Liikkeenjohdon konsultointi - Sofokuksen konsultointipalvelut

Mitä on design thinking?

Mitä on design thinking? Design thinkingille on vaikea keksiä yhtä oikeaa suomennosta. Kenties sen voisi kuitenkin parhaiten nähdä ajattelutapana ja linssinä, jonka läpi ongelmia tarkastellaan. Usein kun kohtaamme jonkin ongelman, ryntäämme suin päin ratkomaan sitä pysähtymättä miettimään sen juurisyitä. Kiirehtiminen ongelman ratkaisun löytämisessä ei useinkaan johda hedelmällisiin tuloksiin. Design thinking on nimenomaan ongelman pohtimista ja tarkastelua: kun ongelmaa pystyy todella ymmärtämään, löytää todennäköisimmin toimivan ja laadukkaan ratkaisun. Ratkaisuja pohtiessa täytyy miettiä huolella, miksi ratkaisua tehdään.

Rakasta ongelmaa

”Jos pystyt kuvailemaan ongelman, pystyt myös ratkaisemaan sen”.

Design thinkingissä on kyse viihtymisestä ratkaistavien kysymysten kanssa ja niiden tarkastelusta monelta eri kantilta. Miltä pulma näyttää vaikkapa palveluntarjoajan, asiakkaan tai sidosryhmien näkökulmasta? Kun ongelmaa lähestytään monesta suunnasta, ollaan design thinkingin ytimessä, ja vain tällä tavalla pystytään löytämään aidosti toimivat ratkaisut.

Design thinking on siis tapa keksiä erilaisia keinoja haasteiden ratkaisemiseen. Esimerkkinä voidaan miettiä yritystä, joka haluaa kasvattaa liiketoimintaansa. Ensimmäisenä ratkaisuna saatetaan ajatella vaikkapa verkkokaupan perustamista. Todellisuudessa ratkaisuja voi kuitenkin olla lukuisia muitakin, eikä ensimmäisenä mieleen juolahtanut verkkokaupan perustaminen välttämättä ole vaihtoehdoista potentiaalisin. Kun ongelman ratkaisemisen eteen käytetään monipuolisemmin resursseja, on mahdollista saavuttaa optimaalisempia tuloksia kuin ensimmäisenä tulisi mieleen.

Mitä asiakkaana kannattaa ymmärtää design thinkingistä?

Ei onneksi paljoa mitään. Tärkeintä on suhtautua uteliaasti ongelman etsimiseen, ratkaisujen pohtimiseen ja sitoutua prosessiin. Me Sofokuksella autamme asiakasta ymmärtämään kaiken tarpeellisen, joten sinun ei tarvitse – eikä välttämättä kuulukaan – olla aiheen ammattilainen. Me kyllä autamme ymmärtämään mitä on design thinking ja kaiken muun kulloiseenkin aiheeseen kuuluvan.

Design thinkingiin liittyvä tekeminen on pääsääntöisesti työpajamaista, eli pakotamme itsemme pohtimaan ongelmaa ja mahdollisia ratkaisuja erilaisten tehtävien ja sapluunoiden avulla. Työpajoissa voi olla esimerkiksi 6–10 henkilöä mukana. Osallistujien on oltava kiinnostuneita ratkottavasta asiasta, minkä lisäksi heidän tulee ottaa vastuuta ratkaisuun liittyvistä toimenpiteistä. Keskeisten henkilöiden täytyy siis pystyä toteuttamaan ratkaisut oman organisaationsa sisällä, jotta ongelmaan saataisiin konkreettisesti ratkaisu.

Työpajoja voidaan järjestää ongelmasta riippuen esimerkiksi 4–6. Työpajojen jälkeen tuloksista riippuen joko kartoitetut ratkaisut viedään yrityksen käytäntöön, luovutetaan ongelman kanssa tai siirretään ongelman ratkaisun vastuu täysin ulkopuolisille ammattilaisille. Design thinking on kuitenkin aina luova prosessi, missä ei välttämättä ole oikeaa tai väärää tulosta. Prosessi alkaa epämääräisellä tilanteella ja loppuu kun jotain uutta tai erilaista on kokeiltu. Välillä uudet toimenpiteet todetaan toimiviksi ja ongelma ratkeaa, mutta välillä luova prosessi jää myös kesken, mikä ei sekään ole huono tulos.

Design thinking seulana ratkaisuille

Usein ratkottavaa haastetta pohtiessa esiin putkahtaa sekä lukuisia pienempiä ongelmia että useita ratkaisuideoita. Design thinkingillä pyritään porukalla hahmottamaan, mitkä ongelmat tai ratkaisut ovat oleellisimpia ja realistisimpia. Ongelmia ja ratkaisuja pureskellaan yhdessä, ja tavoitteena on päästä kokonaisvaltaiseen yhteisymmärrykseen tilanteesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.

Usein avaintekijä onnistuneessa design thinking -työpajassa on organisaation ulkopuolinen fasilitaattori. Fasilitaattorin tehtävä on huolehtia, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Usein ulkopuolinen henkilö myös kykenee näkemään ongelman ja tilanteet toisin silmin, jolloin ongelmaan saadaan uusia näkökulma, joita ei organisaation sisältä käsin tulisi välttämättä huomanneeksi.

Kaiken kaikkiaan design thinking on luova prosessi ja oikeaan ongelmaan oikeiden ratkaisujen löytämistä.

Haluatko kuunnella lisää siitä mitä on design thinking? Kuuntele Jotain tolkkua -podcastimme jakso aiheesta!

Tomi Neulanen

Digital Business Consultant

Lue lisää aiheesta