marylou fortier mjxm9gyp4we unsplash

Digikehityksen katsastus tuo ennakoitavuutta ja kustannustehokkuutta IT-projekteihin

Suomen Hippos ry on kotimaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tärkeimpiä tehtäviä on pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista sekä johtaa ja valvoa ravikilpailutoimintaa maassamme. Suurta osaa näistä rekistereistä koordinoidaan Heppa-järjestelmäkokonaisuuden kautta.

Hippoksen tiimi pohti Heppa-järjestelmän kustannustehokkuutta ja sen kykyä palvella aidosti käyttäjien tarpeita. Suoritimmekin järjestelmälle digikehityksen katsastuksen teknisten kehitystarpeiden ja käytettävyyden näkökulmasta sekä arvioimme sen taloudellisuutta suhteessa vastaavanlaisten organisaatioiden järjestelmiin.

mathias reding rp1at5or rs unsplash 1
“Auditointiprojekti onnistui hyvin. Täytti tavoitteet, ja lopputulos oli myös sisäisesti hyödyllinen. Tästä saatiin aidosti arvoa meidän tiimille! ”
Testimonial
Jukka Niskanen Tietohallintopäällikkö Suomen Hippos ry
WordPress-verkkosivut palveluna

Tekninen katsastus antaa tarkan tilannekuvan

Heppa-järjestelmää hyödyntää kuukausittain noin 150 000 käyttäjää, joten sen tekninen toimivuus, kestävyys ja luotettavuus ovat Hippokselle kriittisiä.

Digitaalisen liiketoiminnan, järjestelmärkkitehtuurin ja ohjelmistokehityksen asiantuntijamme auditoivat järjestelmän toiminnallisen suorituskyvyn näkökulmasta, muodostivat elinkaariarvion sekä arvioivat haastatteluiden avulla kokonaisuuden kustannustehokkuutta suhteessa samankaltaisten toimijoiden järjestelmäkokonaisuuksiin.

Käytettävyystestaus ja -analysointi ovat keskeinen osa kehitystyötä

UI- ja UX-suunnittelun asiantuntijamme katsastivat Heppa-järjestelmän myös käyttäjäystävällisyyden osalta. Arvioimme, kuinka sujuvaa Heppa-järjestelmän käyttö on sekä keräsimme kysely- ja haastatteludataa eri kohderyhmien käyttäjäkokemuksista.

Arviointityön ja kyselytutkimusten haastatteluiden avulla tunnistimme järjestelmän käyttäjäkokemuksen vahvuudet sekä kehityskohteet, joihin Hippos voi keskittyä tulevaisuuden IT-hankkeissaan. Lisäksi Hippos sai käyttöönsä arvokasta palautetta ja toiveita suoraan käyttäjiltä.

Verkkosivut / Websites
soledad lorieto fpguvs1dso0 unsplash

Tuloksena helpompaa viestintää ja selkeät askelmerkit jatkokehitykselle

Tuotimme katsastuksen tuloksista kattavammat dokumentit Hippoksen tulevaisuuden kehitysprojekteja ajatellen sekä päälöydökset tiivistävät raportit järjestön johtoryhmälle, rahoittajille ja muille sidosryhmille.

Huolellinen katsastus ja elinkaariarvio Heppa-järjestelmän nykytilasta antaakin Hippokselle vakaan pohjan rahoituksen varmistamiselle, viranomaistahoille viestimiselle ja organisaation sisäisten kehitysprojektien suunnittelulle.

cover hero

Katsastetaanko sinunkin kehityskäytäntösi kuntoon?

Kartoita digiympäristösi nykytila, päätä fiksummin ja varmista, että järjestelmäsi tukevat liiketoimintaasi puolueettoman asiantuntija-arvion avulla.

Mitä tehtiin

  • Digikehityksen katsastus teknisten kehitystarpeiden ja käytettävyyden näkökulmasta
  • Järjestelmäkokonaisuuden elinkaariarvion muodostus
  • Kustannustehokkuuden arviointi
  • Käyttäjätutkimus

Katsastuksessa käytettyjä metodeja

  • Työpajat
  • Haastattelut
  • Käyttäjäkyselyt ja haastattelut eri kohderyhmien edustajien kanssa
  • Asiantuntijoiden itsenäinen auditointityö
mathias reding lkpacipylpk unsplash