Uutta liiketoimintaa verkkopalvelulla

Uutta liiketoimintaa on aina haastavaa rakentaa. Mikäli liiketoimintakonsepti nojaa vahvasti verkkopalveluratkaisuun, muuttuu yhtälö usein erittäin haastavaksi. Verkossa uusi liiketoiminta voi olla suoraviivaista käynnistää, mutta sen kehittäminen tuottavaksi on yleensä erittäin vaativa tehtävä.

Osaamisemme ydin on uuden liiketoiminnan rakentaminen verkkopalveluratkaisun avulla.

Uutta liiketoimintaa verkkopalveluilla

Kaikki alkaa ideasta. Idea pitäisi ensin kiteyttää toimivaksi konseptiksi ja toteuttaa sen jälkeen verkkopalveluna. Matka startista kannattavaan liiketoimintaan on yleensä pitkä. Aikaa verkkopalvelun kypsymiselle on yleensä syytä varata 2-3 vuotta.

Esimerkiksi verkkosivuston uusiminen on suoraviivaisempi prosessi, koska valmiita malleja ja teknisiä tuotteita on hyvin saatavilla. Lisäksi koko prosessi rakentuu oman tutun liiketoiminnan päälle. Uutta liiketoimintaa tavoiteltaessa valmista ratkaisua ei yleensä löydy, se pitää rakentaa. Puhutaan räätälöidystä verkkosovelluksesta.

Mielestämme uuden liiketoiminnan käynnistäminen verkkoratkaisun avulla on yksi vaativimmista verkkopalvelutyypeistä. Se on usein kuin start-up yrittämistä digitaalisessa toimintaympäristössä. Sekä liikeidea että tekninen toteutus pitää yleensä kypsyttää toimivaksi käytännössä.

Tutustu tarkemmin kehitysprosessiimme.

Sähköisen liiketoiminnan osaaminen on avain menestykseen

Tekninen osaaminen on tärkeässä roolissa, kun uutta liiketoimintaa käynnistetään verkossa. Monelle sosiaalinen media, hakukoneoptimointi, erilaiset ohjelmistoalustat, mobiiliyhteensopivuus ja monet muut asiat tuottavat päänvaivaa.

Vielä tärkeämpää – ja  yleensä vaikeampaa – on sähköisen toimintaympäristön hallinta. Seuraavassa muutama esimerkki:

 • Millaiset ansaintamallit toimivat?
 • Missä vaiheessa verkkopalvelu on valmis lanseerattavaksi?
 • Miten investointi kannattaa jakaa 3 vuodelle kehityksen osalta?
 • Miten rakennetaan hyvä tiekartta kehitykselle (roadmap)?
 • Miten palvelu lanseerataan tehokkaasti markkinoille?
 • Millaisia rahoitusvaihtoehtoja on olemassa hankkeen toteuttamiselle?

Onnistuminen em. listan asioissa on keskeistä menestyvän liiketoiminnan rakentamiselle.

Olemme rakentaneet useita menestyneitä uusia liiketoimintakonsepteja verkkoon.

Tutustu työnäytteisiimme.

Rahoitusta uuden liiketoiminnan käynnistämiseen

Kauemmin toimineilla organisaatioilla on yleensä rahoitus kunnossa, kun uutta liiketoimintaa käynnistellään. Tuoreemmilla yrityksillä tilanne voi olla toisenlainen. Rahoitusta on järjestettävissä useilla erilaisilla keinoilla kuten lainalla, sijoituksilla tai julkisella tuella.

Houkuttelevalla ja realistisesti konseptoidulla liikeidealla on paljon parempi todennäköisyys kerätä tarvittava rahoitus kuntoon. Autamme sinua erilaisten rahoitusmahdollisuuksien kartoituksessa ja liikeidean saattamisessa esittelykelpoiseksi rahoittajalle.

Uuden liiketoiminnan tavoitteluun verkossa on useita erilaisia syitä

Uuden liiketoiminnan rakentamiseen verkossa on useita syitä. Esimeriksi kansainvälistyminen on tyypillinen syy valjastaa uusi verkkoratkaisu liiketoimintaan. Seuraavassa on lueteltu muutama:

 • Kilpailuedun tavoittelu. Erityisesti perinteisillä toimialoilla on usein mahdollista rakentaa tukeva etumatka kilpailijoihin kokonaan uudella verkkopohjaisella liiketoimintakonseptilla.
 • Uudet asiakasryhmät. On tavallista, että isompi yritys palvelee vain isompia asiakkaita, koska pienempien palveleminen tulisi liian kalliiksi. Paitsi, jos valjastat tarkoitukseensa hyvin sopivan verkkopohjaisen järjestelmän.
 • Muualla toimivan konseptin lokalisointi. Yhdysvalloissa on satoja hyvin tuottavia verkkopalvelukonsepteja, jotka voisi lokalisoida. Vastaavasti toisella toimialalla saattaa jo toimia palvelu, joka sopivasti konseptoituna voisi toimia omallasikin.
 • Kokonaan uusi idea. Olet saattanut keksiä palvelun mille löytyisi kysyntää, mutta jota ei vielä ole lainkaan olemassa tai toteutus on huono. Verkkopalvelu on yksi parhaista tavoista rakentaa ideasta kannattavaa liiketoimintaa.
 • Kansainvälistyminen. Verkon hyödyntäminen on yksi maailman kustannustehokkaimmista tavoista myydä palveluita ulkomaille.
 • Prosessien sähköistäminen. ”Exceleistä eroon” on monen harras toive. Jos liiketoimintaa pyöritetään tiedostojen varassa, keskitetty verkkopohjainen ratkaisu saattaa kertaheitolla leikata merkittävästi kustannuksia ja synnyttää uusia ansaintamahdollisuuksia.

Me ymmärrämme liiketoimintaa, jonka ytimessä on verkkopohjaiset ratkaisut.  

Tekninen ratkaisu on haastava toteuttaa

Kaikkia edellisessä kappaleessa mainittuja tapoja yhdistää se, että toteutus on harvoin lokeroitavissa vakiotyyppisen tuotteen päälle (vrt. verkkosivusto tai verkkokauppa). Teknologia pitää muokata liikeideaan sopivaksi.

Jos valmista tuotetta ei ole, pitää tukeutua matalamman tason ohjelmointiosaamiseen, jossa todella punnitaan ohjelmointiosaaminen. Pelkästään sopivan tason ratkaisumallin valinta vaatii erittäin paljon kokemusta verkkopalveluiden tuottamisesta. Alla oleva kuva selventää erilaisia perusratkaisumalleja.

Uutta liiketoimintaa verkkopalveluista

Jos perustoteutusmalli valitaan väärin, voi liiketoiminnan kehitys kärsiä tästä jatkossa merkittävästi. Ratkaisumallin valinta on kuitenkin vain esimerkki, toteutuksessa pitää huomioida lukuisa joukko muitakin asioita:

 • Mikä ohjelmistokieli sopii toteutukseen?
 • Kaupallinen tuote vai Open Source?
 • Millainen ohjelmistoalusta kannattaisi valita?
 • Miten rakennetaan tietoturvallinen ratkaisu?
 • Kuinka varmistetaan, että palvelu kestää kasvavan käyttäjämäärän tuottaman kuorman?
 • Miten palvelusta saadaan helposti muihin integroituva?
 • Voidaanko olemassa olevia palveluita (investointeja) hyödyntää?

Vahva ja syvä ohjelmisto-osaaminen on yksi kulmakivistämme.