Verkkopalvelut tuottavat

Verkkopalvelut tuottavat päänvaivaa yrityksille

Verkkopalvelut tuottavat päänvaivaa yrityksille. Sofokus Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan yrityksistä 40% piti hankalana erityisesti toimittajan valintaa ja verkkopalvelun määrittelyä.

Verkkopalvelut tuottavat päänvaivaa yrityksille

Varsinais-Suomen ja Satakunnan yrityksillä on tällä hetkellä käytössä lukuisia liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita, mutta niiden hankinnassa ja määrittelyssä on usein ilmennyt ongelmia. ”Suurin hankaluus hankinnassa on toimittajan valinta. Erityisesti puutteita on siinä kuinka hyvin toimittaja ymmärtää tilaajan liiketoimintaa.”, kertoo Sofokus Oy:n toimitusjohtaja Teemu Malinen.
Tutkimuksen mukaan verkon merkitys yrityksille on tärkeää. Yrityksistä 47% pitää verkkoa kriittisenä osana liiketoimintaa. Kouluarvosanaksi yritykset antoivat verkon merkitykselle 8. ”Yritykset ymmärtävät verkon tuomat hyödyt”, toteaa Malinen.
Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että yritykset mittaavat verkkopalvelujen hyötyjä heikosti. Ainoa käytössä ollut mittari oli verkkosivujen kävijämäärien seuranta, joka oli käytössä joka toisella yrityksellä.”Nykypäivänä on yhä vaikeampaa erottaa IT-hankintojen hyötyjä. Yritysten tulisi asettaa mittareita, joilla voidaan mitata toteutettujen hankintojen tuomaa hyötyä.”, jatkaa Malinen.
”Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä” -tutkimus toteutettiin kesällä 2010. Tavoitteena oli tutkia Varsinais-Suomen ja Satakunnan yritysten verkkopalvelutilannetta sekä niiden hankinnassa ja määrittelyssä mahdollisesti ilmenneitä ongelmia.
Tutkimus kohdistettiin yrityksiin, joiden liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa. Puhelinhaastatteluilla ja internet-kyselyllä toteutetun tutkimuksen kohderyhmä oli 369 yritystä ja vastausprosentti oli 8. Vastaajat edustivat eri kokoluokkia ja toimialoja. Tutkimus on osa Tatu Patrosen suorittamaa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.
Tutkimustulokset saatavilla Sofokukselta, ota yhteyttä Sofokukseen.

Sofokus Oy

Sofokus Oy on innovatiivisiin ja vaativiin sähköisiin liiketoimintaratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Verkkoratkaisut kehitetään läheisessä yhteistyössä asiakkaitten kanssa avaimet käteen –periaatteella. Asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt ja julkishallinto.

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta