. Kilpailuetua lähdettiin metsästämään tätä tietoa hyväksikäyttäen.

Verkkopalvelu-uudistuksesta päädyttiin siis…

Verkkopalvelu-uudistuksesta lähdettiin ja tavoitteena oli, että sivuston kävijöille olisi enemmän relevantteja vaihtoehtoja saatavilla, sivusto tukisi myyjien työtä tuomalla heidän osaamistaan paremmin esille sekä siellä kävijöille tulisi selkeästi esiin, mikä on Aninkaisten tarina, brändi ja identiteetti.

…lopulta kehittämään koko organisaatiota

Konsultaation päätteeksi tavoite oli kuitenkin laajentunut: entistä parempi Aninkainen. Yritys, jolta löytyy työkaluja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja sen mittaamiseen. Yritys, jonka liiketoimintaa ei kehitetä kertaluontoisin notkahduksin vaan jatkuvasti ja jossa digitaalisuus nähdään voimavarana, joka tekee yrityksestä paremman työnantajan, paremman asiakaspalvelijan ja paremman asiantuntijan.

Digitaalisuus tukee liiketoimintaa nyt esimerkiksi näin

Kotisivu-uudistuksen jälkeen kentällä on oltu jopa hieman ihmeissään siitä, ettei kyseessä ollutkaan vain pinnallinen brändi- tai kotisivu-uudistus vaan yhteydenottojen määrä on huomattavasti kasvanut. Tämä yhteydenottojen lisääntyminen helpottaa välittäjien työtä, joka taas tarkoittaa huomattavasti paljon onnellisempaa työntekijää yritykselle. Onnellisten työntekijöiden kautta myös yrityksestä tulee houkuttelevampi. Hyöty on moninkertainen.