Embracing neurodiversity in the workplace

Neurodiversiteetti työelämässä

Sofokus on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta ja inkluusiota työympäristössä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme paikka, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja erilaisuuttaan. Eräs erityisen tärkeä askel tällä matkalla oli viime kuussa pidetty Soforum-tapahtuma, jossa käsiteltiin ADHD:ta ja neurodiversiteettiä työelämässä avoimesti ja rohkeasti. 

Mitä neurodiversiteetillä tarkoitetaan?

Neurodiversiteetti on ajattelutapa, joka korostaa ihmisten erilaisia tapoja käsittää maailmaa. Se painottaa, että neuroepätyypilliset ominaisuudet, kuten autismi ja ADHD, ovat osa luonnollista ihmisen monimuotoisuutta – eivät ”häiriöitä”, joita pitäisi pyrkiä parantamaan. Me Sofokusella uskomme, että nämä ominaisuudet ovat voimavara, joka rikastuttaa organisaatiomme. 

Esitelmä ADHD:sta innoitti avoimeen keskusteluun  

Eräs Sofokuksen työntekijä, joka itse elää ADHD:n kanssa, teki rohkean päätöksen jakaa kokemuksiaan ja tietoaan kuukausittaisessa Soforum-oppimisfoorumissamme. Tämä avoin ja rehellinen esitys oli tärkeä askel kohti neurodiversiteetin parempaa ymmärtämistä ja hyväksymistä organisaatiossamme. 

Esityksessään kollegamme painotti, ettei ADHD ole pelkästään ”keskittymisen herpaantumista”, vaan monimutkainen neurobiologinen tila, joka vaikuttaa kognitiivisiin prosesseihin, impulsiivisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Hän jakoi myös arjen selviytymisstrategioitaan ja korosti, että ADHD:llä on myös myönteisiä vaikutuksia, kuten luovuus ja innovatiivisuus. ADHD:n omaava henkilö saattaa myös kyetä eräänlaiseen “hyperfokukseen”, minkä ansiosta hän voi syventyä yhteen asiaan tunteja kerrallaan ilman, että hänen keskittymiskykynsä tai mielenkiintonsa herpaantuu. 

Muutama oppi Soforumistamme:

💡 ADHD:tä on olemassa kolmea erilaista: yliaktiivis-impulsiivinen muoto, tarkkaamaton muoto ja yhdistetty muoto 
 
💡 Hoitamaton ADHD saattaa oireilla masentuneisuutena ja/tai ahdistuneisuuteena 
 
💡 ADHD:n hyötyjä ovat mm. luovuus, innostuneisuus, ongelmanratkaisukyky, multitasking ja hyperfokus 
 
💡 Erilaiset priorisoinnin työkalut/aplikaatiot ja to do -listat voivat auttaa ADHD:n kanssa painivia jäsentämään ja muistamaan asioita 

Neurodiversiteetistä oppimassa

Soforumissa pidetty ADHD-esitys ei ollut pelkästään tietopaketti, vaan se tarjosi uusia näkökulmia ja herätti mielenkiintoisia keskusteluja. ADHD:n ymmärtäminen oli vasta alkusoitto laajemmalle keskustelulle neurodiversiteetistä ja sen hyödyistä organisaatiomme monimuotoisuudelle. 

Yksi esille noussut oppi oli, että ADHD:ta on monenlaista. Esityksessä ja keskusteluissa kävi ilmi, että ADHD:lla on eri muotoja, kuten yliaktiivis-impulsiivinen muoto, tarkkaamaton muoto ja yhdistetty muoto. Tämä monimuotoisuus korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää, ettei yksi työskentelytapa voi sopia kaikille, vaan tarvitaan yksilöllisiä lähestymistapoja.

Toinen tärkeä oppi oli se, että hoitamaton ADHD saattaa ilmetä masentuneisuutena ja/tai ahdistuneisuutena. Tämä tieto auttaa meitä ymmärtämään, miksi jotkut kollegat saattavat kokea tiettyjä haasteita tai tarvita erityistä tukea. Ymmärtämällä toistemme haasteita voimme luoda ympäristön, joka tukee kaikkia työntekijöitämme mahdollisimman hyvin. 

Entä mitä voimme oppia ADHD:n hyödyistä? Esityksessä korostettiin, että ADHD:lla voi olla myönteisiä vaikutuksia, kuten korostunut luovuus, innostuneisuus ja ongelmanratkaisukyky sekä kyky multitaskata ja hyperfokusoitua. ADHD:n kanssa elävät henkilöt saattavat kyetä syventymään tehtävään tunteja kerrallaan ilman, että heidän keskittymiskykynsä tai mielenkiintonsa herpaantuu. Tämä voi olla arvokasta monimutkaisessa ongelmanratkaisutyössä ja innovaatioiden luomisessa. 

Lisäksi Soforum-keskustelussa vinkattiin monista erilaisista työkaluista ja lähestymistavoista, jotka voivat auttaa ADHD:n kanssa painivia jäsentämään ja muistamaan asioita. Priorisoinnin työkalut, erilaiset sovellukset ja to-do-listat ovat esimerkkejä käytännön ratkaisuista, jotka voivat helpottaa työtehtävien hallintaa. 

Jatkamme matkaa kohti syvällisempää neurodiversiteetin ymmärtämistä

ADHD:n esittely Soforumissa oli vasta alkusoitto kohti neurodiversiteetin syvällisempää ymmärtämistä ja hyväksymistä. Emme ole alan asiantuntijoita, vaan opettelemme itsekin vielä ymmärtämään neurokirjon moninaisuutta sekä sen mukana tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneet jatkamaan tätä matkaa ja luomaan Sofokuksesta paikan, jossa jokaisella on mahdollisuus kukoistaa omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan riippumatta. 

Olemme ylpeitä siitä, kuinka omat työntekijämme ovat tehneet aloitteen avoimelle keskustelulle neurodiversiteetistä ja odotamme innolla tulevia tilaisuuksia, joissa voimme oppia ja kasvaa yhdessä. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana tällä matkalla. Toivomme, että voimme jatkaa yhteisen ymmärryksen ja inkluusion edistämistä myös tulevaisuudessa. 

Milla Kallio

Chief Happiness Officer & Partner

Lue lisää aiheesta