Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Innovaatiokyvyn kehittäminen

Innovaatiokyvyn kehittäminen sen ja nopeus on nykyaikaisen digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Markkinat on jatkuvassa muutoksessa ja kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Jatkuvaan muutokseen vastaaminen vaatii yrityksiltä ketteryyttä ja toisenlaisia toimintamalleja kuin aikaisemmin. Me tarvitsemme tasapainon muuttamista operationaalisen tehokkuuden maksimoimisesta kykyyn luoda ja innovoida uutta – organisaatioiden edellytyksiin luoda, omaksua ja onnistuneesti toteuttaa uusia ideoita.

Tässä nopeasti muuttuneessa ympäristössä on ymmärrettävää, että yritysten tulee muuttaa toimintamalleja. Miten siis mahdollistaa muutos ja tehdä innovaatioiden kehittämiseen malli, joka mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinoiden muuttumiseen?

Mitä tarvitaan organisaation innovaatiokyvyn kehittämiseen?

Parhaiten löydät organisaatiollesi oikeat työkalut ja metodit testaamalla ja käytännön oppimisen kautta.

On olemassa lukemattomia innovaatiotekniikoita ja -menetelmiä  (esim. Design Thinking, Jobs-To-Be-Done, Double Diamond, Lean Startup, Google Design Sprint, Co-creation, Open Innovation jne.) mutta missään niistä ei valitettavasti ole sitä “taika reseptiä” joka ratkaisisi kaikki haasteet. Yksistään näiden metodien, tekniikoiden käyttäminen ja hallitseminen ei riitä innovaatiokyvyn rakentamiseen organisaatiolle.

Innovaatiokyvykkyyden rakentaminen, tuloksellisten innovaatiohankkeiden toteutus ja lopuksi mittaaminen vaatii läjän eri innovaatiotyökaluja ja metodeja,  johdon tukeman innovaatio-ohjelman ja sekä innovaatiota tukevan organisaatiokulttuurin.

Miksi tuloksellinen uuden innovointi on niin hankalaa?

Oletko yrittänyt innovoida uusia ratkaisuja, mutta jostain syystä ideoiden systemaattinen generointi ja jalkauttaminen takkuaa?  Se voi johtua näistä perinteisistä haasteista.

1. Yrityksen kulttuuri on jäykkä ja vanhoillinen
Yritysten kulttuuri on tyypillisesti rakennettu operatiivisen huippuosaamisen ja ennakoitavan kasvun perustalle. Uudenlaista innovaatiotoimintaa ja ketterää pilotointia, jonka lopputulema ei ole aina ennustettavissa, ei arvosteta varsinkaan kun se voi kannibalisoida vakaata olemassa olevaa liiketoimintaa tai muuttaa olemassa olevia jakelumalleja.

2. Epäonnistumisista rangaistaan – Ei uskalleta edes yrittää
Työntekijöitä kannustetaan edistämään uutta ja ottamaan riskejä, mutta samalla epäonnistumisesta rangaistaan. Työntekijät pelaavat varmaan päälle ja oikeasti innovatiivisia ideoita ei edes uskalleta ehdottaa.

3. Kyvyttömyys toimia ketterästi liiketoimintaa uhkaaviin signaaleihin
Yrityksillä ei ole järjestelmällistä mallia tunnistaa ja evaluoida muutoksen signaaleja eikä mekanismia reagoida niihin tehokkaasti. Mitä mekanismeja tarvitaan, että yritys pystyisi ketterästi aloittamaan esim. yhteistyön ja pilotoinnin ulkopuolisten toimijoiden ja startuppien kanssa?

4. Menetelmien ja innovaatiotyökalujen puute
Onnistuakseen edistämään innovaatiohankkeita sumeasta vaiheesta toteutukseen ja lopuksi mittaamiseen, niin yrityksen tulee hallita useita eri innovaatiotyökaluja ja metodeja.

Organisaation innovaatiokykyä voidaan kasvattaa pilottien avulla

Autamme asiakkaitamme tutustumaan eri innovaatiomenetelmiin, testaamaan valittuja menetelmiä käytännössä ja valitsemaan heidän organisaatiolle sopivimmat menetelmät ja innovaatio viitekehyksen uusien innovaatioiden ja liikeideoiden kehittämiseen.

1.Luodaan ymmärrys
-Nykyisen tilanteen arviointi sekä tarpeiden ja vaatimusten kartoitus

2.Koulutus – innovaatiomenetelmät
– Innovaatiomenetelmät ja niiden onnistumisen mahdollistavat rakenteet ( Innovation framework )
– Edelläkävijä yritysten parhaimmat käytännöt
– Valintaan yritykselle ja sen kulttuurin soveltuvin menetelmä pilotointiin

3.Opitaan tekemisen kautta – Aloitetaan ensimmäinen pilotti
-Osallistetaan hankkeeseen tärkeimmät yhteistyökumppanit
-Määritellään haaste – Löydetään ns. oikea ratkaisemisen arvoinen ongelma
-Määritellään miten hanketta mitataan
-Ymmärretään, miltä onnistuminen tulee näyttämään

4.Järjestelmällinen innovaation kehittäminen – Innovaatio roadmap
-Suunnitellaan, miten löydökset otetaan tulevaisuudessa käyttöön