Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Pienkehitys

Pienkehitys on systemaattisempaa jatkokehittämistä. Perinteisesti verkkopalveluja ollaan rakennettu projekteina. Alkuperäisen projektin valmistuttua, ollaan tehty jatkokehitystä kulloinkin ilmenevien tarpeiden osalta ad-hoc periaatteella.

Nykypäivän verkkopalvelukehitys on kuitenkin prosessi, ei projekti. Pienkehitys tarjoaa kehitystavan, joka soveltuu paremmin systemaattiseen palvelukehitykseen ja verkkopalvelun elinkaaren hallintaan.

Mitä on pienkehitys?

Pienkehityspalvelussa sovitaan kiinteä kuukausibudjetti, jonka puitteissa kehitämme verkkopalveluasi kulloisten tarpeidesi mukaisesti. Se eroaa perinteisestä ad-hoc jatkokehittämisestä siten, että kehittämistä ajatellaan pitkäjänteisemmin. Tarpeet voivat edelleen olla ad-hoc luonteisia, mutta joka kuukaudelle on varattu sovittu määrä tunteja/päiviä, joita käytetään kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Mikäli kehitystarve vaatii kuukausibudjetin ylityksen, voi siihen halutessaan käyttää lisäksi vaikkapa seuraavan kuukauden budjetin. Me siis takaamme, että käytössäsi on joka kuukausi varmasti sovittu määrä kehitysresursseja.

Koska jokainen pieni kehitystarve ei käynnistä hidasta ja työlästä tarjouspyyntö/tarjous/tilaus/tilausvahvistus/toimitusprosessia, verkkopalvelu kehittyy takuuvarmasti sovitun budjetin mukaisesti joka kuukausi. Lisäksi toiminta on paljon suoraviivaisempaa: asiakas vain lähettää kehityspyynnön sähköpostitse meille ja mikäli se mahtuu kuukausibudjettiin, se tehdään automaattisesti pois. Simppeliä, suoraviivaista ja nopeaa.

Pienkehityspalvelu sopii kypsälle verkkopalvelulle

Kun uusi verkkopalvelu lanseerataan, on yleensä hyvin vaikea luotettavasti arvioida jatkokehitystarpeen suuruutta tietylle ajanjaksolle. Tämän vuoksi pienkehitys sopii parhaiten kypsään vaiheeseen ehtineelle verkkopalvelulle, jonka kuukausittainen kehitystarve on jo kokemusperäisesti tiedossa. Pienkehityspalvelulla voidaan taata, että esim. vuoden horisontilla palvelu varmasti kehittyy ajatellusti eteenpäin.

Pienkehitys vähentää päänsärkyjä budjetin osalta

Verkkopalveluiden käyttäjät vaativat ajantasaista palvelua. Näin ollen verkkopalvelun jatkuva kehittäminen on elinehto. Toisaalta sopivan kehitysbudjetin määrittely vaikkapa 12 kuukaudeksi eteenpäin voi joskus aiheuttaa päänsärkyä. Ad-hoc tilausprosessi on luonteeltaan hidas, joten vuositasolla se yleensä aiheuttaa kaksi haastetta: 1) budjettia on vaikea ennustaa vuoden päähän ja 2) vuoden päästä saatetaan herätä tilanteeseen, että kehitystahti on ollut liian hidas johtuen kohdasta yksi.

Pienkehityspalvelu taklaa kumpaakin ongelmaa. Sovittu budjetti takaa, että palvelu kehittyy. Pienkehitysbudjettia voidaan myös helposti pienentää tai kasvattaa kvartaalin vaihtuessa mikäli budjetoitu tahti osoittautuu vääräksi. Vuosibudjetin tekeminen on helppoa, jos tiedetään etukäteen, että joka kuukausi investoidaan esim. 16 tuntia. Pari päivää kuulostaa pieneltä, mutta tekee vuositasolla miltei 5 kehitysviikkoa.

Pienkehitys on halvempi tapa jatkokehittää

Pienkehitys on paitsi systemaattisempaa, se on myös halvempaa. Pienkehitystaksa on aina kiinteä riippumatta työlajista. Toisin sanoen suunnittelu, arkkitehtuurityö ja ohjelmointi tarjotaan flat-pricing periaatteella. Lisäksi ad hoc tilausprosessirumban tarpeettomuus varmistaa, että kaikki työ kohdistuu (sekä asiakkaan että toimittajan päässä) maksimaalisesti kehittämiseen, ei neuvotteluprosessiin.