Suomalaista hyvinvointia

Suomalaista hyvinvointia maailmalle

Suomi on muiden pohjoismaiden rinnalla toistuvasti kärjessä hyvinvoinnin ja onnellisuuden saralla – ja tämä ei ole sattumaa. Olemme myös tunnettuja vahvasta teknologisesta osaamisesta, kehitystyöstä ja yhteiseen hiileen puhaltamisesta. Mitä saa kun yhdistää nämä kaikki osa-alueet keskenään?

Suomalaista hyvinvointia ja onnellisuutta vientiin

Sofokukselle yrityksenä onnellisuus ja hyvinvointi ovat tärkeitä arvotason asioita, siksi oli erityisen kiinnostavaa päästä auttamaan.

”LifeCody Oy:n tähtäimessä on suomalaisen hyvinvointiosaamisen ja onnellisuuden vienninedistäminen digitaalisin keinoin.”

Suomalaiset hyvinvointialan tarjoajat ovat pääosin yrittäjävetoisia ja pieniä toimijoita. Tekemistä leimaa vahva kokemus ja pitkät työpäivät. Omien palveluiden markkinointi ja myynti ovat pakollisia selviytyäkseen, mikä myös repii viimeisetkin minuutit yrittäjän päivästä.

LifeCody pyrkii yhdistämään eri hyvinvointialan toimijat yhteen digitaaliseen alustaan ja tämän myötä helpottamaan yrittäjien arkea sekä pirstaloitunutta toimialaa. LifeCodyn takana toimii nippu kovan luokan digitaalisia osaajia, jotka ovat myös vahvasti hyvinvoinnin ja jaksamisen puolestapuhujia.

Osallistuimme syyskuussa LifeCodyn järjestämään ”kastetilaisuuteen”, jossa käsiteltiin LifeCodyn toiminta-ajatusta sekä vieraspuhujien ajatuksia hyvinvoinnin, tavoitteellisuuden ja teknologian saralta. LifeCodyn lisäksi puhumassa oli inspiroiva joogaopettaja Kylli Kukk, hyvinvoinnin päävalmentaja Ilkka Koppelomäki ja allekirjoittanut.

Digitaalinen alusta yhdistää tarjonnan ja kysynnän

Oma osuuteni perustui digitaalisten alustojen toimintatapaan, ominaispiirteisiin ja onnistumisen elementteihin. Keskityin erityisesti verkostovaikutukseen ja alustan kokonaisarvon maksimointiin.

Verkostovaikutus on hyvin vahva veturi varsinkin pirstaloituneessa ja yrittäjävetoisessa markkinassa. Verkostolla voidaan kuvata mielestäni kahta asiaa, joista toinen on yleinen saavutettavuus ja toinen kysynnän ja tarjonnan kohtaanto. Kärjistäen yritys pystyy pääsemään tiettyyn pisteeseen omalla myynnillä ja markkinoinnilla, mutta se vaikuttavin osa digitaalisten alustojen leviämisessä on osapuolten omat verkostot ja ”puskaradio”.

Verkostovaikutusta voidaan myös kuvata kohtaannon kautta. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän palveluntarjoajia kiinnostaa alustaan osallistuminen. Vastaavasti mitä enemmän mielenkiintoisia palveluntarjoajia on tarjolla, niin sitä enemmän tarjonta kiinnostaa käyttäjiä. Molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa ja digitaalisissa alustoissa tämän koordinointi ja maksimointi onkin alustan onnistumisen ytimessä.

Toinen kulma oli alustan ja rakentuvan ekosysteemin kokonaisarvon maksimoinnissa. Perinteinen ajatusmaailma yksittäisen asiakkaan arvon maksimoinnista kääntyy alustojen myötä koko alustan arvon maksimointiin. Alustan ”orkestroijat” eivät muodosta ansaintaa yksittäisestä asiakasta tai tarjoajasta, vaan pyrkivät kaikin voimin kehittämään eri osapuolten toimintaa, tiedonvaihtoa ja saavutettavuutta. Tämänkaltainen liiketoimintamalli ohjaa siihen, että ansainta muodostuu kokonaisuuden hallinnasta ja kerättyyn katteeseen mahdollistetusta kaupasta.

Kiitos vielä kerran mahdollisuudesta osallistua suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden vientiin. Asia on itsellekin hyvin läheinen ja koen vahvaa ylpeyttä olla matkassa mukana. Kiire-sanan käyttämisen lopetin taannoin ja tästä lisää LinkedInin kirjoituksessani.
LifeCody – To export Finnish happiness and health to the world

Lue lisää aiheesta