joakim honkasalo ufq hkgshco unsplash

Näin Aamu Partnersin Clarity-ohjelmisto selkeyttää yritysjohdon arkea

Aamu Partners tarjoaa PK-yrityksille omistaja-arvon kasvattamiseen liittyviä palveluita. Usein näiden palveluiden ytimessä on selkeät rakenteet ja tiedolla johtaminen sekä tehokkaat digitaaliset työkalut. Tämän takia Aamu lähtikin kehittämään uutta versiota Clarity-menetelmään perustuvasta ohjelmistosta. Uudella versiolla ohjelmistosta haluttiin löytää tehokkuutta ja ajansäästöä niin asiakkaiden kuin Aamunkin puolella.

Nyt uusi Clarity-ohjelmisto on julkaistu, ja sitä on ehditty kokeilla muutaman Aamu Partnersin asiakkaan kanssa. Kysymys kuuluukin, onnistuimmeko löytämään tätä arvokasta lisäaikaa. Juttelimme toimitusjohtaja Tuomas Paanasen kanssa Aamu Partnersin nykyhetken tunnelmista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Claritylla selkeyttä yritysjohdon arkeen

aamu partners hero 840px 09 1024x448 2

Aamu Partners auttaa PK-yrityksiä kasvattamaan omistaja-arvoaan kehittämällään Clarity-menetelmällä. Menetelmä perustuu siihen, että yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät kartoitetaan, minkä jälkeen niitä ryhdytään johtamaan tietopohjaisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Clarity-menetelmää toteutetaan Aamun tarjoamana palvelukumppanuutena, mikä mahdollistaa tiedolla johtamisen ilman suuria IT-panostuksia tai aiempaa kokemusta aiheesta.

Clarity-palvelukumppanuus yhdistää kolme osa-aluetta: kokeneen asiantuntijatiimin, asiakkaalle räätälöitävän ohjelmiston sekä pitkäjänteisen ja systemaattisen työtavan. Näiden avulla johto voi keskittyä johtamiseen ja päätöksentekoon,eikä aikaa mene tiedon keräämiseen, analysointiin tai spekulointiin.

Clarityn juuret juontavat jo 25 vuoden takaisiin visioihin. Ydinajatus yritysjohdon ajan vapauttamisesta lisäarvoa tuottaviin toimiin on säilynyt lähes muuttumattomana. Ainoastaan tiedonkeruuseen ja sen pohjalta tehtäviin päätöksiin käytettävät työkalut ovat kehittyneet Excel-taulukoista ja Powerpointeista itse luotuun Clarity-ohjelmistoon, jonka uudelleenrakentamiseen Sofokus kutsuttiin mukaan.

Motivaattorina tarkka näkemys muutostarpeesta

Jos Aamu Partnersin tarina olisi kirja, Sofokus hyppäisi mukaan siinä luvussa, jossa yritys on murroksen kynnyksellä. Asiakkaiden sekä siten myös datan ja sen lähteiden määrä olivat kasvaneet melkoisesti, mikä koetteli omin neuvoin kehitettyjen teknisten ratkaisujen kantokykyä. Päivittäiseen työskentelyyn aina datan keruusta hallinnointiin ja analysointiin syntyi jatkuvasti pieniä mutta ärsyttäviä pullonkauloja. Aamu Partnersin oli todettava, etteivät vanhan Clarity-järjestelmän tekniset ratkaisut vastaisi nykyistä tehokkuustarvetta ja uusien asiakkaiden sisäänoton vaateita. 

Kun muutostarve oli tunnistettu ja ideat johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn tukemisesta oli kerätty yhteen, oltiin isojen päätösten äärellä. Aamu Partnersin digitaalisen kypsyyden taso oli jo varsin korkea – olihan yritys itse kehittänyt aiemman version Clarity-järjestelmästä. Enää talon sisältä ei kuitenkaan löytynyt riittävää teknistä osaamista kaivatun ratkaisun toteuttamiseen.

quote
“Kasvoimme itse ulos siitä kuoresta, jonka olimme onnistuneet itsellemme luomaan. Tavoitteemme ovat sen verran korkealla, että Clarity oli pakko rakentaa skaalautuvammalle pohjalle.”
Tuomas Paananen, Toimitusjohtaja, Aamu Partners

Sujuvalla yhteistyöllä valmista

Aamu Partners kaipasi samalla aaltopituudella ajattelevaa osaajaa ja löysi etsimänsä maaliskuussa 2020 seitsemäntoista eri yrityksen joukosta. Yhteinen näkemys uuteen järjestelmään tarvittavista ominaisuuksista kirkastui nopeasti keskusteluissa Sofokuksen kanssa. Tuumasta ryhdyttiin toimeen, ja pian jo hienosäädettiin teknisiä vaatimuksia vastaamaan sekä asiakkaiden että Aamu Partnersin sisäisiä tarpeita.

Nyt järjestelmän onnistuneen uudistuksen jälkeen tunne yhteistyön sujuvuudesta ja hauskuudesta on molemminpuolinen. Iloksemme voimme myös todeta, että onnistuimme alittamaan yhteistyöprojektiin varatun budjetin. Tämä on etenkin vaativissa kehitysprojekteissa harvinaista herkkua.

quote
“Tuhat pistettä siitä, että yhteistyö on ollut mukavaa. Ei ole myöskään koskaan tullut sellaista oloa, että pidettäisiin tyhmänä, vaikkei olisi aina ihan kärryillä kaikista koodinpätkistä.”
Tuomas Paananen, Toimitusjohtaja, Aamu Partners

Uusi clarity vähentää harmaita hiuksia

Clarity 2.0 näyttää päällisin puolin varsin samalta, mutta kulisseissa on tapahtunut perinpohjaista remonttia. Ohjelmiston pilottiversio on ollut testissä vasta parilla asiakkaalla, mutta Aamu Partnersin väki on jo itse huomannut uuden ohjelmiston helpottaneen suuresti sisäisiä prosesseja. Uusi järjestelmä on nopeuttanut monia päivittäisen työskentelyn osa-alueita ja tuonut varmuutta taloudelliseen päätöksentekoon. Harmaiden hiusten määrä on vähentynyt radikaalisti, ja oppimiskäyrä on jyrkkä.

Uudelleenrakennettu Clarity-ohjelmisto toimii nopeammin ja helppokäyttöisemmin myös Aamu Partnersin asiakkaiden suuntaan. Lisäksi järjestelmä on poistanut asiakkaiden työskentelystä lukuisia pullonkauloja, kun esimerkiksi talousdatat on saatu kommunikoimaan asiakkaiden omien järjestelmien kanssa. Vielä on tehostettava järjestelmän käytettävyyttä ja saatava loputkin asiakkaiden tiedot istumaan saumattomasti Aamu Partnersin datojen kanssa. Järjestelmään kytkettiin lisäksi aiemmin ulkoinen talouslukemien ennusteominaisuus.

Suurimpana saavutuksena vapautunut aika

Uuden Clarity-ohjelmiston ensimmäiset asiakaspalautteet lupaavat hyvää. Järjestelmä on luonut Aamu Partnersin asiakkaille täysin uusia mahdollisuuksia, kuten tavoitteiden jakamisen johtotasolta eteenpäin liiketoimintayksiköille. Loppupeleissä Aamu Partners mittaa onnistumistaan asiakkaidensa omistaja-arvon kasvulla, ja jo tässä vaiheessa uskalletaan odottaa silläkin taholla näkyviä tuloksia myös uuden ohjelmiston myötä. 

Merkittävin Clarityn tuoma muutos lienee kuitenkin vapautunut aika: kun asiakasprojekteihin käytettäviä työtunteja ei kulu turhaan hajanaisten tiedostojen korjailuun, datamuotojen muokkaamiseen ja työkalusta toiseen hyppimiseen, kaikki asiakkaalle varattu aika voidaan käyttää asiakasta aidosti hyödyttävään, omistaja-arvoa tuottavaan kehitystyöhön.

Clarityn tarina jatkuu – kenties uusilla liiketoiminnan urilla?

Uusi Clarity-ohjelmisto avaa latuja moneen suuntaan, ja sitä voidaan kehittää ja jatkojalostaa uusiin arvonluontitarkoituksiin vielä pitkään. Nyt ohjelmistolla voidaan käsitellä paremmin omistaja-arvon kasvattamiseen liittyvää dataa ja palvella uudet asiakassegmentit. Erityisesti sijoittajasuhteiden hoitamisen työkaluja tullaankin tarvitsemaan jatkossa.

Kehitysprojektin varrella Aamu Partners tuli myös tehneeksi varsin mittavia innovaatioita, joiden ansiosta liiketoimintaa voidaan tulevaisuudessa kehittää täysin uusillekin urille. Kun Clarity-ohjelmistosta terävöitettiin aidosti Aamu Partnersin liiketoimintaa tukeva digitaalinen sydän, mahdollisuudet PK-yritysten liikeenjohdon käytänteiden ravisuttamiselle ja omistaja-arvon kasvattamiselle ovat käden ulottuvilla.