Teknologiat 2019 - Mitä kuuluu teknologiarintamalle tänä vuonna?

Teknologiat 2019

Mitä kuuluu teknologiarintamalle tänä vuonna?

Olen poiminut tähän blogikirjoitukseen muutamia digitaalisen liiketoimintaan liittyviä ajankohtaisia teknologia-aiheita, joista myös sinun on hyvä olla kartalla tänä vuonna.

PWA – Progressive Web Application

Viime vuosina web-kehityksen megatrendeinä ovat kulkeneet mobiiliystävälliset responsiiviset verkkosivut ja hybridit mobiilisovellukset. Näiden rinnalle on nyt kavunnut PWA-teknologia.

PWA-tekniikoilla verkkosivu voidaan toteuttaa siten, että se tarjoaa mobiililaitteilla käyttöön kattavasti natiivin sovelluksen kaltaisia ominaisuuksia, kuten push-notifikaatiot, offline-tuki, käynnistyskuvake puhelimen aloitusnäkymään ja paikannustietojen käyttö. Erikseen PWA-sovelluksen julkaisua sovelluskauppoihin tai erillisen applikaation asentamista laitteisiin ei tarvita.

Mm. suosittuun Magenton verkkokauppa-alustaan julkaistiin uusimman version mukana PWA Studio -nimellä kulkeva kokonaisuus verkkokaupan ulkoasun ja käyttöliittymän toteutukseen. Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus verkkokauppiaille jatkoon.

Headless eCommerce & Headless CMS

Alustatalouden liiketoimintamallit muuttavat perinteisiä verkkopalveluja. Uuden palvelun teknologian rakentaminen kannattaa usein aloittaa API-first -periaatteella maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Verkkokauppa- ja sisällönhallintajärjestelmiä julkaistaan pilvipalveluina enenevässä määrin suoraan headless-mallilla ja avoimen lähdekoodin CMS- ja e-commerce -alustat saavat headless-arkkitehtuuria tukevia API-laajennuksia.
Tässä mallissa verkkokauppa-alusta tai CMS ei enää vastaa esityskerroksesta. Integraattorit, digitoimistot ja muut kumppanit voivat rakentaa esityskerroksen haluamallaan tavalla.

Myös PWA-teknologia tukee tämän tyyppistä kehitystä, jolloin käyttöliittymäsovellus on taustajärjestelmästä kokonaan erillään ja UI käyttää tarvitsemiaan palveluja taustajärjestelmien API:n kautta. API-kehityksen trendinä on tarjota REST API:n rinnalle tai kokonaan sen tilalle GraphQL API.

Serverless-arkkitehtuurin palvelujen kehitys

Mikropalveluista ja serverless-arkkitehtuurista on puhuttu jo muutamia vuosia. Tarjonta tulee tänä vuonna laajentumaan entisestään ja uusissa digitaalisissa palveluissa hyödynnetään jo lähes oletuksena serverless-tekniikoita vähintään jossain toteutuksen osassa. Palveluiden käyttöönotto ei vaadi enää syvällistä osaamista.

Monet palvelut ovat pitkälle tuotteistettuja ja käyttöönotto sekä integrointi on helppoa. FaaS-palveluissa (Function as a Service) on kielituki kehittymässä, jolloin suoritettavaksi voi viedä helpommin jo olemassa olevaa koodia ilman laajoja muutostöitä.

Google Cloud Platformin Cloud Functions -palvelussa voi ajaa Node.js:ää ja betana myös Python-koodia. AWS:n Lambdaan on tulossa jopa PHP-tuki. Funktioiden suorittamisen lisäksi serverless-palveluina on tarjolla mm. tiedostojen tallennus, tietokannat, API-gatewayt, pub/sub-jonot ja datan striimaus.

Flutter vai React Native?

React on Facebookin kehittämä JavaScript-kirjasto web-sovellusten käyttöliittymien toteutukseen. React Native on tätä laajempi sovelluskehys natiivien mobiilisovellusten kehittämiseen Android- ja iOS-laitteille. React Native on saavuttanut viime vuosina runsaasti suosiota sen matalan oppimiskynnyksen ja elinvoimaisen Open Source -yhteisön ansiosta.

Ennustamme, että tänä vuonna React Nativen vakiintunutta asemaa tulee jonkin verran haastamaan Googlen kehittämä sovelluskehys Flutter, joka niin ikään tarjoaa monipuoliset työkalut natiivien Android- ja iOS-sovellusten kehitykseen.

Flutter 1.0 stabiilina versiona julkaistiin viimein joulukuussa 2018 ja kehittäjäyhteisöissä on kohina lisääntynyt näiden kahden kehyksen erojen puntaroinnissa. Flutterin puolestapuhujien määrä on kasvussa.

PHP5:n virallinen tuki päättyi

Laajasti käytössä olleen ohjelmointikieli PHP5:n virallinen tuki päättyi vuodenvaihteessa 31.12.2018. Osaavien toimittajien käsissä PHP-pohjaiset verkkosovellukset ja sivustot on saatu päivitettyä uudempiin PHP7-versioihin, mutta vanhempien ympäristöjen kanssa sivustojen omistajat voivat kohdata haasteita sillä sivuston PHP7-yhteensopivuuden varmistaminen ei välttämättä onnistu kädenkäänteessä.

Päivittämättömiä PHP5:lla toimivia verkkopalveluita on vielä runsaasti maailmalla, joten haavoittuvuuksia hyödyntäviä hyökkäyksiä on luvassa. Suosittelemmekin kaikkia sivustoista vastaavia varmistamaan, että tarvittaviin PHP-päivityksiin ja mahdollisiin tietoturvan lisäkovennuksiin kiinnitetään huomiota.

GDPR ja kansallisen lainsäädännön valmistuminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2018 ja uusi kansallinen tietosuojalaki tuli lopulta voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vuoden 2019 aikana tullaan näkemään, miten tietosuojavaltuutettu tulee käyttämään toimivaltuuksiaan, kun tietoturvaloukkauksiin liittyviä selvityksiä tehdään Suomessa.

Teknologiat 2019 yhteenveto

Teknologiat 2019 aikana tuntuivat kehittyvän yhä kiihtyvää vauhtia. Palataan vuonna 2020 aiheeseen.

Tomi Niemi

Chief Technical Officer & Partner

Lue lisää aiheesta