Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

YES-keskus – yrittäjyyskasvatuksen puolesta

YES-keskus on yrittäjyyskasvatuksen palvelu opetushenkilöstölle sekä yrittäjille. YES tarjoaa koulutusta ja työkaluja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kouluissa sekä tukea koulu-yritysyhteistyöhön. Pyrkimyksenä on tehdä koulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä mahdollisimman tehokasta.

Valtakunnallinen YES ry toimii katto-organisaatioina kahdellekymmenelle itsenäiselle aluetoimijalle ympäri Suomea. YES:n toiminta vahvistaa valtakunnallisia opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia. YES tukee suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä yhdessä yhteiskunnan muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa.
YES

Tarve uudelle helposti päivitettävälle sivustolle

YES:n verkkosivuston tarkoituksena on esitellä organisaation tarjoamia palveluja, tarjota ajankohtaista tietoa koulutuksista ja toimintamalleista sekä jakaa materiaaleja. Sivusto toimii samalla portaalina organisaation omalle verkostolle.

Kun verkkosivuston toteuttajaa ryhdyttiin hakemaan yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä nousi helppo muokattavuus. Julkaisualustan tulisi olla niin helppokäyttöinen, että myös kaikkien aluetoimistoissa työskentelevien olisi helppoa oppia käyttämään sitä.

”Totesimme, että Sofokuksen käyttämä WordPress julkaisualusta on tarpeisiimme riittävän monipuolinen mutta samalla yksinkertainen käyttää ja muokata. Kokemukset sivuston käytöstä ovat olleet pelkästään positiivisia”, sanoo YES ry:n toiminnan johtaja Sanna Lehtonen.

Sivusto luotiin alusta asti yhdessä pohtien, millaiset ratkaisut sopivat juuri tämän tyyppiselle sivustolle. Sivustosta tehtiin aluksi demo-versio, jonka testaamisen jälkeen varsinainen sivu avattiin käyttäjille.

”Sofokuksen rooli oli erityisesti kehitysvaiheessa hirveän tärkeää. Sofokuksella riitti kokemusta ja saimme paljon hyviä vinkkejä ja ideoita siitä, miten tällainen sivusto kannattaa rakentaa”, Lehtonen sanoo.

Sofokukselle kiitosta aktiivisesta yhteydenpidosta Yritt├ñjyytt├ñlukioon

YES-keskuksen toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen kiitteli Sofokuslaisia erityisesti helposti ymmärrettävästä tavasta esittää vaikeaselkoisetkin tekniset asiat. Yhteinen kieli löytyi helposti.

”Apua olemme saaneet enemmän kuin, mitä osasimme odottaa. Kysymyksiä on aina uskaltanut esittää, myös niitä hieman tyhmiä ja kaikkeen olemme saaneet vastauksen. Kaikki on toiminut odotetusti ja  yhteistyö on ollut enemmän kuin kiitettävää. Meille on tärkeää ollut myös se, että olemme voineen olla joustavia puolin ja toisin”, Sanna Lehtonen kertoo.

 
Tutustu YES-keskuksen verkkosivustoon.

Lauriina Holmström

Digital Business Consultant & Partner

Lue lisää aiheesta