ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri on verkkopalvelusi selkäranka

Ohjelmistoarkkitehtuuri määrittelee kuinka hyvin toiminnallesi kriittinen verkkopalvelu ja mukautuu liiketoimintarpeidesi muuttuessa. Se on usein osa yrityksen kokonaisarkkitehtuuria, mikä käsittää myös kaikki verkkopalvelusi liitännäisjärjestelmät ja -sovellukset. Hyvä ohjelmistoarkkitehtuuri edellyttää erityisen paljon kokemusta, koska sen avulla hallitaan verkkopalvelusi koko elinkaarta.

Koottavan liiketoiminnan mallilla rakennettu kokonaisarkkitehtuuri ja oikein valituilla teknologioilla toteutettu ohjelmistoarkkitehtuuri on investointiturva tulevaisuuteen. Joustavuus, liitettävyys ja mukautettavuus liiketoiminnan mukaan ovat keskeisiä tavoitteita toimivalle ohjelmisto- ja kokonaisarkkitehtuurille.

ohjelmistoarkkitehtuuri
nimetocc88n 2048 x 1152 px 5

Koottavan liiketoiminnan adoptoineet organisaatiot ovat 80% nopeampia uusien ominaisuuksien käyttöönotossa.

ohjelmistoarkkitehtuuri

Katsastamme verkkopalvelusi

Asiakkaamme on tyypillisesti investoinut useisiin erilaisiin verkkopalveluihin vuosien varrella ja uusien kehittämisen lisäksi tarvitaan apua olemassa olevien elinkaaren jatkamiseen. Jos verkkopalvelusi tietoturva, mukautettavuus, skaalautuvuus tai elinkaaren pituus askarruttaa, voimme auditoida tilanteen.

Tyypillinen auditointitarve on sellainen, jossa vuosia vanhan verkkosovelluksen osalta pohditaanko jatketaan investoimista nykyiseen vai tuotetaanko uusi. Toinen tilanne on yrityskauppa, jossa halutaan varmistaa ostettavan yhtiön verkko-ohjelmiston soveltuvuus ostotarkoitukseen perinpohjaisesti. Auditointi on edullinen tapa hallita riskejä.

quote
“Sofokus näkee paljon vaivaa ymmärtääkseen asiakkaan tarpeet ennen projektin aloittamista.”
Ann Plough
Global Sales & Marketing Director, Fredman Group

Arkkitehtuuripalvelumme

  • Kokonaisarkkitehtuurit (enterprise architecture)
  • Ohjelmistoarkkitehtuurit (software architecture)
  • Koottavan liiketoiminnan arkkitehtuurit (composable business)
  • Infrastruktuurin modernisointi (infrastructure modernization)
  • Järjestelmien katsastukset, auditoinnit ja koodikatselmoinnit (audits)
  • Alustatalousarkkitehtuurit (platform economy)
  • API-suunnittelu, API:en hallinta ja integraatiot (API & integrations)
  • Pilviarkkitehtuurit, pilvipalvelut ja pilvimigraatiot (cloud architecture)
  • Mikropalveluarkkitehtuurit (microservices architecture)
ohjelmistoarkkitehtuuri

Koottavat liiketoiminnan ratkaisut

Koottava liiketoiminta on ajatusmalli ja teknologinen toteutustapa, jolla liiketoiminnan osat jaetaan nopeasti muunneltaviin kokonaisuuksiin. Koottavuudella tavoitellaan nopeaa sopeutumiskykyä ja liiketoiminnan resilienssiä alati muuttuvassa markkinaympäristössä. 

Verkkokauppakehitys

Kun verkkokauppa on asiakaslähtöisesti suunniteltu, käyttäjäystävällinen ja markkinan muutoksiin mukautuva, yrityksellä on loistavat edellytykset kilpailuedun saavuttamiseen. Oikea liiketoimintamalli yhdistettynä toimivaan ja joustavaan teknologiaan auttavat sinua menestymään verkkokauppiaana.

Alustaratkaisut

Alustataloudessa lähtökohtana on voittava liiketoimintakonsepti, jonka rakennuksessa tekninen toteutus on vain väline, joskin pakollinen ja kriittinen sellainen. Alustatalouden ytimessä on digitaalinen alusta, joka koostuu tiedosta, johon pääsee käsiksi etukäteen hyvin määritellyin tavoin. 

Näin Waltti Solutions kasvaa joustavalla ekosysteemillä, moduuli kerrallaan

Joukkoliikenteen palvelutuottaja Waltti Solutions haluaa kehittää Waltti-ekosysteemiään ketterästi kentältä nousevien tarpeiden mukaan. Sofokus on auttanut Waltti Solutionsia kehitysprosessien suunnittelussa sekä ekosysteemin kokonaisarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun toteuttamisessa. Waltin yli 520 000 käyttäjää palveleva verkkokauppa toimii rajapintana kaikille ekosysteemin myyntikanaville, minkä ansiosta ne pelaavat saumattomasti yhteen ja ovat helposti skaalattavissa.

Waltti
251018 sofokus printti 237

Etsitkö asiantuntevaa ohjelmistoarkkitehtia? Ota yhteyttä!

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.