Ainoa tapa voittaa nykyaikaisessa liiketoiminnassa on oppia nopeammin kuin muut

Me elämme liiketoiminnan kehittämisen kannalta historiamme haastavinta aikaa. Teknologian kehitys on päätä huimaavaa ja kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Muutoksen vauhdin vuoksi meidän ihmisten tulee omaksua uutta ja oppia entistä nopeammin.

Liiketoiminnan kehittämisen kyvykkyydet, joilla saavutettiin kilpailuetua vielä muutama vuosi sitten, eivät enää riitä edes markkinaosuuden ylläpitämiseen. Tulevaisuuden voittajat löytyvät nopeista ja ketteristä uudistujista.

Uuden oppiminen vaatii usein vanhoista toiminta- ja ajattelumalleista luopumista.

Liian usein johtajat keskittyvät vain ideoihin vaikka kilpailuetua tuovien ratkaisujen luomiseksi heidän tulisi keskittyä enemmän ihmisten käyttäytymiseen ja kulttuuriin – jalostaa yhteistyökykyisiä tiimejä, jotka esittävät kysymyksiä, kokeilevat ja  parantavat.

Nopea oppiminen lähtee yksinkertaisesti liikkeelle asenteesta ja ymmärryksestä, että oppiminen tapahtuu kokeilemisen, epäonnistumisen ja epäonnistumisesta oppimisen kautta. Meidän pitää siis tehdä enemmän kokeiluja oppiaksemme. 

same old thinking learn new

Tapaan työssäni niin startuppien, keskisuurten kuin isojen yritysten johtoa ja huolet tuntuvat olevan samankaltaisia yritysten koosta riippumatta. Miten kehittää liiketoimintaa ketterämmin?

Yhä useammalla johtajalla on jo ymmärrystä, että kellotaajuutta on lisättävä ja ketteriä oppimiseen suuntaavia kokeiluja on tehtävä. Mutta mistä aloittaa? Onko henkilöstöllä tarpeeksi osaamista kokeilujen tekemiseen? Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia, sillä kokeilukultuuriin ei tulekaan heittäytyä pää edellä, vaan sille tulee rakentaa rajat, jotka mahdollistavat onnistumisen. Ketterä oppiminen tulee olla strategiaan kirjattu ja sitä pitää pystyä mittaamaan. Satunnaisella, pistemäisellä tekemisellä investointi ei tule maksamaan itseään takaisin. 

Ketterä kokeilu ja oppiminen

Kokeilemiseen on olemassa useita eri metodeja ja oppeja, joista yksikään ei ole sen parempi kuin toinen. Jokaisen yrityksen kulttuuri on erilainen, joten käytettävät metodit tulee sovittaa olemassa olevaan kulttuuriin. Ketterään kokeilemiseen ja oppimiseen löytyy ideoita esimerkiksi muotoiluajattelusta ( Design Thinking), Eric Riesin The Lean Startup -mallista sekä luovista ongelmanratkaisun metodeista ( CPS, Creative problem solving ).

The only way to win is to learn faster than anyone else.
-Eric Ries

Aikaisemmin nopeus, ennakkoluulottomuus  ja ketteryys ovat lukeutuneet pääasiassa startuppien vahvuuksiksi ja tuoneet niille merkittävää kilpailuetua uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen. Näin ei enää ole, sillä useat edelläkävijäkorporaatiot ovat myös lähteneet rakentamaan vastaavia toimintamalleja ja sellaista yrityskulttuuria, joiden tarkoituksena on mahdollistaa nopeampi oppiminen ja uudistuminen sekä kilpailuetu. Tälläisiä yrityksiä on mm. OP, DNA ja ING. 

Miten sinun yrityksesi tunnistaa heikkoja muutoksen signaaleja markkinatilanteessa ja reagoi mahdolliseen uuteen avautuneeseen liiketoimintamahdollisuuteen? Mahdollistaako sinun yrityskultuurisi nopean kokeilemisen vai pelkäävätkö työntekijät epäonnistumista rankaisemisen pelossa? 

Ovatko nämä sinulle tuttuja ongelmia?

  1. Uusia palvelu- / liiketoimintaideoita on pöytälaatikossa, mutta ne eivät jostain syystä etene.
  2. Johto ei anna lupaa edetä, koska luvut eivät ole “pommin varmoja” tai lopputulema on vielä hieman epäselvä.
  3. Olet tehnyt palvelun, mutta kukaan ei halua käyttää sitä tai maksaa siitä.

Tämä blogi on ensimmäinen osa Jannen kirjoittamassa blogisarjassa:

  1. Ainoa tapa voittaa nykyaikaisessa liiketoiminnassa on oppia nopeammin kuin muut
  2. Luova ja ketterä liiketoimintaongelmien ratkaisu on tekemisen kautta oppimista
  3. Miten sinun organisaatio voi oppia tuottamaan uusia palveluita ja liiketoimintakonsepteja nopeammin?

Haluatko saada ajankohtaisesti tietoa uusimmista blogijulkaisuista?