Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Ohjelmistotestaus

Ohjelmistotestaus ja toteuttamiemme ohjelmistojen toimivuus on meille kunnian asia. Testaamme jokaisen toimittamamme ratkaisun.

Testauksen laajuus skaalataan aina projektin laatuvaatimuksiin sopivaksi. Tyypillisesti tuotetaan testaussuunnitelma, jota vasten testaus suoritetaan valmiille ohjelmistolle. Jos testauksessa ilmenee ongelmia, vika korjataan ja testit ajetaan uudestaan.

Ohjelmistotestaus koostuu useasta osasta

Kaikkia sovelluksia testataan joka tapauksessa jo projektin aikana, tyypillinen esimerkki on vaikkapa responsiivisuuden ja selainyhteensopivuuden varmistaminen. Laajoissa tai pitkäkestoisissa räätälöidyissä projekteissa – kuten ohjelmistojen tuotekehitys – voidaan tuottaa esimerkiksi testipenkki ja varmistaa nopeammin, että toimivat ominaisuudet eivät hajoa.

Selainyhteensopivuuden testaus

Testaamme sovellukset kaikilla yleisimmillä selaimilla. Näitä ovat muun muassa Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari ja Internet Explorer. Tarvittaessa testejä voidaan suorittaa myös muilla selaimilla, mikäli tälle nähdään erityistä tarvetta (tyypillisesti esim. yrityksen selainkäytön vakiointi Internet Explorerin vanhoille versioille)

Suoritamme selaintestit selaimien oikeilla versioilla, emme niin sanotuissa emuloiduissa ympäristöissä, jotka jäljittelevät aitoja ympäristöjä. Tällä tavoin selaintestausten tulokset ovat varmasti oikeanlaisia.

Suoritamme myös vakiona selaintestejä useissa eri mobiililaitteissa (esim. tabletit ja kännykät) mobiiliyhteensopivuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi Apple iPhone, Windows Phone, Nokia Lumia, Samsung Android jne.

Kuormitustestaus

Teemme ohjelmistoille tarvittaessa kuormitustestauksen, jolla saadaan ymmärrys siitä, kuinka paljon kävijöitä voi vierailla sivustolla samanaikaisesti. Kuormitustestauksen perusteella pystytään mitoittamaan mm. tarvittavat palvelinresurssit ja verkkokaista oikein.

Tällä voidaan usein ennakoida esimerkiksi täysin uusien verkkopalvelujen kapasiteetin kasvutarve ja varautua kapasiteetin nostoon ajoissa ja hallitusti. Käytämme kuormitustestien tekemiseen useita eri sovelluksia ja palveluita (esim. Apache JMeter).

Tietoturvatestaus

Tietoturvan testaus on osa vakioprosessejamme. Kuten moni muukin testauksen osa-alue, myös tietoturvatestauksen laajuus on projektikohtaista. Vakiotoimenpiteitä ovat mm. ajantasaisen OWASP-tietoturvasuositusten mukaiset läpikäynnit. Yleisesti ottaen otamme huomioon eri alustojen tietoturvasuositukset ja testaamme, että suositusten mukaiset toimenpiteet toimivat. Lisäksi voidaan suorittaa erityisiä testejä kuten penetraatiotestaus.

Hyväksyntätestaus

Hyväksyntätestaus tarkoittaa vaihetta, jossa valmis ja testattu ohjelmisto annetaan asiakkaan testikäyttöön. Tarkoituksena on paikantaa mahdolliset virheet ja korjata ne ennen kuin palvelu otetaan tuotantokäyttöön. Samalla asiakas varmistaa, että kokonaisuus vastaa tilattua.

Kehityssyklien (sprintit) aikana myös asiakkaalle toimitetaan pääsy testiympäristöön, jossa asiakas voi itse järjestelmää käyttää ja ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista. On suositeltavaa, että hyväksyntätestaukseen ottaa osaa henkilöitä, jotka tulevat valmista järjestelmää käyttämään.