Työntekijän hyvinvointi

Työntekijän hyvinvointi – kenen vastuulla?

Työntekijän hyvinvointi on ajankohtainen puheenaihe. Moni yritys liputtaa yritysjohdon valmennuksen puolesta. Johdolle järjestetään erilaisia koulutuksia ja pajoja siitä, miten voida paremmin, miten johtaa oikein, miten motivoida alaisiaan ja niin edelleen. Mutta missä viipyy kaikien työntekijöiden kouluttaminen? Miksi firmoissa ei nykypäivänä anneta avuja jokaiselle, työnkuvaan katsomatta?

Kun vuoden alussa aloitin työt Sofokuksen henkilöstövastaavana, en vielä täysin tiennyt, minkälaisista palasista työni tulisi koostumaan ja ehkä on läpinäkyvyyden vuoksi todettava, etten tiedä sitä 100-prosenttisella varmuudella vieläkään. Tänään voin kuitenkin ilokseni todeta, että myös suuri intohimoni, kokonaisvaltainen hyvinvointi, jonka parissa olen häärinyt jo useamman vuoden, tulee jatkossa korostumaan työssäni entistä enemmän.

Ladies and gentlemen, here comes Sofokus Life

Olen vahvasti sitä mieltä, että henkilöstön hyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla. On työntekijän velvollisuus seurata omaa jaksamista ja noudattaa työpaikan yhteisiä pelisääntöjä, jotka on luotu tukemaan jokaisen henkistä ja fyysistä jaksamista. Työnantajan vastuulla on puolestaan huolehtia riittävästä informaation kulusta ja riittävän tuen antamisesta sekä hyvinvoinnin mahdollistamisesta. Work-life-balance on tässä hyvin keskeisessä asemassa.

Se, miten me työnantajana tuemme tätä tasapainoa, onkin itse työhyvinvoinnin Graalin malja. Hyvinvointihan on kokonaisvaltaista – se ei rajoitu pelkästään työpaikalle ja työhyvinvointiin, vaan koostuu nimenomaan henkilön kyvyistä ja resursseista (omista ja ympäristön tarjoamista) jäsentää omaa arkeaan.

Jokaisen työntekijän hyvinvointi on koko yrityksen vastuulla

Jotta henkilöstömme voisi entistä paremmin ja olisi entistä onnellisempi myös työpaikan ulkopuolella, olemme päättäneet luoda Sofokuksen oman hyvinvointikonseptin – Sofokus Lifen. Tämän konseptin tavoitteena on tukea henkilöstömme jaksamista joka päiväisessä arjessa ja jakaa tietoutta hyvinvoinnin peruspilareista. Sofokus Life on osa Better Monday konseptiamme, joka on noteerattu myös ulkomailla.

Sofokus Life tarjoaa vinkkejä terveellisen ja hyvinvoivan arjen rakentamiseen ja näin ollen käsittelee muun muassa unen, ravinnon ja liikunnan tärkeyttä. Tulossa on workshopeja, luentoja, yhteisiä aktiviteetteja ja tietoiskuja siitä, miten jokainen voi itse parantaa omaa jaksamistaan ja hyvinvointiaan – niin työpaikalla kuin myös sen ulkopuolella.

Tutustu myös Parempi Maanantai podcastiimme.

Milla Kallio

Chief Happiness Officer & Partner

Lue lisää aiheesta