API stack

API Stack: lapioista puskutraktoreihin

API:en (Application Programming Interface) ansiosta kaiken tyyppiset yritykset voivat luoda arvoa kommunikoimalla toisten ohjelmistoalustojen kanssa. API stack tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia puhutella suoraan loppukäyttäjiä, innovoida oman liiketoimintansa ydininfrastruktuurin ympärille sekä kehittää täysin uusia liiketoimintamalleja. Voisi kuvitella, että vaikkapa Airbnb:n kaltaisen, tuhansien eri API:en ja integraatioiden varaan rakentuvan yrityksen liiketoiminta haavoittuisi melkoisesti, jos iso osa logistiikkajärjestelmistä siirtyisi yhtäkkiä kohti perinnejärjestemiä, kun IoT, AI ja AR kehittyvät edelleen. 

Vaan mistä tämä API:en suursuosio johtuu? API:a voisi nimittää modernin digiajan hakuiksi ja lapioiksi. Ne ovat siis välttämättömiä työkaluja ja rakennuspalikoita, joiden avulla ohjelmistokehittäjät voivat luoda uutta nopeasti ilman, että joka ikistä ominaisuutta tarvitsisi koodata alusta asti itse. Otan riskin viemällä tätä analogiaa vielä pidemmälle ja totean, että APIt ovat kehittymässä pelkistä hakuista ja lapioista puskutraktoreiksi, kaivinkoneiksi ja jopa kokonaisiksi valmistalopaketeiksi. Toisin sanoen, olemme siirtyneet API:en ensimmäisestä kerroksesta toiselle tasolle, joka luo entistä enemmän arvoa API-palveluille. Yhdessä API-infrastruktuuri ja API-palvelut muodostavat API stackin, joka häivyttää infrastruktuurien ja applikaatioiden välistä rajaa luoden samalla kehittäjille uusia jännittäviä mahdollisuuksia rakentaa enemmän ja nopeammin. 

Ensimmäinen kerros: API-infrastruktuuri

Ensimmäinen API-talouden kerros voidaan määritellä infrastruktuuriksi – niiksi kuuluisiksi hakuiksi ja lapioiksi tai perusrakenteiksi, joiden avulla API stackilla rakennetaan applikaatioita. Infrastruktuurikerroksessa sijaitsevat kaikki API-taloutta tukeva data, sisältö ja kytkettävyyden mahdollistavat ominaisuudet. 

Tämän kerroksen perustat ja taustateknologiat muuttuvat yhä keskeisemmiksi, kun useammat yritykset alkavat ymmärtää, kuinka niiden ohjelmistoinfrastruktuurin on tuettava enemmän mikropalveluihin painottuvaa applikaatioiden kehitystapaa. Olemme siis siirtymässä laajojen monoliittisten applikaatioiden maailmasta pienempiin omavaraisten komponenttien eli mikropalveluiden maailmaan. Mikropalvelut ovat nousseet muutamassa vuodessa suursuosioon, sillä niitä pidetään edullisina liiketoiminnan ketteryydelle. Tämä johtuu osittain siitä, että mikropalvelut mahdollistavat nopean ja keskeytymättömän toimituksen, eli ketterän kehityksen keskeisen periaatteen. Mikropalveluiden ansiosta yritykset voivat myös vastata nopeammin asiakkaiden tarpeisiin sekä hallita suurempia ja kompleksisempia projekteja tehokkaasti.  Suuri yritys voi esimerkiksi rakentaa uuden applikaation kokoamalla sen toisten yritysten pienemmistä mikropalveluista. Jokainen mikropalvelu ratkaisee osaltaan pienen palan liiketoimintahaasteiden kokonaisuudesta. Tällaisten suurten monoliittiapplikaatioiden ja pienten mikropalveluiden väliin asettuu composable commerce, joka puolestaan perustuu pakattuihin liiketoimintakyvykkyyksiin. 

Toinen kerros: API-palvelut

API-palveluiden ansiosta kehittäjät voivat kytkeä olemassa olevan liiketoimintaansa kylkeen vaikkapa rahoitus- ja lainapalveluita ilman, että tarvitsisi säätää pankkilupien ja uusien teknisten infrastruktuurien pystyttämisen kanssa. Tästä hyvä esimerkki on muun muassa Bankify, joka haastaa perinteistä pankkialaa uudenlaisilla API-palveluillaan. API-palvelut myös mahdollistavat nopeamman digitalisoitumisen kivijalkayrityksille. Lisäksi API-palveluiden ansiosta uudet diginatiivit startup-yritykset pääsevät jaloilleen yhä nopeammin, mikä puolestaan edesauttaa markkinatarjonnan nopeampaa ja monipuolisempaa differoitumista.

Yllä mainitut esimerkit havainnollistavat, että API-palveluista on kehittymässä yhä keskeisempi kehityksen vauhdittaja. API-palveluiden saralla tullaan myös varmasti näkemään eniten uusia innovaatioita. Esimerkiksi Lending Clubilla, kuluttajien välisellä vertaislainayrityksellä, oli toimintansa alussa vaikeuksia päästä vauhtiin, sillä ihmisten oli hankalaa aloittaa palvelun käyttö. Kun yritys on kuitenkin kasvanut ja laajentanut palvelutarjoamaansa, se on myös valjastanut käyttöönsä API-palveluita, jotka parantavat kuluttajien käyttökokemusta. Niiden ansiosta kuluttajat voivat nyt muun muassa seurata lainojensa maksueriä helpommin. Tällaisten toimintojen määrän lisääminen on etenkin Lending Clubin kaltaisille alkuvaiheen yrityksille tärkeää. Ainakin pankkitoimintoihin, lainoihin, vakuutuksiin ja kaupankäyntiin liittyvät API-palvelut ovat kypsiä käyttöönottoon. 

Konsolidaatio: API-alustat

Ne yritykset, jotka ovat jo edenneet API-infrastruktuurin perustusten rakentamista pidemmälle, voivat hyötyä API-alustoista. API-alustat mahdollistavat yritysten olemassa olevien API:en kytkemisen uusiin liiketoimintoihin täysin uusilla aloilla ja alueilla, mikä osaltaan kiihdyttää yritysten kehitystahtia entisestään. Vaikka API:a pidetään teknologioiden peruspohjana, myös tämä taso on kehittymässä kovaa vauhtia. Tänäkin päivänä tunnemme yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu eri aloille ja maantieteellisille sijainneille ulottuvien API-alustojen tarjoamiselle. 

Mutta miten API-infrastruktuurien ja -palveluiden käy pitkällä aikavälillä?  Kuten todettiin, itsenäisille yrityksille tarjoutuu useita mahdollisuuksia menestyä etenkin sellaisilla ratkaisuilla, jotka palvelevat keskeisimpiä tarpeita, auttavat generoimaan käyttäjilleen tuloja ja soveltuvat monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Oli sitten kyse rautateistä, kaapeliyhtiöistä tai investointipankeista, lähes kaikkien alojen ympärille on syntynyt alustoja teollisen vallankumouksen ajoilta asti. Voimme jo nyt nähdä monien menestyjien, kuten Stripen ja Twilion, rakentavan lisää tuotteita ja hankkivan API-yrityksiä muuttuakseen alustoiksi. Näin teki aikanaan myös Google Cloud Platform pilvi-infrastruktuurin kanssa. 

Yhteenvetona voin siis todeta, että ennustan valoisaa tulevaisuutta näitä uuden sukupolven API:ta rakentaville startupeille sekä yrityksille, jotka syntyvät näiden uusien infrastruktuurien ja palveluiden ympärille. 

Marko Joensuu

Principal Consultant

Lue lisää aiheesta