Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Pieni data johdattelee kehittämistarpeiden äärelle

Usein pienet, tarkoituksenmukaisesti kootut data-aineistot ja niistä tehdyt analyysit ovat tärkeämpiä liiketoiminnan kehittämisen kannalta kuin ison datan perään haikaileminen. Haastattelin aiheeseen liittyen Super Analyticsin toimitusjohtaja Kalle Heinosta. Onko iso data sittenkin pientä?

Huomenta Kalle! Mitä Super Analytics tekee?

Entistä hajanaisempi mediakenttä pakottaa mittaamaan ja optimoimaan markkinointia aiempaa tarkemmin. Super Analytics auttaa asiakkaitaan valitsemaan heidän tavoitteitaan tukevia mediatiloja analysoimalla tavoiteltujen asiakkaiden käyttäymistä. Tarjoamme myös erilaisia inbound-markkinoinnin konsultointipalveluita esimerkiksi hakukoneoptimoinnista ja hakukonemainonnasta.

Kaikki puhuvat nykyään isosta datasta. Miksi datan kerääminen ja analysointi kannattavat?

Datan kerääminen ja analysointi eivät ole itseisarvo, vaikka näin joku saattaa väittääkin. Tärkeintä on aina oman asiakkaasi ymmärtäminen. Tiedon keräämiseen ja analysointiin kannattaakin asennoitua aina niin, että se edistää tätä tavoitetta.

Vain ymmärtämällä asiakastasi voit kehittää liiketoimintaasi ja sen tarjoamaan käyttäjäkokemusta oikeaan suuntaan. Analyysin tarkoituksena on päästä asiakkaasi pään sisälle.

Onko totta, että pienen datan hyödyntäminen on usein järkevää yrityksen toimintaa kehitettäessä?

Big data eli iso data on kyllä mukavan kuuloinen buzzword, mutta koska resursseja on usein vain rajallisesti käytössä, kannattaa suoralta kädeltä keskittyä sellaisen tiedon keräämiseen, jolla on suora yhteys oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tietoa kerätessä on hyvä pitää kirkkaana mielessä aina ajatus siitä, miten juuri tämä tieto koskettaa omaa liiketoimintaasi.

Useimmat yrityksien hyödyntämät data-aineistot ovat niin kutsuttua pientä dataa. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, asiakastiedoista ja erilaisista kyselyistä saatavat aineistot.

Moni tuntuu keskittyvän kovasti datan keräämiseen, mutta jättää tiedon perusteella tehdyn analyysin toissijaiseksi. Miksi pelkästään datan kerääminen ei riitä?

Analyysi saattaa kuulostaa työläältä ja tylsältä, mutta et hyödy mitään vain tiedon keräämisestä ja kasaamisesta. Analyysi auttaa ymmärtämään keräämääsi tietoa ja asettaa samalla datan oikeaan kontekstiin oman liiketoimintasi kannalta.

Analyysista bongatut trendit ja epäjohdonmukaisuudet ovat harvoin sattumaa, vaan kertovat yleensä liiketoimintasi tilasta, potentiaalista ja ongelmista. Tässä muutamia täkyjä, joita pohtimalla teet keräämästäsi tiedosta hyödyllistä:

  • Onko tiedossa jokin vialla?

  • Vastaako tieto odotuksiasi?

  • Miltä tämä tieto näyttää verrattuna aiemmin keräämääsi tietoon samasta aiheesta?

  • Miten tämä tieto vertautuu kilpailijoistasi keräämään tietoon?

  • Miten tämän tiedon hyödyntäminen auttaa sinua ymmärtämään paremmin asiakastasi?

  • Miten voit tiedon avulla parantaa asiakaskokemusta?

Kiitos haastattelusta, Kalle! 

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta