Mitä kuuluu teknologiarintamalle tänä vuonna?

Olen poiminut tähän blogikirjoitukseen muutamia digitaalisen liiketoimintaan liittyviä ajankohtaisia teknologia-aiheita, joista myös sinun on hyvä olla kartalla tänä vuonna.

PWA – Progressive Web Application

Viime vuosina web-kehityksen megatrendeinä ovat kulkeneet mobiiliystävälliset responsiiviset verkkosivut ja hybridit mobiilisovellukset. Näiden rinnalle on nyt kavunnut PWA-teknologia.

PWA-tekniikoilla verkkosivu voidaan toteuttaa siten, että se tarjoaa mobiililaitteilla käyttöön kattavasti natiivin sovelluksen kaltaisia ominaisuuksia, kuten push-notifikaatiot, offline-tuki, käynnistyskuvake puhelimen aloitusnäkymään ja paikannustietojen käyttö. Erikseen PWA-sovelluksen julkaisua sovelluskauppoihin tai erillisen applikaation asentamista laitteisiin ei tarvita.

Mm. suosittuun Magenton verkkokauppa-alustaan julkaistiin uusimman version mukana PWA Studio -nimellä kulkeva kokonaisuus verkkokaupan ulkoasun ja käyttöliittymän toteutukseen. Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus verkkokauppiaille jatkoon.

Headless eCommerce & Headless CMS

Alustatalouden liiketoimintamallit muuttavat perinteisiä verkkopalveluja. Uuden palvelun teknologian rakentaminen kannattaa usein aloittaa API-first -periaatteella maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Verkkokauppa- ja sisällönhallintajärjestelmiä julkaistaan pilvipalveluina enenevässä määrin suoraan headless-mallilla ja avoimen lähdekoodin CMS- ja e-commerce -alustat saavat headless-arkkitehtuuria tukevia API-laajennuksia.
Tässä mallissa verkkokauppa-alusta tai CMS ei enää vastaa esityskerroksesta. Integraattorit, digitoimistot ja muut kumppanit voivat rakentaa esityskerroksen haluamallaan tavalla.

Myös PWA-teknologia tukee tämän tyyppistä kehitystä, jolloin käyttöliittymäsovellus on taustajärjestelmästä kokonaan erillään ja UI käyttää tarvitsemiaan palveluja taustajärjestelmien API:n kautta. API-kehityksen trendinä on tarjota REST API:n rinnalle tai kokonaan sen tilalle GraphQL API.

Serverless-arkkitehtuurin palvelujen kehitys

Mikropalveluista ja serverless-arkkitehtuurista on puhuttu jo muutamia vuosia. Tarjonta tulee tänä vuonna laajentumaan entisestään ja uusissa digitaalisissa palveluissa hyödynnetään jo lähes oletuksena serverless-tekniikoita vähintään jossain toteutuksen osassa. Palveluiden käyttöönotto ei vaadi enää syvällistä osaamista.

Monet palvelut ovat pitkälle tuotteistettuja ja käyttöönotto sekä integrointi on helppoa. FaaS-palveluissa (Function as a Service) on kielituki kehittymässä, jolloin suoritettavaksi voi viedä helpommin jo olemassa olevaa koodia ilman laajoja muutostöitä.

Google Cloud Platformin Cloud Functions -palvelussa voi ajaa Node.js:ää ja betana myös Python-koodia. AWS:n Lambdaan on tulossa jopa PHP-tuki. Funktioiden suorittamisen lisäksi serverless-palveluina on tarjolla mm. tiedostojen tallennus, tietokannat, API-gatewayt, pub/sub-jonot ja datan striimaus.

Flutter vai React Native?

React on Facebookin kehittämä JavaScript-kirjasto web-sovellusten käyttöliittymien toteutukseen. React Native on tätä laajempi sovelluskehys natiivien mobiilisovellusten kehittämiseen Android- ja iOS-laitteille. React Native on saavuttanut viime vuosina runsaasti suosiota sen matalan oppimiskynnyksen ja elinvoimaisen Open Source -yhteisön ansiosta.

Ennustamme, että tänä vuonna React Nativen vakiintunutta asemaa tulee jonkin verran haastamaan Googlen kehittämä sovelluskehys Flutter, joka niin ikään tarjoaa monipuoliset työkalut natiivien Android- ja iOS-sovellusten kehitykseen.

Flutter 1.0 stabiilina versiona julkaistiin viimein joulukuussa 2018 ja kehittäjäyhteisöissä on kohina lisääntynyt näiden kahden kehyksen erojen puntaroinnissa. Flutterin puolestapuhujien määrä on kasvussa.

PHP5:n virallinen tuki päättyi

Laajasti käytössä olleen ohjelmointikieli PHP5:n virallinen tuki päättyi vuodenvaihteessa 31.12.2018. Osaavien toimittajien käsissä PHP-pohjaiset verkkosovellukset ja sivustot on saatu päivitettyä uudempiin PHP7-versioihin, mutta vanhempien ympäristöjen kanssa sivustojen omistajat voivat kohdata haasteita sillä sivuston PHP7-yhteensopivuuden varmistaminen ei välttämättä onnistu kädenkäänteessä.

Päivittämättömiä PHP5:lla toimivia verkkopalveluita on vielä runsaasti maailmalla, joten haavoittuvuuksia hyödyntäviä hyökkäyksiä on luvassa. Suosittelemmekin kaikkia sivustoista vastaavia varmistamaan, että tarvittaviin PHP-päivityksiin ja mahdollisiin tietoturvan lisäkovennuksiin kiinnitetään huomiota.

GDPR ja kansallisen lainsäädännön valmistuminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2018 ja uusi kansallinen tietosuojalaki tuli lopulta voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vuoden 2019 aikana tullaan näkemään, miten tietosuojavaltuutettu tulee käyttämään toimivaltuuksiaan, kun tietoturvaloukkauksiin liittyviä selvityksiä tehdään Suomessa.

Ilmoittaudu seuraavaan webinaariimme:

alustat muuttavat meita webinaari banneri