Digitaalinen roadmap on pujotteluradan yksinkertaistamista

Digitaalinen roadmap on pujotteluradan yksinkertaistamista

Tulevaisuuden suunnitelmia on melko helppo lätkiä taululle ja päättää, että valloitamme markkinat kulkemalla lähtöpisteestä A pisteeseen B. Useimmiten asian laita on kuitenkin eri ja suoraviivainen reitti muuttuukin matkalla haastavaksi pujotteluradaksi. Digitaalisella roadmapilla on kuitenkin paikkansa yritysten ja organisaatioiden suunnittelussa.

Roadmap on vapaamuotoinen kuvaelma vaiheista, joiden avulla pyritään pääsemään haluttuun määränpäähän. Yhtä oikeaa tapaa tämän kuvaamiseen ei ole, vaan useimmiten roadmapit ovat vahvasti organisaatiosidonnaisia, tekijänsä näköisiä ja kuvastavat näkemyksen tavoitetasoa (tai sen puutetta). Roadmapit eivät ole pelkkä johdon vision ilmentymä, vaan roadmappeja voi nähdä useammalla eri organisaation tasolla.
Useimmiten roadmapit nähdään strategiakommunikoinnin työkaluna, mutta hyvä roadmap kuvaa mielestäni myös operatiivista otetta tämän saavuttamiseksi. Erityisesti silloin, kun puhutaan nopeatempoisesta ja muuttuvasta toimintakentästä.
Digitaalinen roadmap on kuvaus digitaalisten toimintojen päämäärästä ja siihen liittyvistä välivaiheista. Toimintakenttänä digitaalinen maailma on hyperaktiivinen, jolloin liikkumavaraa ja ”ketterää kärsivällisyyttä” vaaditaan onnistuakseen.
Digitaaliset alustat rakentuvat palasista ja eivät välttämättä kaikkein johdonmukaisimmassa järjestyksessä. Alustojen rakentaminen ei kuitenkaan ole pelkkää sekasortoa ja kaaosta. Parasta arvausta voidaan tarkentaa ymmärtämällä ympäröivä toimintakenttä, sisäiset ja ulkoiset kyvykkyydet ja eri kehitystapojen vaikutukset.

Miten rakennan digitaalisen roadmapin?

Lähden useimmiten liikenteeseen perinteisen nykytilan kuvaamisen kautta, jonka aika pyrin hahmottamaan näkemyksen liiketoimintaideasta, organisaatiorakenteesta, teknologioista, mittauspisteistä ja taloudellisista luvuista sekä kyvykkyyksistä. Tässä vaiheessa syntyy jo ajatuksia muutoskohteista, mutta nämä kirjaan hiljaisesti vain omiin muistiinpanoihin – liian aikainen analyysi ja konseptointi voi viedä keskustelun väärille urille.
Tahtotila ja liiketoiminnan visio on useimmiten seuraavana purettavana. Tämän myötä pystytään kuvaamaan liikkeenjohdon visio ja muutosmotivaatio sekä vaikutukset ja muutoksen merkitys eri liiketoiminnan osa-alueille ylätasolla.
Tämän jälkeen puran nyky- ja tahtotilan asiat atomeiksi ja kokoan kokonaiskuvan iteroidusti uudestaan. Hahmottamisessa hyviä työkaluja ovat mm. puute- ja ympäristöanalyysit, asiakaspolkujen määritys, käyttäjäryhmien ristikkäinen arvotus sekä resurssien realistinen havainnointi.
Lopputuloksena tavoitteenani on oivalluttaa hahmotellun digitaalisen polun merkitys, vaikutukset ja kilpailukyvyn tekijät. Tätä voidaan kutsua myös digitaaliseksi roadmapiksi.

Usein kunnon mylläämiselle on tarvetta

Nykytilaa kuvataan useimmiten hieman asian vierestä, osin optimistisesti ja ”totuutta peitellen”. Tahtotila vastaavasti kuvataan tasolla, johon pääseminen voi olla epärealistista esimerkiksi olemassa olevien resurssien ja kyvykkyyksien sekä investointiherkkyyden rajoittamana tai johdon tuen puutteen takia.
Useimmiten tämänkaltainen prosessi on kivulias, astuu ihmisten varpaille ja saattaa osapuolet epämukavuusalueelle. Tämä on osin asian tarkoituskin, sillä roadmap itsessään jää muutoin vain yhdeksi powerpointiksi ja vaikutus sähköpostikansioon unohdetuksi loppuraportiksi.
Kovat tavoitteet ja halu muuttua kuuluvat toki asiaan, mutta digitaalisten alustojen rakentamisessa tärkeämpää on kliseisesti matka eikä lopputulos. Timanttinen liiketoimintaidea voi vaihtaa suuntaa kuin Kalle Palander parhaimpina päivinä (yhtä kliseisesti kuvattuna). Toisin sanoen, digitaalinen roadmap voi olla myös valmennusta muutosvalmiuteen.
Kärjistäen ja tiivistäen siis näin.

Lisää kärjistyksiä ja konkreettisia työkaluja digitaalisten alustojen roadmapin rakentamiseen saat katsomalla webinaaritallenteen täältä.

Webinaari: Näin syöt elefantin paloissa – Digitaalisen roadmapin rakentaminen

Lue lisää aiheesta