Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Mitkä ovat tuoreen verkkokauppiaan vastuut?

Moni haaveilee omasta verkkokaupasta, mutta vastuukysymykset pohdituttavat. Päätin kysyä usein kysyttyjä kysymyksiä asiantuntijalta: Fondia Oy:n Sami Savisalo neuvoo työkseen yrityksiä lakiasioihin liittyen niin kaupallisiin sopimuksiin, immateriaalioikeuksiin ja informaatioteknologiaan liittyen. Millaisia vinkkejä Sami antaa uudelle yrittäjälle?

Hei Sami ja hyvää alkanutta uutta vuotta. Mitä lakiasioita verkkokaupan perustajan tulisi ottaa huomioon?
Suomen kuluttajansuojalainsäädäntö on verkkokauppaa ja postimyyntiä koskeva sääntelyn osalta murrosvaiheessa ja muuttumassa Euroopan unionin täysharmonisoivan direktiivin johdosta. Direktiivin yhtenä tarkoituksena on ollut lisätä rajat ylittävää kauppaa kuluttajien keskuudessa. Verkkokauppiaalle tulee muun muassa nykyistä laajempi velvollisuus antaa kuluttajalle nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot itsestään ja tarjottavasta hyödykkeestä sekä kaupan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Muuttuva sääntely edellyttää, että verkkokauppiaan on varmistettava, että kuluttaja hyväksyy nimenomaisesti, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus. Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, näppäin tai toiminto on merkittävä helposti luettavalla tavalla ainoastaan sanoilla ”tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus” tai vastaavalla yksiselitteisellä ilmaisulla. Jos verkkokauppias ei ole noudattanut tätä velvoitetta, sopimus tai tilaus ei sido kuluttajaa. Kuluttajan maksuvelvollisuus ei voi myöskään perustua ns. ennalta rastittuihin ruutuihin.
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa vaikuttaa varmasti myös sähköiseen kaupantekoon. Mitä lainsäädäntö edellyttää yritykseltä, joka harjoittaa verkkokauppaa?
Euroopan unionin alueella toimivista verkkokauppiasta noin viidesosa myy tuotteita maansa rajojen ulkopuolelle. Suurin syy viennin osuuden alhaisuuteen on se, että myytäessä oman maan rajojen ulkopuolelle joudutaan ratkaisemaan useita paikallisia vaatimuksia. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan heidän omalla kielellään ja lainsäädäntö ja verotuskäytännöt vaihtelevat maiden välillä huolimatta siitä, että ollaan Euroopan unionin sisällä.
Moni yrittäjä hankkii itselleen harmaita hiuksia, sillä ei ole suunnitellut toimintaansa ennakolta tarpeeksi pitkälle. Mitkä ovat yleisimpiä lakiasioihin liittyviä virheitä, joita verkkokaupan perustajat tekevät?
Verkkokauppiaat laiminlyövät turhan usein sopimusehtojensa räätälöimisen tuotteilleen sopiviksi ja tyytyvät valmiisiin geneerisiin materiaaleihin. Erityisen tärkeää elinkeinonharjoittajan on tiedottaa kuluttajaa peruuttamisoikeudesta. Jos tietoja peruuttamisoikeudesta ei ole annettu, peruuttamisen määräaika voi pidetä jopa 12 kuukauteen, kun taas määräaika oikein tiedotettuna olisi muuten 14 päivää. Koska verkkokauppaprosessiin liittyy aina henkilötietojen keräämistä, verkkokauppias on henkilötietolain tarkoittamassa merkityksessä rekisterinpitäjä ja henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste on pakollinen osa verkkokaupan ehtoja. Tästä huolimatta törmää verkkokauppoihin, joista rekisteriseloste puuttuu kokonaan tai se ei täytä henkilötietolain mukaisia minimivaatimuksia.
Onko sinulla jotain pikkuvinkkejä, mihin asioihin verkkokaupan perustajan kannattaa perehtyä, jotta välttyy virheiltä?
Verkkokauppiaan kannattaa perehtyä huolella verkkokauppaa koskevaan sääntelyyn ja tutustua mm. Euroopan Kuluttajakeskuksen etämyyntiohjeisiin.

Mitä muita verkkokauppaan liittyviä vastuukysymyksiä tulisi huomioida?
Verkkokaupan vastuukysymyksistä etusijalle nousee muuttuva sääntely. Euroopan komissio on ehdottanut direktiivissään, että yrityksen vastuu myymistään tuotteista sementoidaan kahteen vuoteen kaupanteosta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esimerkiksi jääkaapin, pesukoneen tai auton elinkaaren olisi mieluummin pidennyttävä kuin lyhennyttävä. Jos vastuu toimivuudesta siirtyy kuitenkin pois myyjältä jo kahdessa vuodessa, jää tuotteen kestävyyteen panostaminen vain valmistajien yhteiskuntavastuun varaan. Se taas ei välttämättä toimisi, koska valmistajilla ei enää olisi lakisääteistä vastuuta. Direktiivin myötä muuttuva verkkokauppasääntely kaventaa verkkokauppiaan vastuita ja tuo mukanaan todennäköisesti myös kuluttajille kaupattavat maksulliset lisätakuut.
Kiitos haastattelusta ja vastauksista monen mieltä askarruttaviin kysymyksiin!

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta