Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu luo asiakasuskollisuutta

Käyttöliittymä- eli UI-suunnittelu (User Interface Design / UI design) muotoilee sitä, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa digitaalisen tuotteen, palvelun tai järjestelmän käyttöliittymän kanssa. Käyttöliittymällä tarkoitetaan ohjelmiston tai järjestelmän näkyvää osaa, jota ihminen käyttää. UI-suunnittelun tavoitteena on mahdollisimman mukava käyttöliittymä.

Hubspotin mukaan 90% käyttäjistä poistuu verkkosivulta huonon käytettävyyden vuoksi.

Kilpailu asiakkaiden huomiosta ja uskollisuudesta on äärimmäisen kovaa. Vaihtamiskynnys on olematon. Käyttöliittymä on yrityksesi hiljainen asiakaspalvelija pitäen asiakkaasi sitoutuneina ja auttaen heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Investointi käyttöliittymän toimivuuteen maksaa itsensä takaisin muun muassa imagon parantumisena, käyttö- ja koulutuskustannusten pienentymisenä sekä asiakastyytyväisyytenä. Näin UI-suunnittelu palvelee osaltaan myös yrityksen lopullisia liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kayttoliittymasuunnittelun-ammattilaisemme-Osku-Laurila
Käyttöliittymäsuunnittelu

Tiesitkö, että 31% asiakkaistasi ajattelee hyvän käytettävyyden olevan tärkein asia sivustollasi?

käyttöliittymäsuunnittelu

Millainen on hyvin suunniteltu käyttöliittymä?

  • Helppo: käyttäjä ymmärtää nopeasti ja intuitiivisesti, miten verkkosivulla navigoidaan, tuotetta käytetään tai palvelulla saavutetaan haluttu tavoite.
  • Vuorovaikutteinen: käyttöliittymä ohjaa käyttäjää haluttuun toimintoon.
  • Responsiivinen: käyttöliittymä taipuu kaiken tyyppisille sekä kokoisille laitteille ja näytöille.
  • Saavutettava: käyttöliittymä huomioi käyttäjien mahdolliset erityistarpeet, kuten kuulo- ja näkövammat tai kielimuurin.
  • Johdonmukainen: käyttöliittymä istuu yrityksen brändiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

UX-suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelun yhteydessä puhutaan usein UX:n eli käyttökokemuksen suunnittelusta (User experience design). UX-suunnittelussa keskitytään visuaalisten elementtien muotoilun sijasta käyttäjän kulkemaan palvelupolkuun. Hyvä palvelusuunnittelu hyödyntää kumpaakin, sillä molemmilla pyritään vahvistamaan asiakastyytyväisyyttä onnistuneella käyttäjäkokemuksella.

quote
“Palvelu ehti olla pari minuuttia markkinoilla, kun jo saimme ensimmäisen tilauksen – paras palaute asiakaslähtöisyydestä. ”
Tytti Läntinen
IT Service and Development Manager, Nordic Green Energy

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarkoittaa nimensä mukaisesti palvelujen suunnittelua, kehittämistä ja innovointia muotoilun keinoin. Sen tavoitteena on palvelukokemuksen muotoilu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita.

Konseptointi

Konseptointi auttaa jäsentämään ajattelua, tekemään päätöksiä ja parantamaan itse ideaa. Konsepti myös auttaa kommunikoimaan ideaa eteenpäin. Konseptointi on edullinen tapa kokeilla ideoita, ja myös riskit pysyvät maltillisina.

Prototyyppien rakentaminen

Prototyypin muoto ja tyyli vaihtelevat tarpeen mukaan. Prototyyppi voi olla paperille piirrusteltu luonnos tai esimerkiksi digitaalinen rautalankamalli. Prototyyppien vahvuus on siinä, että niillä löydetään helpommin mahdolliset ajatusvirheet toimintalogiikassa.

Kasvua UI-suunnittelulla: Case Urakkamaailma

Markkinan johtava remonttiurakoitsijoiden kilpailutusalusta Urakkamaailma uudisti palvelunsa siten, että projekteista sopiminen Urakkamaailma-palvelun kautta olisi urakointiyrityksille mahdollisimman motivoivaa ja kannattavaa. Sofokus osallistui monitoimittajamallilla toteutettavaan uudistukseen palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun osalta.

Vaikka uudistus on vielä kesken, Urakkamaailman NPS-luku on kasvanut 14,8 pistettä, ja datan perusteella on havaittu, että käyttäjät toimivat selkeytetyllä sivustolla entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Urakkamaailma uudisti palvelunsa monitoimittajamallilla.
251018 sofokus printti 318

Haluaisitko kuulla lisää käyttöliittymäsuunnittelusta?

Ota yhteyttä

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.