Räätälöity verkkopalvelu / tailored web services

Räätälöity verkkopalvelu

Räätälöity verkkopalvelu rakentaa kilpailuetua. Jos sopivaa olemassa olevaa tuotetta ei löydy palvelun pohjalle tai halutaan rakentaa kilpailuetua, räätälöity verkkopalvelu voi olla paras ratkaisu järjestelmähankkeeseen.

Räätälöity verkkopalvelu liiketoiminnan pohjana

Karkeasti ottaen normaaleja yritysten perusverkkosivustoja ei ole yleensä järkevää lähteä työstämään räätälöidysti, vaan valita toteutukseen jokin sopiva tuotealusta kuten WordPress. On kuitenkin tilanteita, joissa tuotealusta ei yksinkertaisesti taivu riittävästi ja tällöin räätälöity toteutustapa on perusteltu. Tyypillisesti tarve syntyy, kun halutaan rakentaa omalle toimialalle jotain sellaista, joka tukee omaa liiketoimintaa saumattomasti ja jolla haetaan kilpailullista etumatkaa.

Räätälöidyn verkkopalvelun elinkaarikustannus

Räätälöity verkkopalvelu saattaa kuulostaa jonkun korviin kirosanalta, koska mielikuva alusta asti nollasta tehdystä ja kalliiksi käyneestä jupakasta istuu sitkeänä. Todellisuudessa verkkopalveluita ei ole enää vuosiin tehty ammattilaisen toimesta täysin nollasta, vaan käytössä on aina ollut jonkinlainen sovelluskehys (framework), joka tekee kehittämisestä ennakoivampaa, edullisempaa ja antaa turvaa elinkaaren hallintaan. Sofokuksella käytetään yleisesti Django-pohjaista Python-sovelluskehystä, jolla esimerkiksi hallintaliittymä saadaan toteutettua valmiilla työkaluilla nopeasti.

Yleensä kun räätälöity verkkopalvelu koetaan kalliina, verrataan lähinnä alkuprojektin kustannusta tuotepohjaiseen toteutukseen. Jos räätälöidyssä projektissa sovelluskehys vertautuu talonrakennuksessa valmiiseen kivijalkaan, tuotepohjainen toteutus vertautuu talopakettiin. Talopaketista rakentaminen on yleensä nopeampaa ja edullisempaa, mutta vain jos tyydytään paketin reunaehtoihin. Talopaketin reunaehtojen ylittäminen tulee yleensä kalliiksi – jopa monta kertaa suhteessa suoraan räätälöitynä halutunlaisen tuottamiseen.

Räätälöity ei ammattilaisella tarkoita samaa kuin alusta asti koodattu. Kustannuksia pitäisikin tarkastella oman tarpeen, tavoitteiden ja verkkopalvelu elinkaaren kautta. Tämän tarkastelun osaa tehdä kunnolla yleensä vain monialustatoimittaja.

Räätälöity verkkopalvelu teknisesti

Jotta räätälöidyt verkkopalvelut avautuisivat terminä kunnolla ja sen saisi suhteutettua vaihtoehtoisiin toteutustapoihin, kannattaa tarkastella seuraavassa esiteltyä kuviota. Kuvio esittää kaikki päätavat, joilla verkkopalveluita voidaan ylipäätään toteuttaa.

Kun olet hankkimassa verkkopalvelua, analysoi ensin miten painotat seuraavat liiketoiminnalliset asiat: kilpailuetu, muokattavuus/jatkokehitettävyys, soveltuvuus omaan tarpeeseen, elinkaarikustannukset ja aloituskustannukset. Huomaa, että tässä pohdinnassa ei kannata miettiä vielä lainkaan teknologioita saati tuotteita.

Seuraavassa on pari esimerkkiä ja niihin malliratkaisut:

  1. “Haluan mahdollisimman halvan verkkopalvelun asiakkuuksien hallintaan.” –> Pilviohjelmistona myytävät lukuisat CRM-järjestelmät ratkaisevat todennäköisesti ongelman helpoiten ja halvimmalla.
  2. “Haluan yritykselleni normaalit verkkosivut.” –> Todennäköisesti tuoterunko (WordPress) tai alustatuote (Drupal) sopivat tarpeeseen parhaiten riippuen mm. kustannusten ja muokattavuuden painotuksista.
  3. “Haluan SaaS-verkkopalvelun, josta haluan luoda markkinajohtajan.” –> Todennäköisesti sovelluskehys on paras ratkaisumalli.

Valitse aina ensin liiketoimintatarpeitasi vastaava taso ja vasta sitten teknologia. Konsultoi monialustatoimittajaa oikean tason valinnassa.

Oman SaaS-verkkopalvelun toteutus

Yksi tarve, jossa on sovelluskehykseen pohjautuva räätälöity toteutusmalli on yleensä ylivoimainen on SaaS-pohjainen verkkopalvelu (Software-as-a-Service).  Kun haluat tarjota itsepalveluperiaatteella toimivan verkkopalvelun asiakkaillesi, pitää sen mukautua piirulleen alati mukautuviin liiketoimintatarpeisiin. Sovelluskehys on antaa siihen parhaat mahdollisuudet. Esimerkkejä SaaS-palveluista ovat esimerkiksi suosittu CRM-sovellus Salesforce tai Sofokuksen toteuttama lipunmyyntipalvelu liveto.fi.

SaaS-palvelun – tai räätälöidyn verkkopalvelun yleensä – toteutus vaatii toimittajalta huomattavasti korkeampaa osaamista kuin vaikkapa tuoterunkototeutus. Vertailukohdan voi hakea taas talopaketin kasaamisesta sellaisenaan tai talon synnyttäminen arkkitehdin piirustusten mukaisesti yksilöllisesti. Osin tästä syystä vaikkapa sisällönhallintatuotteita hyödyntäviä toimittajia löytyy pilvin pimein, mutta sovelluskehystoimittajia vähemmän.