Rikkaat verkkosovellukset

Rikkaat verkkosovellukset tuntemattomia yrityksille

Sofokus Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan rikkaat verkkosovellukset ovat tuntemattomia Varsinais-Suomalaisille yrityksille. Yrityksistä vain noin 10% kertoi rikkaiden verkkosovellusten ja verkkopalvelujen sekä niistä saavutettavien hyötyjen olevan ennestään tuttuja.

Rikkaat verkkosovellukset tuntemattomia Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen yrityksillä on tällä hetkellä käytössä perinteisiä verkkosovelluksia, mutta rikkaiden verkkosovellusten ja –palveluiden hyödyt jäävät yrityksiltä usein havaitsematta.

”On yllättävää, että verkkopalvelujen uudet mahdollisuudet ovat näinkin tuntemattomia alueen yrityksille. Rikkaat verkkosovellukset mahdollistavat paremman käytettävyyden verkkosovelluksissa ja sitä kautta palvelujen tehokkaamman hyödyntämisen”, toteaa Sofokus Oy:n toimitusjohtaja Teemu Malinen.

Rikkaat verkkosovellukset (RIA, engl. Rich Internet Applications) ovat lähes Windows-ohjelman -tasoisia, eivätkä ne vaadi asiakassovelluksen asentamista käyttäjän koneelle.

”Nykyaikaisiin verkkosovelluksiin voi tuoda vaikkapa ’vedä ja pudota’ –toiminnon, johon käyttäjät ovat tottuneet Windows-ohjelmissa”, jatkaa Malinen.

Tutkimuksen mukaan merkittävintä verkkopalveluiden toteutuksessa on tuotettavan palvelun käytettävyys ja muokattavuus. Erityisen merkittäväksi nousi se, että yritys pystyy itse muokkaamaan palvelun sisältöä verkkopalvelun toimituksen jälkeen. Palvelujen hankinnassa ja toimittajan valinnassa korostuivat hinta, käytetty teknologia sekä toimittajan osaaminen ja asiantuntemus.

Vaikka suurin osa yrityksistä hankkiikin verkkosovelluksia ja –palveluja näihin erikoistuneilta tahoilta, reilu neljännes yrityksistä käyttää verkkosovellusten hankintaan yhä muita kuin alaan erikoistuneita tahoja.

”Uuden sukupolven rikkaat verkkopalvelut”  -tutkimus toteutettiin elokuussa 2009. Tavoitteeksi asetettiin Varsinais-Suomen pk-yritysten näkemysten ja tarpeiden kartoittaminen verkkopalveluissa ja –sovelluksissa.

Tutkimus kohdistettiin yritysten johdolle. Kohderyhmän (315 yritysjohtajaa) joukossa verkossa ja puhelinhaastatteluilla toteutetun kyselyn vastausprosentti nousi varsin korkeaksi (13%) ja vastaajat edustivat laajalti eri kokoluokkien ja toimialojen pk-yrityksiä.

Lisätietoja ja tutkimustulokset saatavissa Sofokus Oy:ltä.

Sofokus Oy

Sofokus Oy on turkulainen, vaativiin verkkosovelluksiin ja verkkopalveluihin erikoistunut palveluntuottaja. Verkkoratkaisut kehitetään läheisessä yhteistyössä asiakkaitten kanssa avaimet käteen –periaatteella. Asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt ja julkishallinto.

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta