API-talous osaksi liiketoimintaa

API-talous osaksi liiketoimintaa

Ohjelmistorajapinnat eli API:t (Application Programming Interface), ovat tämän hetken kuumimpia aiheita sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. API:t mahdollistavat eri ohjelmistojen välisen tiedonvaihdon. API-talous sen sijaan kuvaa liiketoimintaa, jossa tätä tiedonvaihtoa käytetään osana arvonluomista. API:t ovat kuin ovia sovelluksiin – sinä määrität, mitä niistä kulkee sisään ja mitä ulos.
API:t avaavat liiketoimintakehittäjille uuden ulottuvuuden. Tietoa ja sovelluksia on olemassa lähes rajattomasti. Määrä ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa vaan arvo määräytyy tiedon uudelleenkäytettävyyden ja saatavuuden mukaan.
API-talouden yhteydessä viitataan usein myös API-strategiaan, jonka avulla pyritään kuvaamaan rajapintojen tulevaisuuden tavoitetila. API-strategia sisältää useimmiten myös askeleet tavoitteiden saavuttamiseen, osapuolten määrittelyn ja API:n hallinnointiin liittyvät toimintatavat.
Moni kuitenkin miettii, miten API:t valjastetaan oman organisaation voimaksi. Tässä postauksessa käyn läpi neljä maturiteettitasoa, joiden avulla sukellat API-talouden syövereihin hallitusti. Tasojen tukena toimii fiktiivinen RahaaHeti Oy Ab, joka tarjoaa lyhytaikaisia lainoja kuluttaja-asiakkaille.

KÄYTÄ – Kolmannen osapuolen API:en hyödyntäminen

Luontainen API-talouden ensimmäinen askel on kuluttaa olemassaolevia ohjelmistorajapintoja. Tämä on tutustumisvaihe ja loppuunasti määritelty API-strategia ei ole vielä keskiössä.

On tärkeää ymmärtää, mistä on kyse ja muodostaa alustava näkemys API:en mahdollisuuksista osana liiketoimintaa.

Pintaraapaisuna tämä tarkoittaa esimerkiksi maksurajapintojen, sosiaalisen median palveluiden tai vaikkapa Google Mapsin liittämistä osaksi palvelua. Tämänkaltaisten ratkaisujen liittäminen on tehty suhteellisen helpoksi, mikä mahdollistaa myös niiden sujuvan käyttöönoton.
Syvemmässä päässä tämä tarkoittaa API:en käyttämistä strategisena osana uuden palvelun ja lisäarvon luomista sekä soveltuvan API-strategian muodostamista. Useimmissa tapauksissa tämänkaltainen API:en kuluttaminen tehdään konepellin alla ja loppukäyttäjälle tarjoillaan ehyt kokonaisuus. Lopputuloksena on useimmiten rikastettu uusi palvelumalli tai tutun toimintatavan liittäminen osaksi omaa käyttöliittymää.
kacc88ytacc88
CASE RAHAAHETI: Asiakas tekee luottohakemuksen RahaaHeti-palvelussa, jonka yhteydessä asiakas- ja luottotiedot tarkistetaan API:n kautta asiakkaan validoinnin yhteydessä.

TEHOSTA – Sisäisten API:en käyttäminen

Yleinen harhaluulo on, että liiketoiminta kuin liiketoiminta lähtee räjähdysmäiseen kasvuun avaamalla rajapinnat omaan tietovarantoonsa tai rajapintoihin. Totuus on kuitenkin toinen. Suurin osa ensimmäisistä API-talouden liiketoimintahyödyistä valjastetaan sisäisten tai muutoin valikoitujen API:en tehokkaalla hyödyntämisellä.
Yrityksillä on useimmiten kasa sisäisiä järjestelmiä käytössään. Uusia ja vanhoja. Ketteriä ja jäykkiä. Tämän lisäksi eri työntekijät käyttävät eri järjestelmiä päivittäisessä työssää ja useimmiten sama tieto löytyy useammasta eri paikasta – valitettavasti hieman eri tavalla.

Sisäisten API:en kautta pystytään muodostamaan yhtenäinen tapa uuden ja muutettavan tiedon hallinnalle eri osastojen tai tiimien välille.

Useimmissa tapauksissa hyödyt ovat järjestelmien välisen tuplatyön vähentymisessä sekä tiedon ajantasaisuudessa ja laajentuneessa saatavuudessa.
Hyvin hallittuna tämä johtaa usein uusien tehokkaampien toimintatapojen muodostumiseen, ”ristiinpölyttymiseen” eri osastojen välillä, mahdollisten puutteiden ja päällekkäisyyksien havaitsemiseen sekä parhaimmassa tapauksessa uuden liiketoiminnan muodostumiseen.
tehosta
CASE RAHAAHETI: Aiemmin hyväksytty luottohakemus vietiin manuaalisesti taloushallinto-ohjelmistoon. API:n kautta tiedot viedään verkkosivulta suoraan RahaaHetin taloushallinto-ohjelmistoon, jossa luodaan asiakastili, maksu asiakkaan tilille ja laskutustapahtuman avaus sovituin säännöin.

KEHITÄ – Avainkumppanien kanssa jaetut API:t

Turvallinen valinta oman tietovarantonsa avaamiselle on lähteä liikkeelle yhteistyökumppanien kanssa jaettavasta rajoitetusta partneri-API:sta. Tavoitteena on muodostaa väylä, jonka avulla tietueita voidaan liikutella entistä tehokkaammin valittujen osapuolten välillä ja näin ollen syventää yhteistyötä.
Useimmiten jaettava tieto on ns. bisneskriittistä partneri-API:ssa, jolloin näiden väylien skaalaaminen on tehtävä harkiten. Toisaalta, yleinen saatavuustieto, tuotetiedot tai hinnaston jako ovat skaalattavissa ja näin ollen API:n uudelleenkäyttö tehokasta myös muille avainkumppaneille. Tärkeää on määritellä, mikä on sisäistä, jaettavaa ja julkista tietoa.
Alkuvaiheessa partneri-API voi muodostua pääsääntöisesti yksisuuntaiseksi, josta toinen osapuoli hakee tarvitsemansa tietonsa toisen tietovarannosta. Vastaavasti hakeva osapuoli voi rikastaa tai muodostaa uutta tietoa tämän pohjalta omissa järjestelmissään ja palauttaa rajapintaan tietoa, joka on arvokasta toiselle osapuolelle.
kehitacc88
CASE RAHAAHETI: RahaaHetin pääpartneri on PerintäHeti Oy. Jatkuvien myöhästyneiden maksujen ja kassanhallintaongelmien takia he muodostavat API:n eri yritysten välillä, jonka kautta tiedot myöhästyneestä maksusta siirtyy perintään automaattisesti ilman erillistä sopimista.

LAAJENNA – Avoin julkinen API

Julkiset API:t hakevat liiketoiminnan laajentamista kolmansien osapuolten aktivoinnin avulla. Useimmiten tavoitteena on tarjota tietoa, joka on arvokasta kolmannelle osapuolelle, tarjota tietoa standardoidulla mallilla tai omaa liiketoimintaa pyritään laajentamaan innovoinnin ja avoimuuden avulla.
Avoin API ei ole ensimmäisiä asioita, joita yrityksen on hyvä lähteä rakentamaan API-taipaleen alkuvaiheessa. Usein jarruna tässä on oman tiedon järjestäminen ja datamallit, saatavuusongelmat ja järjestelmien jäykkyys.
Avoimien ja partneri-API:en hybridi on myös mahdollinen, mikäli tavoitteena on muodostaa ansaintaa API:en ympärille. Yleisin malli on tarjota avoin ilmainen rajapintaa tiettyyn pisteen saakka ja tätä laajemmat maksullisena. Yleisimpiä maksullisuuden perusteita ovat muun muassa tiedon arvo, käytön määrän tai uudelleenkäytettävyyden lisensointi.
laajenna
CASE RAHAAHETI: RahaaHeti avaa rajapintansa luotonhakemiseen, jonka myötä luottoa voi hakea myös muuta kautta kuin heidän oman verkkopalvelunsa kautta. Useita lyhytaikaislainoja vertaileva yritys liittää Rahaaheti-palvelun osaksi kokonaistarjontaansa, jolloin he saavat ilmaiseksi päivitetyt tiedot luotonhakemisen kustannuksista sekä mahdollisuuden tarjota RahaaHeti-palvelun luotonhakemista oman palvelunsa kautta välityspalkkiota vastaan.

OMISTA – API-natiivi

Onneksi olkoon. Olet päässyt tasolle, jossa kaikki mitä teet lähtevät API-first -ajattelutavasta.

API-natiivi yhdistää vahvaa teknistä näkemystä tiedonhallintaan ja liiketoimintakehitykseen.

API-strategia on jo pitkällä ja todennäköisesti suhteellisen lean-vetoinen. Todennäköisesti tässä vaiheessa toimit oman alustan tai vahvasti ekosysteemin parissa.
Mikä tieto on sinulle arvokasta – nyt ja tulevaisuudessa?

Hups! Emme löytäneet lomakettasi.

Lue lisää aiheesta