Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Verkkopalvelun ulkoasu ylös viidessä päivässä?

Olemme Sofokuksella viime aikoina lisänneet hackathonien ja suunnittelu-sprinttien määrää huomattavasti. Tulokset ovat olleet hyviä ja haluan siksi jakaa ajattelu- ja toimintatapojamme myös sinulle.
Itselleni ideoiden iterointi ja rikastuttaminen matkalla kohti tuotetta on äärimmäisen tärkeää. Tästä syystä suorastaan ahmin Jake Knapp:n Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days kirjan. Kirjan kautta minulle avautui vaihtoehtoinen ajattelu- & toteutusmalli onnistuneen suunnittelu-sprintin läpivientiin.

Valmistele areena ensin

Ennen sprintin aloitusta tarvitset todellisen haasteen, multiosaamista sisältävän tiimin päättäjineen, ajankohdan sekä sopivan tilan sprintin toteuttamiseen. Olet aloittamassa samalla uutta kuukausia tai vuosia kestävää hanketta, joten sprintti voi toimia hyvänä alustana kick offille. On hyvä muistaa että sprintit eivät ole luotu vain pitkiin hankkeisiin. Haastavia tilanteita voi olla esimerkiksi seuraavat:

  1. Korkeat panokset – jossa tavoittelet ison tunnistetun haasteen ratkaisemista
  2. Liian vähän aikaa – tarvitset loistavia ratkaisuja, nopeasti
  3. Yksinkertaisesti jumissa – joskus jäämme vain jumiin ja momentum vain vilistää silmissä ohi. Sprintistä voit saada polttoainetta suunnittelun nostamisesta lukuisiin eri aiheisiin.

Maanantai

Maanantai alkaa harjoituksella jota kutsutaan – Aloita lopusta. Tässä ei katsota vain perjantain demoa vaan katsotaan myös tuotetta tai palvelua kokonaisuutena. Voit myös luoda pitkän ajan tavoitteen tämän harjoituksen aikana. Kysy ryhmältä, että miksi me teemme tätä palvelua? Tai missä olemme kuuden kuukauden jälkeen?
Tämän jälkeen listaa kysymykset asioihin, mihin sprintissä haetaan vastausta ja ryhmitä kysymykset diagrammiin. Näin saat hyvän käsityksen mihin kokonaisuuteen haetaan vastausta.  Lopuksi iltapäivästä on aika valita sprinttisi fokus.

PRO TIP: Kutsu tässä vaiheessa organisaatiostasi diagrammin osoittaman alueen ekspertit vierailemaan

Tiistai

On aika hakea inspiraatiota ja tutustua valitsemaanne fokukseen. Aloita päivä harjoituksella nimeltä – Salama Demot. Pyydä jokaista tiimiläistä tekemään lista fokukseen sopivista ideoista. Ideat voivat olla vanhoja tai uusia. Jokainen tiimiläinen tuo läheltä tai kaukaa 2-3 ideaa ja esittää ne kolmessa minuutissa.
Pyydä kaikkia kirjaamaan oleelliset muistiinpanot ja purkakaa ne yhdessä – ja ei muuta kuin luonnostelemaan. Anna kaikille riittävästi aikaa loppupäivä työskennellä vapaasti ja luonnostella tavoitteen mukainen tuote tai palvelu.

PRO TIP: Tämä on yllättävän vaikeaa, joten tarvittaessa voit antaa tämän jo maanantaina tiimille pohdittavaksi.

Keskiviikko

On aika tehdä päätöksiä. Aloittakaa päivä vapaasti tutkien toistenne luonnoksia 10-15 minuuttia. Onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että et anna kenellekään diktaattorin valtaa idean alkuluonnosteluun, vaan ohjaat sprintin tiimin suoraan tekemään yhteistä luonnosta.
Jos (ja kun) asioista tulee käden vääntöä niin äänestäkää vaihtoehdoista ja anna päättäjille 3-5 ”superääntä”. Miettikää palvelun tai tuotteen polut, gridit ja aloittakaa Storyboard. Aloittakaa kysymyksellä kuinka käyttäjät löytävät palvelun?

PRO TIP: Varaa erilaisia äänestämisen ja päättämisen työkaluja reppuusi riittävästi – yhdellä ette pärjää.

Torstai

Päivän tärkein tehtävä on saada aikaan prototyyppi ja julkisivu. Päättäkää heti aamusta miten julkisivun kokoatte. Tiimin kokoonpano määrittää miten prototyppi rakennetaan ja testataan. Ideaalitilanteessa tiimissä olisi HTML- tai prototyyppi-taitoinen ammattilainen visualisointiin, mutta pärjäät hyvin myös perinteisin menetelmin (Powerpoint/Keynote). Tärkeintä valinnassa on että loppukäyttäjä olettaa tuotteen/palvelun olevan aito.
Kun rakennatte prototyyppiä, on tärkeää muistaa että ns. kultakutri-laatu on riittävä – muuten aikataulunne ei kestä. Samaan aikaan kun tiimi kokoaa protoa on aika irroittaa tiimin päättäjät miettimään iltapäiväksi perjantain testausta. Mitä halutaan tietää tulevasta testauksesta? Päivän päätteeksi on myös hyvä ajaa lopullinen testi protolle.

PRO TIP: Piru on irti yksityiskohdissa.

Perjantai

Maanantaina tiimi määritti tämän päivän haasteen ja se haaste on tänään testissä. Olette viikon aikana rakentaneet testausvalmiin julkisivun haasteeseen ja päivän pääätteeksi tavoitteena on tietää kuinka pitkälle olette valmis menemään. Protonne testaamiseen riittää viisi käyttäjää. Viisi on taikanumero josta käytettävyyden pioneeri Jakob Nielsen kertoi jo 90-luvulla. Varaa jokaiselle yksittäiselle käyttäjälle tunnin työrauha, jonka jälkeen haastattele heitä eilen tehtyjen kysymysten perusteella.
Yksi tiimiläinen haastattelee ja loput tarkkailevat ja kirjaavat huomiot. Kysymykset ja vastaukset tulevat olla sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia, jotta saat vastaukset helposti taulukoitua. Kun viimeinen haastateltava on poistunut on aika reflektoinnille ja oppimiselle. Löytyykö vastauksista toistuvia malleja? Onko tuote/palvelu tehty ihmisille?

PRO TIP: Keskustele tiimin kanssa syvällisesti iltapäivästä miten palvelun/tuotteen kehittäminen jatkuu.

Verkkopalvelun ulkoasu ei ole vaikea asia

Avaamani malli ei ole lopulta vaikeaa toteuttaa mutta vaatii tiimin 100% keskittymisen koko viikon ajalta. Onko sinulla tai tiimiläisillä mahdollisuuksia varata viikko kalenterista, sulkea sähköposti ja jättää puhelin tilan ulkopuolelle? Vastaus ei ole enää niin simppeli mutta kannustan kaikkia suunnittelu-sprinttien tekijöitä toimimaan näin. On uskomattoman tehokasta poistaa kaikki ”notifikaatiot” viikoksi ja keskittyä vain prosessiin ja sen tuomiin lopputulokseen.

Ota yhteyttä

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Marko Joensuu

Principal Consultant

Lue lisää aiheesta