Digi­kehityksen katsastus

Kartoita digiympäristösi nykytila, päätä fiksummin ja varmista, että järjestelmäsi tukevat liiketoimintaasi puolueettoman asiantuntija-arvion avulla.

sofokus printti 304 1

Arvontuotto käyttäjille

Perehdymme digipalvelusi käyttäjäkokemukseen ja kykyyn tuottaa mitattavaa arvoa. Lopuksi koostamme suositukset kokemuksen sujuvoittamiseksi.


Osiossa katsastetaan

 • Loppukäyttäjäkokemus
 • Käyttötapaukset
 • Palvelun arvontuoton mittauskäytännöt
 • Palvelun kyky tuottaa arvoa määritellyillä mittareilla
 • Arvolupauksien lunastaminen heuristisella menetelmällä
 • Saavutettavuus ja käytettävyys
 • Palvelun konversioiden trendit
 • Mahdollisena lisäpalveluna löydösten vahvistaminen loppukäyttäjähaastatteluilla

Katsastuksen toteuttavat

 • Digiliiketoiminnan asiantuntija
 • UX-suunnittelun ja analytiikan asiantuntija

osion Hinta (pl. työpajat ja lisäpalvelut)

6000 € (ALV 0%)

Kehitystyön sujuvuus

Arvioimme digiympäristösi kehitys- ja ylläpitokäytännöt jatkuvuuden näkökulmasta. Lopuksi koostamme suositukset kehitystyön operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi.


osiossa katsastetaan

 • Kehitys- ja ylläpitotyön järjestelyt ja roolijaot
 • Riippuvaisuudet ja kuormitukset, ml. ulkoiset toimittajat
 • Projektinhallinta- ja kehityskäytännöt
 • Dokumentaation taso
 • Nykyiset ja tulevat haasteet, ml. tietosuojavaatimukset
 • Tukihistoria ja sen trendit
 • Testauskäytännöt
 • Testi- ja tuotantoympäristöjen vastaavuus
 • Versioinnin ja jatkokehityksen nykytila, ml. keskeneräinen työ

Katsastuksen toteuttavat

 • Digiliiketoiminnan asiantuntija
 • Tekninen projektipäällikkö

osion Hinta (pl. työpajat ja lisäpalvelut)

6000 € (ALV 0%)

Tekninen toimivuus

Analysoimme järjestelmäsi nykytilan sekä muodostamme elinkaariarvion ja suositukset teknisen toimintavarmuuden parantamiseksi. Nämä tiedot ovat edellytys ylläpitopalveluillemme.


osiossa katsastetaan

 • Ohjelmisto- ja pilviarkkitehtuuri
 • Teknologiavalinnat ja datamalli
 • Tietoturvakäytännöt
 • Lähdekoodin laatu ja luettavuus
 • Kustannustehokkuus
 • Suorituskykytehokkuus
 • Identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisut
 • Haavoittuvuuksien arviointi
 • Teknologiapinon versioiden ja kirjastojen ajantasaisuus
 • Ongelmien ketjuttuminen
 • Tuotteliaisuus
 • Mahdollisena lisäpalveluna havainnot vahvistavan lokaalin kehitysympäristön pystytys ja testaus

Katsastuksen toteuttavat

 • Digiliiketoiminnan asiantuntija
 • Ohjelmistoarkkitehti

osion Hinta (pl. työpajat ja lisäpalvelut)

6000 € (ALV 0%)

Kaipaatko digiliiketoimintaasi tuloksia, tehoa ja toimintavarmuutta?

Digikehityksen katsastus on arviointiprosessi, jossa asiantuntijamme selvittävät liiketoiminnallesi tärkeän järjestelmän terveydentilan käyttäjäkokemuksen, operatiivisen tehokkuuden ja teknisen suorituskyvyn näkökulmasta.

Katsastuksen laajuus ja painotukset räätälöidään tarpeesi mukaan – otamme usein kantaa esimerkiksi järjestelmän kehityskäytäntöihin, skaalautuvuuteen, jatkokehitettävyyteen sekä kykyyn tuottaa arvoa toivotulla tavalla.

Digitaalisen liiketoiminnan, ohjelmistokehityksen ja käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijoiden toteuttama katsastus tähtää mahdollisimman objektiiviseen sekä määrämuotoiseen tilannekuvaan ja toimenpidesuosituksiin. Niiden avulla varmistat digitaalisen ympäristösi toimintavarmuuden, hahmotat riskit, teet järkevämpiä investointipäätöksiä ja pystyt priorisoimaan mahdollisia kehityskohtia.

251018 sofokus printti 228

On korkea aika katsastaa, jos…

Järjestelmien suorituskyky tökkii
Pohdit, kauanko järjestelmien elinkaarta on jäljellä
Punnitset, kannattaako kehittää olemassa olevaa järjestelmää vai investoida uuteen
Organisaatiosi IT-vastaavissa on henkilömuutoksia
Vaihdat kehittäjää ja haluat varmistaa jatkuvuuden
Ohjelmistokumppanit kieltäytyvät järjestelmäsi ylläpidosta, koska pitävät sitä riskialttiina
Suunnittelet järjestelmäsi myyntiä
group 1 1

Katsastuksen painotukset räätälöidään tarpeidesi mukaan

Lähes 25 vuoden kokemuksella uskallamme väittää, että digitaalisuus valjastetaan parhaiten kilpailueduksi, kun laadukas koodi yhdistetään käyttäjäystävälliseen muotoiluun ja tehokkaasti johdettuihin kehityskäytäntöihin. Tämän takia katsastuksiamme suorittavat ohjelmistokehityksen ja -arkkitehtuurin asiantuntijoiden lisäksi teknisen projektinjohtamisen ja UX-suunnittelun ammattilaiset.

Katsastusprosessi lähtee liikkeelle ylätason tilannekuvan muodostamisesta ja pääasiallisten kiinnostuksen kohteiden määrittelystä yhdessä digiliiketoiminnan asiantuntijamme kanssa. Tämän jälkeen valitaan ja painotetaan katsastuksen osiot.

Näin etenemme, kun katsastuksen painotukset on valittu:

1. Aloitus

Varaamme sopivimmat asiantuntijat sekä luvitamme tarvittavat ohjelmistot, palvelut ja materiaalit

2. Työpajatyöskentely

Asiantuntijamme pitävät kanssasi kaksituntisen työpajan jokaista katsastettavaa osiota kohden. Loppu on asiantuntijoidemme itsenäistä arviointityötä.

3. Havaintojen purku

Katsastuksen toteuttaneet asiantuntijat purkavat keskenään auditoinnin havainnot suosituksineen ja muodostavat niistä koherentin yhteenvedon.

4. Yhteenvedon ja suositusten läpikäyntipalaveri

Käymme läpi havaintojen yhteenvedon ja suositukset kanssasi. Saat sekä tarkan kirjallisen dokumentin koko katsastuksen sisällöstä että pääkohdat tiivistävän yhteenvedon. Yhteenveto sopii esimerkiksi tarjouspyyntöjen ja kilpailutusten tueksi sekä organisaatiosi toisille tiimeille, rahoittajille tai muille sidosryhmille jaettaviksi. Digikehityksen katsastus toimitetaan aina IT2022-sopimusehdoin, jossa kuvataan muun muassa salassapidot, tietojen luovuttaminen ja käsittely sekä oikeudet tuotettuihin materiaaleihin.

Kustannukset riippuvat katsastuksen laajuudesta

Katsastuprosessin kustannuksissa ei tule yllätyksiä. Perusmaksu on aina 3000€, jolla katetaan projektijohto ja raportointi.

Varsinaiset asiantuntijatyöt (6000€ per osio) ja lisäpalvelut (1000 € – 3000€ per lisäpalvelu) sovitaan ja kalenteroidaan yhdessä katsastuksen ensimmäisessä vaiheessa.

Esimerkki 1: Katsastus kehitystyön sujuvuudesta ja teknisestä toimivuudesta sekä lokaalin kehitysympäristön pystytyksestä yhteensä 3000€ + 6000€ + 6000€ + 3000€ =  18000€ (ALV 0%).

Esimerkki 2: Katsastus arvontuotosta käyttäjille yhteensä 3000€ + 6000€ = 9000€ (ALV 0%).

Digitaalinen liiketoiminta / Digital business

Suunnitteletko WordPress-sivustosi päivittämistä?

Katsastamme myös WordPress-sivustoja 4000€ hintaan. Hinta kattaa perusmaksun ja WordPress-tarpeisiin räätälöidyn auditoinnin. Katsastus on edellytys Sofokuksen ylläpito- ja kehityspalveluille. Ylläpitopalveluillemme on edellytyksenä myös katsastuksessa esiin nousseiden toimenpidesuositusten toteutus.

Katsastuksen pohjalta kehität palvelujasi tehokkaammin

Jos katsastuksessa havaittiin kriittisiä kehityskohteita tai potentiaalisia paikkoja liiketoimintasi tehostamiselle, autamme mielellämme löytämään ja toteuttamaan tarvittavat ratkaisut.

Myös aivan uusien, liiketoimintaasi vauhdittavien palveluiden kehittäminen sujuu huomattavasti sutjakammin, kun pohjalla on kattava ymmärrys digiympäristösi nykytilasta. Tarjoammekin digitaalisen palvelumuotoilun sprinteistämme 10% alennuksen, jos päädyt etenemään katsastuksesta muotoilupalveluidemme pariin.

Katsastus ei kuitenkaan sido sinua jatkamaan yhteistyötä kanssamme, mikäli et koe sitä tarpeelliseksi. Voit edistää toimenpidesuosituksia myös oman kehitystiimisi voimin tai hyödyntää raporttiamme suosimasi palveluntarjoajan toimeksiannossa.

analytics measurement plan ensures you track the right data with the right metrics
“Äärimmäisen ammattitaitoista työtä ja kommunikaatiota. Tulee sellainen olo, että Sofokusta kiinnostaa aidosti tehdä laadukasta jälkeä, eikä vain haluta asiakkaan rahoja pihalle.”
Testimonial
Erno Lehtonen IT-projektipäällikkö Kirkkopalvelut Ry
“Olen arvostanut yhteistyössä erityisesti Sofokuksen vilpitöntä halua ymmärtää liiketoimintaamme teknisten tarpeiden ajurina – ei päinvastoin.”
Testimonial
Tommi Wallenius Toimitusjohtaja Hydrohex Oy
“Auditointiprojekti onnistui hyvin. Täytti tavoitteet, ja lopputulos oli myös sisäisesti hyödyllinen. Tästä saatiin aidosti arvoa meidän tiimille! ”
Testimonial
Jukka Niskanen Tietohallintopäällikkö Suomen Hippos ry

Katsastetaanko digitaalinen kilpailukykysi kuntoon?

e-commerce

Ota yhteyttä!

Otto Sunnari

Myynti ja kumppanuudet

+358 44 799 2908

otto.sunnari@sofokus.com