Rakenna kasvuyritys - Osa 1: Kasvuyrityksen DNA

Rakenna kasvuyritys – Osa 1: Kasvun DNA

Meillä on ollut näköalapaikka seurata hyvin erilaisten yritysten kasvutarinoita kolmella eri vuosikymmenellä. Matka on ollut kerrassaan opettavainen. Tärkein oppi lienee se, että ei ole olemassa viisasten kiveä – yhtä kaavaa, jota noudattamalla onnistuminen olisi varmaa. Toisaalta tietyt asiat kuitenkin toistuvat yhä uudelleen. Tässä Rakenna kasvuyritys -blogisarjassa avaamme oppimamme kasvun salaisuudet.

Mikä on kasvuyritys?

OECD ja EU määrittelevät kasvuyrityksen seuraavasti: lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %. Useat yksityiset toimijat (kuten Inc. ja Deloitte) taas listaavat kasvuyrityksiä perustuen liikevaihdon kasvuun kolmena peräkkäisenä vuotena.

Yhteistä kummallakin määrittelyllä on yhtiön kyky osoittaa numeroin tietyn kokoista kasvua useana peräkkäisenä vuotena. Startup taas on jo määritelmältään kasvuhakuiseksi perustettu kasvuyritys, joka etsii skaalautuvaa liiketoimintamallia, jonka löytyessä tavoitellaan tyypillisesti räjähtävää kasvua (yleensä liikevaihdolla mitattuna).

Tuloksiin perustuvat määritelmät kuitenkin missaavat mielestäni kasvusta jotain oleellista. Kasvuyrittäminen on mentaalinen malli, jolla jäsennetään omaa toimintaa suhteessa toimintaympäristöön. Numerot siis seuraavat systemaattista ja tavoitteellista toimintaa.

Siksi määrittelen kasvuyrityksen seuraavasti: organisaatio, joka on kollektiivisesti sitoutunut tavoittelemaan huomattavaa kasvua suhteessa oman toimintaympäristönsä muihin toimijoihin ja joka tekee jatkuvia konkreettisia toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi.

Määritelmä ei siis ota kantaa työntekijämäärään, organisaation ikään, kokoon, tyyppiin tai kiinteästi määriteltyyn kasvun tunnuslukuun. Toimijan ei itse asiassa tarvitse olla edes yritys. Hyväntekeväisyysjärjestö, joka haluaa muuttaa maailmaa merkityksellisellä tavalla voi vallan hyvin toimia kasvuhakuisella tavalla. Oleellista on korkea tavoiteasetanta omassa ympäristössä ja aktiivinen toiminta maaliin pääsemiseksi.

Lue Jeff Bezoksen kuuluisa kirje osakkeenomistajille, jossa hän kuvailee miksi Amazonilla ylläpidetään ”ensimmäinen päivä” -ajattelua ja mitä tapahtuu, jos ”toinen päivä” päästetään tapahtumaan.

Kasvukivut kuuluvat asiaan

Kaikki voimakasta kasvua tehneet organisaatiot tietävät tämän: kasvu tekee kipeää. Menestyvän yrityksen tarina näyttää yleensä hyvin erilaiselta lehtien sivuilla kuin miltä todellinen kasvumatka tuntuu.

Kasvuhakuisuudessa on pohjimmiltaan kyse kahdesta asiasta: näkemyksestä (visio/tavoitetila) mitä halutaan saavuttaa sekä valmiudesta hyväksyä ja toimeenpanna kaikki asiat (erityisesti ne kipeät ja vaikeat), joita tavoitteeseen pääseminen oman arvopohjan mukaisesti edellyttää. Kasvuhakuisuus on siis harkittu ja yhteinen matka, jossa pitäydytään sitkeästi vaikeuksista huolimatta.

Tiesitkö muuten, että voit heittäytyä kasvuyrittäjäksi vaikka esimerkiksi henkilöstön rekrytointi ei olisi sydäntäsi lähellä? Coventures kerää yhteisöönsä kasvuhenkisiä yrittäjiä, joiden yhteisenä tavoitteena on rakentaa kunnianhimoisia kasvutarinoita ”yrittäjä talossa” -periaatteella.

Kasvun ajattelutapa

Omaa kasvuhenkisyyttä voi kehittää esimerkiksi Carol Dweckin lanseeraamalla kasvun ajattelutavalla (Growth Mindset), joka on vastakohta muuttumattomalle ajattelutavalle (Fixed Mindset).

kasvun ajattelutapa vs. muuttumaton ajattelutapa

Kasvun ajattelutapa tarkoittaa mallia, jossa henkilö uskoo, että hänen ominaisuutensa ja onnistumisensa ovat työn ja harjoittelun lopputulosta. Kasvun ajattelutapaa soveltavat kykenevät näkemään virheet ja epäonnistumiset normaalina ja väistämättömänä osana oppimista.

Muuttamattoman ajattelutavan mallin pohjalla on uskomus siihen, että henkilö on saanut syntyessään tietyn määrän jotakin ominaisuutta, kuten puhetaitoa, luovuutta tai priorisointikykyä, ja suurin piirtein sillä pitää pärjätä. Kun ihmiselle tulee eteen tilanne, jota ei koe osaavansa, muuttumattoman mallin kautta käsiteltynä seurauksena voi olla ahdistus, lamaannus, vastaan kapinointi tai asian välttely.

Tiesitkö, että kaikissa meissä asuu kumpikin ajattelutapa? Kyse on vain siitä, kumpaa aktivoit enemmän.

Kasvun anatomia

Kasvun aikaansaamisessa on (yleensä) kyse enemmän tahdonvoimasta ja systemaattisesta oppimisesta kuin käytössä olevien resurssien määrästä. Tämän blogisarjan seuraavissa osissa pureudun tarkemmin kasvuun konkreettisisesti erilaisista näkökulmista. Seuraava osa käsittelee sitä miten kasvu voi olla luonteeltaan eri tyyppistä tilanteesta riippuen.

Haluaisitko keskustella siitä, miten me voisimme vauhdittaa yrityksesi kasvutarinaa? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta