sofokus printti 412

Arvot työelämässä: näin niiden tulisi toteutua

Arvoilla on työelämässä erittäin painava merkitys: arvoristiriidan on osoitettu aiheuttavan pahimmillaan jopa työuupumusta. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä fakta, että vietämme suurimman osan hereilläoloajastamme töissä, olisi kamalaa, jos emme voisi samaistua niihin arvoihin, joita työpaikkamme edustaa.  

Arvoristiriita heikentää työhyvinvointia 

Arvoihin liittyviä ongelmia voi alkaa ilmetä, jos työtehtävät asettavat meidät tilanteeseen, jossa joudumme tekemään jotain, mikä on ristiriidassa omien eettisten tai moraalisten arvojemme kanssa. Tällöin syntyy konflikti työn ja omien elämänarvojen välille. 

Toisinaan arvoristiriita näyttäytyy silloin, jos työ vaatii niin paljon aikaa ja energiaa, että se vaikuttaa haitallisesti läheisiin ihmissuhteisiin tai vapaa-aikaan. Aikaa ei enää riitäkään perheelle ja/tai harrastuksille, kun kaikki illat ja viikonloput on vietettävä töiden parissa.

Toisinaan ristiriita taas syntyy siitä, kun työtehtävät vaativat toimimaan tavoilla, joita emme itse hyväksy tai jotka ovat ristiriidassa omien eettisten periaatteidemme kanssa. Esimerkiksi työskentely eettisesti kyseenalaisten asiakkaiden tai asioiden parissa voi herättää moraalisia dilemmoja ja aiheuttaa sisäistä ristiriitaa. 

Arvojen tulisi ohjata yritysten ja ihmisten toimintaa 

Jokaisella meillä on omat arvomme, ja kuten ihmisetkin, myös jokainen arvomaailma on omanlaisensa. Toisin sanoen, ei ole olemassa kahta samanlaista arvomaailmaa.

Myös yritykset ovat arvoiltaan hyvin erilaisia, ja aina todelliset arvot eivät välity pelkästään nettisivuja vilkaisemalla. Usein on tutustuttava yrityksen toimintaan syvemmin voidakseen tehdä tulkintoja siitä, minkälainen arvopohja yrityksessä todella vallitsee.

Mikäli haluat varmistua yrityksen todellisista arvoista, haastattele sen henkilöstöä. Minkälaisilla adjektiiveilla he kuvailevat yritystä ja sen toimintaa? Vastaako se sitä mielikuvaa, jonka olet yrityksestä saanut? 

Tai jos olet itse vastuussa yrityksen toiminnasta ja sen eteenpäin viemisestä, minkälaisilla toimilla teillä varmistetaan se, että halutut arvot toteutuvat myös arjessa, eivätkä jää vain kauniiksi sanahelinäksi nettisivujen nurkkaan? 

Esimerkki arvoista Sofokuksella 

Sofokuksella työpaikamme kulttuuri ja sitä kautta myös johtaminen perustuu Better Monday® –malliin, joka on rakennettu henkilöstön kanssa yhdessä löydettyjen arvojen pohjalta. Parempi maanantai onkin arvolupauksemme työntekijöillemme. Työpaikkana olemme siis sitoutuneet tekemään kaikkemme sen eteen, että henkilöstömme voisi nauttia työstään Sofokuksella ja kokea sen merkitykselliseksi.  

Olimme eläneet samojen arvojen mukaan jo kuutisen vuotta, ja koska liike-elämässä – sekä erityisesti IT-alalla – muutos on jatkuvaa, meillä oli vuoden vaihteessa aika ottaa pieni katsaus arvoihimme samalla, kun päivitimme strategiaamme, missiotamme ja visiotamme.  

Suuria muutoksia emme tehneet – lähinnä kirkastimme niitä asioita, jotka ovat meille työ- ja liike-elämässä tärkeitä ja varmistimme samalla, että työnteon tapamme, henkilöstöetuutemme sekä prosessikäytäntömme vastaavat arvojamme.  

Päivitetyt arvomme näyttävätkin nyt tältä:  

Meille tärkeintä ovat… 

  • Ihmiset
  • Ammattimaisuus
  • Luotettavuus

Näiden arvojen toteutumisesta kertovat mm. se, miten henkilöstömme arvioi meidät työpaikkana (Quality of Work-life -indeksimme on yli 82 %), miten kovia ammattilaisia meillä on talossa (ammatillinen keski-ikä Sofokuksella on +12 vuotta) sekä se, miten asiakkaamme luottavat meihin ja palveluumme (asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-lukumme on yli 80).  

Käytännön tasolla nämä arvot näkyvät taasen siinä, kuinka meillä panostetaan vaikkapa työntekijöiden valmennus- ja terveyspalveluihin, miten mahdollistamme uuden oppimisen, ja miten avoimesti jaamme yrityksen tilannetietoja henkilöstömme kanssa ja sanomme asiakkaillemme myös tarpeen vaatiessa “ei”, mikäli emme näe mahdollisuutta tuottaa aitoa liiketoiminnallista lisäarvoa. 

Suorita säännöllinen arvojen vuositarkastus ja -huolto 

Koska sinä teit viimeksi arvoillesi vuositarkastuksen? Arvotkin voivat nimittäin muuttua – ja niin ne usein tekevätkin, erityisesti silloin, kun elämäntilanteemme muuttuu. Siksi olisi hyvä ottaa tasaisin väliajoin aikaa itselleen ja tarkistaa, pitävätkö vanhat arvot yhä paikkansa ja mikäli eivät, miettiä, mitä niille tulisi tehdä.  

Kysymys pohdittavaksi:  

Mitä arvoja tunnistat omassa elämässäsi? Entä työelämässä? 

Koetko arvojesi olevan linjassa tämänhetkisen (työ)elämäsi kanssa vai kaipaatko tilanteeseen kenties jotain muutosta? 

Milla Kallio

Chief Happiness Officer & Partner

Lue lisää aiheesta