Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Integraatiot

Integraatiot ovat yksinkertaisimmillaan järjestelmien liittämistä toisiinsa siten, että niiden välillä siirtyy tietoja automaattisesti. Verkkokaupassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilausten automaattista siirtymistä toiminnanohjausjärjestelmään tai saldojen päivittymistä varastonhallintajärjestelmistä verkkokaupan tuotekatalogiin.

Ilman integraatioita tiedot joudutaan syöttämään perinteisesti käsin yksitellen tai siirtotiedostoja latailemalla. Työaikaa ja kustannuksia voidaan säästää huimasti, kun rutiiniksi muodostuneita manuaalisia työvaiheita automatisoidaan liittämällä järjestelmiä yhteen. Myös inhimillisten virheiden määrä vähenee. 

Olemme auttaneet yrityksiä tehostamaan toimintaansa integraatio-osaamisellamme jo yli 18 vuoden ajan. 

Integraatiot ja alustat

Alustatalouden ekosysteemit ja digitalisaation trendit ovat asettaneet integraatiot keskipisteeseen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Uusia alustoja kehitetään jopa suoraan ”API as a Product”-mallilla, jossa koko palvelun liiketoimintaidea perustuu integroitumisrajapintojen tarjoamiseen asiakkaiden ja lisäarvoverkoston käyttöön. 

Eri järjestelmien integraatiokyvykkyys voi vaihdella suuresti. Modernit järjestelmät kehitetään pitämällä API-rajapinnat keskiössä, mikä yleensä mahdollistaa niiden kustannustehokkaan hyödyntämisen erilaisissa ekosysteemeissä ja kokonaisarkkitehtuureissa. Vanhemmat, elinkaarensa loppusuoralle ehtineet järjestelmät voivat tarjota vain suppeita ja rajoittuneita liittymiä. Tietoja voidaan joutua noutamaan suoraan tietokannoista monimutkaisilla kyselyillä tai toteuttamaan erilaisia konvertointiohjelmistoja siirtotiedostojen käsittelyyn. 

Integraatiot kehittyvät liiketoiminnan tarpeiden mukaan

Toimintaympäristö ja liiketoiminnan tavoitteet määräävät, mitä järjestelmiä kannattaa integroida keskenään ja millainen integraatioarkkitehtuuri tulisi rakentaa. Integraatioiden rakentaminen on tyypillisesti edellytys digitaalisen liiketoiminnan skaalautumiselle. 

Vielä muutamia vuosia sitten saattoi olla kannattavaa kartoittaa markkinoilta suuria monoliittisia mammuttijärjestelmiä, joihin oli sisäänrakennettu mahdollisimman paljon yrityksen liiketoimintaa ja prosesseja tukevia toimintoja. Jotkin tehtävät tällainen järjestelmä voi hoitaa hyvin, kun taas osan ydintehtävistä voi joutua tekemään vaivalloisemmin. Tämän päivän digitaalisessa ympäristössä monesti suuremman hyödyn organisaatio saa, kun valitaan täsmällisemmin liiketoimintaa tukevat järjestelmät ja integroidaan ne keskenään sopivaksi kokonaisuudeksi. 

Integraatiot ja niiden toteutus

Yksinkertaisimmillaan järjestelmät voidaan integroida keskenään, jos niissä on valmiina toisiaan tukevia liittymiä. Tällöin voi riittää, että ylläpitäjä napsauttaa integraatiot päälle ja valitsee, mitä tietoja välitetään järjestelmästä toiseen. Tällöin on kyse pistemäisestä integraatiosta kahden järjestelmän välillä. Mikäli järjestelmissä ei ole valmiina liittymätoteutuksia, sellaiset voidaan useimmiten toteuttaa helposti, jos tarjolla on kehittyneet API-rajapinnat. 

Pistemäisiä integraatioita edistyneempi ratkaisu on toteuttaa integraatiot omaan palvelukerrokseen keskistetyn integraatioalustan päälle. Integraatioalustoilla usean järjestelmän liittäminen liiketoimintaa tukevaan kokonaisarkkitehtuuriin on joustavaa ja eri tehtäviä hoitavia järjestelmiä voidaan tarvittaessa vaihtaa helpommin. Integraatioalusta tai palveluväylä hoitaa tietojen reitittämisen ja muuntamisen siihen liitettyjen järjestelmien välillä. 

Kevyempiä vaihtoehtoja organisaation omalle integraatioalustalle voivat olla valmiita integraatioita tarjoavat iPaaS-pilvipalvelut (Integration Platform as a Service). Esimerkiksi Zapier soveltuu yksinkertaisten integraatiotehtävien hoitamiseen ja se tukee valmiiksi satoja markkinoilla yleisesti käytössä olevia sovelluksia. Esimerkki vastaavasta suomalaisesta palvelusta on Flashnode. 

Monia verkkosivuilla toimivia lisäarvopalveluja voidaan alustasta riippuen usein ottaa käyttöön valmiiden plugin-lisäosien avulla tai lisäämällä yksinkertainen skriptikoodi sivuston hallinnan kautta. 

Integraatioiden rakentaminen ei ole välttämättä kallista tai vaativaa teknistä salatiedettä, vaan helpoimmillaan se onnistuu parilla klikkauksella. Integraatioasiantuntijamme suunnittelevat kanssasi liiketoimintasi tavoitteita ja digitaalisia palveluitasi tukevat integraatioratkaisut. 

Esimerkkejä toteuttamistamme integraatioista

Olemme toteuttaneet integraatioita lukuisiin erilaisiin taustajärjestelmiin ja lisäarvopalveluihin. Seuraavassa poimintoja erilaisista toteuttamistamme integraatiokohteista ja tekniikoista: 

  • ERP, toiminnanohjaus: Digia Enterprise, SAP, CGI Dafo, NetBaron, Visma Nova, Visma L7, Lemonsoft, Hansaworld, Microsoft Dynamics 
  • Kassajärjestelmät ja taloushallinto: Netvisor, Procountor, Finvoice-laskutus 
  • CRM, asiakkuudenhallinta: HubSpot, Pipedrive 
  • Maksu- ja toimitustavat, logistiikka: Paytrail, Checkout Finland, Maksuturva, Avarda, Bambora, Klarna, Matkahuolto, Posti, Unifaun, UPS, 2ndChain 
  • Lisäarvopalvelut: Custobar, Algolia, Klevu, Mailchimp, SendGrid, Hotjar, Slack 
  • Integraatioalustat, iPaaS-palvelut ja palveluväylät: Apache ServiceMix, Mule ESB, WSO2, Zapier, Flashnode, IFTTT 
  • Identiteetinhallinta, SSO: ForgeRock platform, Microsoft ADFS, LDAP, SAML2.0, OAuth2 
  • Useat erilaiset räätälöidyt palvelut ja taustajärjestelmät eri teknologioilla: ETL-tekniikat, SOAP, REST, GraphQL